Μια γλυκιά καληνύχτα …

GNxxJello7Efadesigns.gif

Η ώρα έχει περάσει.

Εγώ απ΄το ταξίδι είμαι πολύ κουρασμένη.

Θέλω τόσα να σας πω αλλά μου είναι αδύνατο.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως μαζί με το Παρίσι

η Βενετία είναι η πιο ερωτική πόλη.

Καληνύχτα σε όλους …

Advertisement

Μια γλυκιά καληνύχτα …

GNxxJello7Efadesigns.gif

Η ώρα έχει περάσει.

Εγώ απ΄το ταξίδι είμαι πολύ κουρασμένη.

Θέλω τόσα να σας πω αλλά μου είναι αδύνατο.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως μαζί με το Παρίσι

η Βενετία είναι η πιο ερωτική πόλη.

Καληνύχτα σε όλους …

Μια γλυκιά καληνύχτα …

GNxxJello7Efadesigns.gif

Η ώρα έχει περάσει.

Εγώ απ΄το ταξίδι είμαι πολύ κουρασμένη.

Θέλω τόσα να σας πω αλλά μου είναι αδύνατο.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως μαζί με το Παρίσι

η Βενετία είναι η πιο ερωτική πόλη.

Καληνύχτα σε όλους …

Μια γλυκιά καληνύχτα …

GNxxJello7Efadesigns.gif

Η ώρα έχει περάσει.

Εγώ απ΄το ταξίδι είμαι πολύ κουρασμένη.

Θέλω τόσα να σας πω αλλά μου είναι αδύνατο.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως μαζί με το Παρίσι

η Βενετία είναι η πιο ερωτική πόλη.

Καληνύχτα σε όλους …

Μια γλυκιά καληνύχτα …

GNxxJello7Efadesigns.gif

Η ώρα έχει περάσει.

Εγώ απ΄το ταξίδι είμαι πολύ κουρασμένη.

Θέλω τόσα να σας πω αλλά μου είναι αδύνατο.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως μαζί με το Παρίσι

η Βενετία είναι η πιο ερωτική πόλη.

Καληνύχτα σε όλους …

Μια γλυκιά καληνύχτα …

GNxxJello7Efadesigns.gif

Η ώρα έχει περάσει.

Εγώ απ΄το ταξίδι είμαι πολύ κουρασμένη.

Θέλω τόσα να σας πω αλλά μου είναι αδύνατο.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως μαζί με το Παρίσι

η Βενετία είναι η πιο ερωτική πόλη.

Καληνύχτα σε όλους …

Μια γλυκιά καληνύχτα …

GNxxJello7Efadesigns.gif

Η ώρα έχει περάσει.

Εγώ απ΄το ταξίδι είμαι πολύ κουρασμένη.

Θέλω τόσα να σας πω αλλά μου είναι αδύνατο.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως μαζί με το Παρίσι

η Βενετία είναι η πιο ερωτική πόλη.

Καληνύχτα σε όλους …

Μια γλυκιά καληνύχτα …

GNxxJello7Efadesigns.gif

Η ώρα έχει περάσει.

Εγώ απ΄το ταξίδι είμαι πολύ κουρασμένη.

Θέλω τόσα να σας πω αλλά μου είναι αδύνατο.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως μαζί με το Παρίσι

η Βενετία είναι η πιο ερωτική πόλη.

Καληνύχτα σε όλους …

Μια γλυκιά καληνύχτα …

GNxxJello7Efadesigns.gif

Η ώρα έχει περάσει.

Εγώ απ΄το ταξίδι είμαι πολύ κουρασμένη.

Θέλω τόσα να σας πω αλλά μου είναι αδύνατο.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως μαζί με το Παρίσι

η Βενετία είναι η πιο ερωτική πόλη.

Καληνύχτα σε όλους …

Μια γλυκιά καληνύχτα …

GNxxJello7Efadesigns.gif

Η ώρα έχει περάσει.

Εγώ απ΄το ταξίδι είμαι πολύ κουρασμένη.

Θέλω τόσα να σας πω αλλά μου είναι αδύνατο.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως μαζί με το Παρίσι

η Βενετία είναι η πιο ερωτική πόλη.

Καληνύχτα σε όλους …