Μόρσιμη μοσκιά …

 Θωρώ τα μάτια σου

το άγγιγμα σου αισθάνομαι

διάχυτη η σκέψη μου

ν΄ αισθανθώ απαράμιλλη.

 

Μοσκιά το κορμί σου

γλυκασμός η θύμηση σου

μορφιά το πρόσωπο σου

μόρσιμη η μέρα που σε γνώρισα

 

Το κορμί σου νοσταλγώ

τα χείλη σου αποζητώ

πασίχαρη η ζωή μου μαζί σου

σα γλυκό τριαντάφυλλο που λατρεύω .

Advertisement

Μόρσιμη μοσκιά …

 Θωρώ τα μάτια σου

το άγγιγμα σου αισθάνομαι

διάχυτη η σκέψη μου

ν΄ αισθανθώ απαράμιλλη.

 

Μοσκιά το κορμί σου

γλυκασμός η θύμηση σου

μορφιά το πρόσωπο σου

μόρσιμη η μέρα που σε γνώρισα

 

Το κορμί σου νοσταλγώ

τα χείλη σου αποζητώ

πασίχαρη η ζωή μου μαζί σου

σα γλυκό τριαντάφυλλο που λατρεύω .

Μόρσιμη μοσκιά …

 Θωρώ τα μάτια σου

το άγγιγμα σου αισθάνομαι

διάχυτη η σκέψη μου

ν΄ αισθανθώ απαράμιλλη.

 

Μοσκιά το κορμί σου

γλυκασμός η θύμηση σου

μορφιά το πρόσωπο σου

μόρσιμη η μέρα που σε γνώρισα

 

Το κορμί σου νοσταλγώ

τα χείλη σου αποζητώ

πασίχαρη η ζωή μου μαζί σου

σα γλυκό τριαντάφυλλο που λατρεύω .

Μόρσιμη μοσκιά …

 Θωρώ τα μάτια σου

το άγγιγμα σου αισθάνομαι

διάχυτη η σκέψη μου

ν΄ αισθανθώ απαράμιλλη.

 

Μοσκιά το κορμί σου

γλυκασμός η θύμηση σου

μορφιά το πρόσωπο σου

μόρσιμη η μέρα που σε γνώρισα

 

Το κορμί σου νοσταλγώ

τα χείλη σου αποζητώ

πασίχαρη η ζωή μου μαζί σου

σα γλυκό τριαντάφυλλο που λατρεύω .

Μόρσιμη μοσκιά …

 Θωρώ τα μάτια σου

το άγγιγμα σου αισθάνομαι

διάχυτη η σκέψη μου

ν΄ αισθανθώ απαράμιλλη.

 

Μοσκιά το κορμί σου

γλυκασμός η θύμηση σου

μορφιά το πρόσωπο σου

μόρσιμη η μέρα που σε γνώρισα

 

Το κορμί σου νοσταλγώ

τα χείλη σου αποζητώ

πασίχαρη η ζωή μου μαζί σου

σα γλυκό τριαντάφυλλο που λατρεύω .

Μόρσιμη μοσκιά …

 Θωρώ τα μάτια σου

το άγγιγμα σου αισθάνομαι

διάχυτη η σκέψη μου

ν΄ αισθανθώ απαράμιλλη.

 

Μοσκιά το κορμί σου

γλυκασμός η θύμηση σου

μορφιά το πρόσωπο σου

μόρσιμη η μέρα που σε γνώρισα

 

Το κορμί σου νοσταλγώ

τα χείλη σου αποζητώ

πασίχαρη η ζωή μου μαζί σου

σα γλυκό τριαντάφυλλο που λατρεύω .

Μόρσιμη μοσκιά …

 Θωρώ τα μάτια σου

το άγγιγμα σου αισθάνομαι

διάχυτη η σκέψη μου

ν΄ αισθανθώ απαράμιλλη.

 

Μοσκιά το κορμί σου

γλυκασμός η θύμηση σου

μορφιά το πρόσωπο σου

μόρσιμη η μέρα που σε γνώρισα

 

Το κορμί σου νοσταλγώ

τα χείλη σου αποζητώ

πασίχαρη η ζωή μου μαζί σου

σα γλυκό τριαντάφυλλο που λατρεύω .

Μόρσιμη μοσκιά …

 Θωρώ τα μάτια σου

το άγγιγμα σου αισθάνομαι

διάχυτη η σκέψη μου

ν΄ αισθανθώ απαράμιλλη.

 

Μοσκιά το κορμί σου

γλυκασμός η θύμηση σου

μορφιά το πρόσωπο σου

μόρσιμη η μέρα που σε γνώρισα

 

Το κορμί σου νοσταλγώ

τα χείλη σου αποζητώ

πασίχαρη η ζωή μου μαζί σου

σα γλυκό τριαντάφυλλο που λατρεύω .

Μόρσιμη μοσκιά …

 Θωρώ τα μάτια σου

το άγγιγμα σου αισθάνομαι

διάχυτη η σκέψη μου

ν΄ αισθανθώ απαράμιλλη.

 

Μοσκιά το κορμί σου

γλυκασμός η θύμηση σου

μορφιά το πρόσωπο σου

μόρσιμη η μέρα που σε γνώρισα

 

Το κορμί σου νοσταλγώ

τα χείλη σου αποζητώ

πασίχαρη η ζωή μου μαζί σου

σα γλυκό τριαντάφυλλο που λατρεύω .

Μόρσιμη μοσκιά …

 Θωρώ τα μάτια σου

το άγγιγμα σου αισθάνομαι

διάχυτη η σκέψη μου

ν΄ αισθανθώ απαράμιλλη.

 

Μοσκιά το κορμί σου

γλυκασμός η θύμηση σου

μορφιά το πρόσωπο σου

μόρσιμη η μέρα που σε γνώρισα

 

Το κορμί σου νοσταλγώ

τα χείλη σου αποζητώ

πασίχαρη η ζωή μου μαζί σου

σα γλυκό τριαντάφυλλο που λατρεύω .