Αναμνήσεις …

Στη θάλασσα με κράταγες αγκαλιά

το φεγγάρι μας κοίταγε

ζήλευε και ας μη το έδειχνε

ήξερε πως δεν υπήρχε άλλος από σένα.

 

Εσύ τώρα έφυγες μακριά μου

σε σκέφτομαι μες στη μοναξιά μου

το φεγγάρι με κοιτάει

και μια στάλα τρέχει από ψηλά.

 

Φωνάζω μες τη νύχτα

πως μου λείπεις

το ξέρω πως με ξέχασες

και ένα γλυκό σου βλέμμα περιμένω.

Advertisement

Αναμνήσεις …

Στη θάλασσα με κράταγες αγκαλιά

το φεγγάρι μας κοίταγε

ζήλευε και ας μη το έδειχνε

ήξερε πως δεν υπήρχε άλλος από σένα.

 

Εσύ τώρα έφυγες μακριά μου

σε σκέφτομαι μες στη μοναξιά μου

το φεγγάρι με κοιτάει

και μια στάλα τρέχει από ψηλά.

 

Φωνάζω μες τη νύχτα

πως μου λείπεις

το ξέρω πως με ξέχασες

και ένα γλυκό σου βλέμμα περιμένω.

Αναμνήσεις …

Στη θάλασσα με κράταγες αγκαλιά

το φεγγάρι μας κοίταγε

ζήλευε και ας μη το έδειχνε

ήξερε πως δεν υπήρχε άλλος από σένα.

 

Εσύ τώρα έφυγες μακριά μου

σε σκέφτομαι μες στη μοναξιά μου

το φεγγάρι με κοιτάει

και μια στάλα τρέχει από ψηλά.

 

Φωνάζω μες τη νύχτα

πως μου λείπεις

το ξέρω πως με ξέχασες

και ένα γλυκό σου βλέμμα περιμένω.

Αναμνήσεις …

Στη θάλασσα με κράταγες αγκαλιά

το φεγγάρι μας κοίταγε

ζήλευε και ας μη το έδειχνε

ήξερε πως δεν υπήρχε άλλος από σένα.

 

Εσύ τώρα έφυγες μακριά μου

σε σκέφτομαι μες στη μοναξιά μου

το φεγγάρι με κοιτάει

και μια στάλα τρέχει από ψηλά.

 

Φωνάζω μες τη νύχτα

πως μου λείπεις

το ξέρω πως με ξέχασες

και ένα γλυκό σου βλέμμα περιμένω.

Αναμνήσεις …

Στη θάλασσα με κράταγες αγκαλιά

το φεγγάρι μας κοίταγε

ζήλευε και ας μη το έδειχνε

ήξερε πως δεν υπήρχε άλλος από σένα.

 

Εσύ τώρα έφυγες μακριά μου

σε σκέφτομαι μες στη μοναξιά μου

το φεγγάρι με κοιτάει

και μια στάλα τρέχει από ψηλά.

 

Φωνάζω μες τη νύχτα

πως μου λείπεις

το ξέρω πως με ξέχασες

και ένα γλυκό σου βλέμμα περιμένω.

Αναμνήσεις …

Στη θάλασσα με κράταγες αγκαλιά

το φεγγάρι μας κοίταγε

ζήλευε και ας μη το έδειχνε

ήξερε πως δεν υπήρχε άλλος από σένα.

 

Εσύ τώρα έφυγες μακριά μου

σε σκέφτομαι μες στη μοναξιά μου

το φεγγάρι με κοιτάει

και μια στάλα τρέχει από ψηλά.

 

Φωνάζω μες τη νύχτα

πως μου λείπεις

το ξέρω πως με ξέχασες

και ένα γλυκό σου βλέμμα περιμένω.

Αναμνήσεις …

Στη θάλασσα με κράταγες αγκαλιά

το φεγγάρι μας κοίταγε

ζήλευε και ας μη το έδειχνε

ήξερε πως δεν υπήρχε άλλος από σένα.

 

Εσύ τώρα έφυγες μακριά μου

σε σκέφτομαι μες στη μοναξιά μου

το φεγγάρι με κοιτάει

και μια στάλα τρέχει από ψηλά.

 

Φωνάζω μες τη νύχτα

πως μου λείπεις

το ξέρω πως με ξέχασες

και ένα γλυκό σου βλέμμα περιμένω.

Αναμνήσεις …

Στη θάλασσα με κράταγες αγκαλιά

το φεγγάρι μας κοίταγε

ζήλευε και ας μη το έδειχνε

ήξερε πως δεν υπήρχε άλλος από σένα.

 

Εσύ τώρα έφυγες μακριά μου

σε σκέφτομαι μες στη μοναξιά μου

το φεγγάρι με κοιτάει

και μια στάλα τρέχει από ψηλά.

 

Φωνάζω μες τη νύχτα

πως μου λείπεις

το ξέρω πως με ξέχασες

και ένα γλυκό σου βλέμμα περιμένω.

Αναμνήσεις …

Στη θάλασσα με κράταγες αγκαλιά

το φεγγάρι μας κοίταγε

ζήλευε και ας μη το έδειχνε

ήξερε πως δεν υπήρχε άλλος από σένα.

 

Εσύ τώρα έφυγες μακριά μου

σε σκέφτομαι μες στη μοναξιά μου

το φεγγάρι με κοιτάει

και μια στάλα τρέχει από ψηλά.

 

Φωνάζω μες τη νύχτα

πως μου λείπεις

το ξέρω πως με ξέχασες

και ένα γλυκό σου βλέμμα περιμένω.

Αναμνήσεις …

Στη θάλασσα με κράταγες αγκαλιά

το φεγγάρι μας κοίταγε

ζήλευε και ας μη το έδειχνε

ήξερε πως δεν υπήρχε άλλος από σένα.

 

Εσύ τώρα έφυγες μακριά μου

σε σκέφτομαι μες στη μοναξιά μου

το φεγγάρι με κοιτάει

και μια στάλα τρέχει από ψηλά.

 

Φωνάζω μες τη νύχτα

πως μου λείπεις

το ξέρω πως με ξέχασες

και ένα γλυκό σου βλέμμα περιμένω.