Πονάω πολύ …

Τόσα λάθοι στη ζωή μου δε μπορώ να τα αντέξω

Κάθε βράδυ λέω πως η αυριανή μέρα θα είναι καλύτερη

Έχω όμως τόσο λάθος.

Η κάθε μέρα μακριά σου είναι μια κολάση

Θέλω να σε αγγίξω αλλά δεν μπορώ

Να σου φωνάξω σ΄αγαπώ αλλά δε με ακούς

Ξέχασες πως ήσουνα τα πάντα για μένα

Πως ήθελα συνέχεια να βρίσκομαι στην αγκαλιά σου

Όλα τα ξέχασες και εγώ πονάω πολύ.

Advertisement

Πονάω πολύ …

Τόσα λάθοι στη ζωή μου δε μπορώ να τα αντέξω

Κάθε βράδυ λέω πως η αυριανή μέρα θα είναι καλύτερη

Έχω όμως τόσο λάθος.

Η κάθε μέρα μακριά σου είναι μια κολάση

Θέλω να σε αγγίξω αλλά δεν μπορώ

Να σου φωνάξω σ΄αγαπώ αλλά δε με ακούς

Ξέχασες πως ήσουνα τα πάντα για μένα

Πως ήθελα συνέχεια να βρίσκομαι στην αγκαλιά σου

Όλα τα ξέχασες και εγώ πονάω πολύ.

Πονάω πολύ …

Τόσα λάθοι στη ζωή μου δε μπορώ να τα αντέξω

Κάθε βράδυ λέω πως η αυριανή μέρα θα είναι καλύτερη

Έχω όμως τόσο λάθος.

Η κάθε μέρα μακριά σου είναι μια κολάση

Θέλω να σε αγγίξω αλλά δεν μπορώ

Να σου φωνάξω σ΄αγαπώ αλλά δε με ακούς

Ξέχασες πως ήσουνα τα πάντα για μένα

Πως ήθελα συνέχεια να βρίσκομαι στην αγκαλιά σου

Όλα τα ξέχασες και εγώ πονάω πολύ.

Πονάω πολύ …

Τόσα λάθοι στη ζωή μου δε μπορώ να τα αντέξω

Κάθε βράδυ λέω πως η αυριανή μέρα θα είναι καλύτερη

Έχω όμως τόσο λάθος.

Η κάθε μέρα μακριά σου είναι μια κολάση

Θέλω να σε αγγίξω αλλά δεν μπορώ

Να σου φωνάξω σ΄αγαπώ αλλά δε με ακούς

Ξέχασες πως ήσουνα τα πάντα για μένα

Πως ήθελα συνέχεια να βρίσκομαι στην αγκαλιά σου

Όλα τα ξέχασες και εγώ πονάω πολύ.

Πονάω πολύ …

Τόσα λάθοι στη ζωή μου δε μπορώ να τα αντέξω

Κάθε βράδυ λέω πως η αυριανή μέρα θα είναι καλύτερη

Έχω όμως τόσο λάθος.

Η κάθε μέρα μακριά σου είναι μια κολάση

Θέλω να σε αγγίξω αλλά δεν μπορώ

Να σου φωνάξω σ΄αγαπώ αλλά δε με ακούς

Ξέχασες πως ήσουνα τα πάντα για μένα

Πως ήθελα συνέχεια να βρίσκομαι στην αγκαλιά σου

Όλα τα ξέχασες και εγώ πονάω πολύ.

Πονάω πολύ …

Τόσα λάθοι στη ζωή μου δε μπορώ να τα αντέξω

Κάθε βράδυ λέω πως η αυριανή μέρα θα είναι καλύτερη

Έχω όμως τόσο λάθος.

Η κάθε μέρα μακριά σου είναι μια κολάση

Θέλω να σε αγγίξω αλλά δεν μπορώ

Να σου φωνάξω σ΄αγαπώ αλλά δε με ακούς

Ξέχασες πως ήσουνα τα πάντα για μένα

Πως ήθελα συνέχεια να βρίσκομαι στην αγκαλιά σου

Όλα τα ξέχασες και εγώ πονάω πολύ.

Πονάω πολύ …

Τόσα λάθοι στη ζωή μου δε μπορώ να τα αντέξω

Κάθε βράδυ λέω πως η αυριανή μέρα θα είναι καλύτερη

Έχω όμως τόσο λάθος.

Η κάθε μέρα μακριά σου είναι μια κολάση

Θέλω να σε αγγίξω αλλά δεν μπορώ

Να σου φωνάξω σ΄αγαπώ αλλά δε με ακούς

Ξέχασες πως ήσουνα τα πάντα για μένα

Πως ήθελα συνέχεια να βρίσκομαι στην αγκαλιά σου

Όλα τα ξέχασες και εγώ πονάω πολύ.

Πονάω πολύ …

Τόσα λάθοι στη ζωή μου δε μπορώ να τα αντέξω

Κάθε βράδυ λέω πως η αυριανή μέρα θα είναι καλύτερη

Έχω όμως τόσο λάθος.

Η κάθε μέρα μακριά σου είναι μια κολάση

Θέλω να σε αγγίξω αλλά δεν μπορώ

Να σου φωνάξω σ΄αγαπώ αλλά δε με ακούς

Ξέχασες πως ήσουνα τα πάντα για μένα

Πως ήθελα συνέχεια να βρίσκομαι στην αγκαλιά σου

Όλα τα ξέχασες και εγώ πονάω πολύ.

Πονάω πολύ …

Τόσα λάθοι στη ζωή μου δε μπορώ να τα αντέξω

Κάθε βράδυ λέω πως η αυριανή μέρα θα είναι καλύτερη

Έχω όμως τόσο λάθος.

Η κάθε μέρα μακριά σου είναι μια κολάση

Θέλω να σε αγγίξω αλλά δεν μπορώ

Να σου φωνάξω σ΄αγαπώ αλλά δε με ακούς

Ξέχασες πως ήσουνα τα πάντα για μένα

Πως ήθελα συνέχεια να βρίσκομαι στην αγκαλιά σου

Όλα τα ξέχασες και εγώ πονάω πολύ.

Πονάω πολύ …

Τόσα λάθοι στη ζωή μου δε μπορώ να τα αντέξω

Κάθε βράδυ λέω πως η αυριανή μέρα θα είναι καλύτερη

Έχω όμως τόσο λάθος.

Η κάθε μέρα μακριά σου είναι μια κολάση

Θέλω να σε αγγίξω αλλά δεν μπορώ

Να σου φωνάξω σ΄αγαπώ αλλά δε με ακούς

Ξέχασες πως ήσουνα τα πάντα για μένα

Πως ήθελα συνέχεια να βρίσκομαι στην αγκαλιά σου

Όλα τα ξέχασες και εγώ πονάω πολύ.