Για αυτό τον όμορφο Θεό …

"Υποβρύχιοι" Άγιοι Βαλεντίνοι

Δύτες από της Φιλιππίνες αναπαριστούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι που παρακολουθείται από τον φτερωτό θεό του Έρωτα μέσα σε ένα ενυδρείο στη Μανίλα. Η σκηνή στήθηκε λόγω της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου.

Πηγή:

http://news.pathfinder.gr/photoscope/Misc/misc/7608.html

Advertisement

Για αυτό τον όμορφο Θεό …

"Υποβρύχιοι" Άγιοι Βαλεντίνοι

Δύτες από της Φιλιππίνες αναπαριστούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι που παρακολουθείται από τον φτερωτό θεό του Έρωτα μέσα σε ένα ενυδρείο στη Μανίλα. Η σκηνή στήθηκε λόγω της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου.

Πηγή:

http://news.pathfinder.gr/photoscope/Misc/misc/7608.html

Για αυτό τον όμορφο Θεό …

"Υποβρύχιοι" Άγιοι Βαλεντίνοι

Δύτες από της Φιλιππίνες αναπαριστούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι που παρακολουθείται από τον φτερωτό θεό του Έρωτα μέσα σε ένα ενυδρείο στη Μανίλα. Η σκηνή στήθηκε λόγω της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου.

Πηγή:

http://news.pathfinder.gr/photoscope/Misc/misc/7608.html

Για αυτό τον όμορφο Θεό …

"Υποβρύχιοι" Άγιοι Βαλεντίνοι

Δύτες από της Φιλιππίνες αναπαριστούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι που παρακολουθείται από τον φτερωτό θεό του Έρωτα μέσα σε ένα ενυδρείο στη Μανίλα. Η σκηνή στήθηκε λόγω της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου.

Πηγή:

http://news.pathfinder.gr/photoscope/Misc/misc/7608.html

Για αυτό τον όμορφο Θεό …

"Υποβρύχιοι" Άγιοι Βαλεντίνοι

Δύτες από της Φιλιππίνες αναπαριστούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι που παρακολουθείται από τον φτερωτό θεό του Έρωτα μέσα σε ένα ενυδρείο στη Μανίλα. Η σκηνή στήθηκε λόγω της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου.

Πηγή:

http://news.pathfinder.gr/photoscope/Misc/misc/7608.html

Για αυτό τον όμορφο Θεό …

"Υποβρύχιοι" Άγιοι Βαλεντίνοι

Δύτες από της Φιλιππίνες αναπαριστούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι που παρακολουθείται από τον φτερωτό θεό του Έρωτα μέσα σε ένα ενυδρείο στη Μανίλα. Η σκηνή στήθηκε λόγω της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου.

Πηγή:

http://news.pathfinder.gr/photoscope/Misc/misc/7608.html

Για αυτό τον όμορφο Θεό …

"Υποβρύχιοι" Άγιοι Βαλεντίνοι

Δύτες από της Φιλιππίνες αναπαριστούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι που παρακολουθείται από τον φτερωτό θεό του Έρωτα μέσα σε ένα ενυδρείο στη Μανίλα. Η σκηνή στήθηκε λόγω της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου.

Πηγή:

http://news.pathfinder.gr/photoscope/Misc/misc/7608.html

Για αυτό τον όμορφο Θεό …

"Υποβρύχιοι" Άγιοι Βαλεντίνοι

Δύτες από της Φιλιππίνες αναπαριστούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι που παρακολουθείται από τον φτερωτό θεό του Έρωτα μέσα σε ένα ενυδρείο στη Μανίλα. Η σκηνή στήθηκε λόγω της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου.

Πηγή:

http://news.pathfinder.gr/photoscope/Misc/misc/7608.html

Για αυτό τον όμορφο Θεό …

"Υποβρύχιοι" Άγιοι Βαλεντίνοι

Δύτες από της Φιλιππίνες αναπαριστούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι που παρακολουθείται από τον φτερωτό θεό του Έρωτα μέσα σε ένα ενυδρείο στη Μανίλα. Η σκηνή στήθηκε λόγω της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου.

Πηγή:

http://news.pathfinder.gr/photoscope/Misc/misc/7608.html

Για αυτό τον όμορφο Θεό …

"Υποβρύχιοι" Άγιοι Βαλεντίνοι

Δύτες από της Φιλιππίνες αναπαριστούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι που παρακολουθείται από τον φτερωτό θεό του Έρωτα μέσα σε ένα ενυδρείο στη Μανίλα. Η σκηνή στήθηκε λόγω της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου.

Πηγή:

http://news.pathfinder.gr/photoscope/Misc/misc/7608.html