Στο λέω ακόμα μια φορά …

Το πιστεύω πως είσαι εδώ

Στην αγκαλιά μου ξανά

Σου λέω Σ΄αγαπώ

για ακόμα μια φορά