Στον ποιητή μου …

loveyuyuyuytuytu.jpg

Για σένα ποιητή μου

Ποιητή του έρωτα

Είναι τόσο γλυκές οι στιγμές μας

Τόσο μέλι ο ερωτάς σου

Σ’ αγαπώ πολύ και θέλω να στο λέω

Καθε στιγμή και καθε λεπτό

Δεν είμαι μια από τις τόσες

Είμαι η μοναδική για σένα

Που σε αγαπάει πολύ

Advertisement

Στον ποιητή μου …

loveyuyuyuytuytu.jpg

Για σένα ποιητή μου

Ποιητή του έρωτα

Είναι τόσο γλυκές οι στιγμές μας

Τόσο μέλι ο ερωτάς σου

Σ’ αγαπώ πολύ και θέλω να στο λέω

Καθε στιγμή και καθε λεπτό

Δεν είμαι μια από τις τόσες

Είμαι η μοναδική για σένα

Που σε αγαπάει πολύ

Στον ποιητή μου …

loveyuyuyuytuytu.jpg

Για σένα ποιητή μου

Ποιητή του έρωτα

Είναι τόσο γλυκές οι στιγμές μας

Τόσο μέλι ο ερωτάς σου

Σ’ αγαπώ πολύ και θέλω να στο λέω

Καθε στιγμή και καθε λεπτό

Δεν είμαι μια από τις τόσες

Είμαι η μοναδική για σένα

Που σε αγαπάει πολύ

Στον ποιητή μου …

loveyuyuyuytuytu.jpg

Για σένα ποιητή μου

Ποιητή του έρωτα

Είναι τόσο γλυκές οι στιγμές μας

Τόσο μέλι ο ερωτάς σου

Σ’ αγαπώ πολύ και θέλω να στο λέω

Καθε στιγμή και καθε λεπτό

Δεν είμαι μια από τις τόσες

Είμαι η μοναδική για σένα

Που σε αγαπάει πολύ

Στον ποιητή μου …

loveyuyuyuytuytu.jpg

Για σένα ποιητή μου

Ποιητή του έρωτα

Είναι τόσο γλυκές οι στιγμές μας

Τόσο μέλι ο ερωτάς σου

Σ’ αγαπώ πολύ και θέλω να στο λέω

Καθε στιγμή και καθε λεπτό

Δεν είμαι μια από τις τόσες

Είμαι η μοναδική για σένα

Που σε αγαπάει πολύ

Στον ποιητή μου …

loveyuyuyuytuytu.jpg

Για σένα ποιητή μου

Ποιητή του έρωτα

Είναι τόσο γλυκές οι στιγμές μας

Τόσο μέλι ο ερωτάς σου

Σ’ αγαπώ πολύ και θέλω να στο λέω

Καθε στιγμή και καθε λεπτό

Δεν είμαι μια από τις τόσες

Είμαι η μοναδική για σένα

Που σε αγαπάει πολύ

Στον ποιητή μου …

loveyuyuyuytuytu.jpg

Για σένα ποιητή μου

Ποιητή του έρωτα

Είναι τόσο γλυκές οι στιγμές μας

Τόσο μέλι ο ερωτάς σου

Σ’ αγαπώ πολύ και θέλω να στο λέω

Καθε στιγμή και καθε λεπτό

Δεν είμαι μια από τις τόσες

Είμαι η μοναδική για σένα

Που σε αγαπάει πολύ

Στον ποιητή μου …

loveyuyuyuytuytu.jpg

Για σένα ποιητή μου

Ποιητή του έρωτα

Είναι τόσο γλυκές οι στιγμές μας

Τόσο μέλι ο ερωτάς σου

Σ’ αγαπώ πολύ και θέλω να στο λέω

Καθε στιγμή και καθε λεπτό

Δεν είμαι μια από τις τόσες

Είμαι η μοναδική για σένα

Που σε αγαπάει πολύ

Στον ποιητή μου …

loveyuyuyuytuytu.jpg

Για σένα ποιητή μου

Ποιητή του έρωτα

Είναι τόσο γλυκές οι στιγμές μας

Τόσο μέλι ο ερωτάς σου

Σ’ αγαπώ πολύ και θέλω να στο λέω

Καθε στιγμή και καθε λεπτό

Δεν είμαι μια από τις τόσες

Είμαι η μοναδική για σένα

Που σε αγαπάει πολύ

Στον ποιητή μου …

loveyuyuyuytuytu.jpg

Για σένα ποιητή μου

Ποιητή του έρωτα

Είναι τόσο γλυκές οι στιγμές μας

Τόσο μέλι ο ερωτάς σου

Σ’ αγαπώ πολύ και θέλω να στο λέω

Καθε στιγμή και καθε λεπτό

Δεν είμαι μια από τις τόσες

Είμαι η μοναδική για σένα

Που σε αγαπάει πολύ