Δεν ακούω κανέναν …


Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κώστας Μηλιωτάκης

Πρώτη εκτέλεση: Αγγελική Ηλιάδη

Αργά θυμήθηκες να έρθεις να με βρείς

για το καλό μου τί να κάνω να μου πεις

στις συμβουλές γυρνάω την πλάτη μου

και αγαπάω και τα λάθη μου

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν θέλω τίποτα ν΄ακούσω τώρα πια

δεν θέλω άλλα παραμύθια για παιδιά

την πόρτα της καρδιάς μου κλείδωσα

μέσα από τη μοναξιά μου γλίτωσα

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Advertisement

Δεν ακούω κανέναν …


Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κώστας Μηλιωτάκης

Πρώτη εκτέλεση: Αγγελική Ηλιάδη

Αργά θυμήθηκες να έρθεις να με βρείς

για το καλό μου τί να κάνω να μου πεις

στις συμβουλές γυρνάω την πλάτη μου

και αγαπάω και τα λάθη μου

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν θέλω τίποτα ν΄ακούσω τώρα πια

δεν θέλω άλλα παραμύθια για παιδιά

την πόρτα της καρδιάς μου κλείδωσα

μέσα από τη μοναξιά μου γλίτωσα

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν ακούω κανέναν …


Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κώστας Μηλιωτάκης

Πρώτη εκτέλεση: Αγγελική Ηλιάδη

Αργά θυμήθηκες να έρθεις να με βρείς

για το καλό μου τί να κάνω να μου πεις

στις συμβουλές γυρνάω την πλάτη μου

και αγαπάω και τα λάθη μου

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν θέλω τίποτα ν΄ακούσω τώρα πια

δεν θέλω άλλα παραμύθια για παιδιά

την πόρτα της καρδιάς μου κλείδωσα

μέσα από τη μοναξιά μου γλίτωσα

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν ακούω κανέναν …


Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κώστας Μηλιωτάκης

Πρώτη εκτέλεση: Αγγελική Ηλιάδη

Αργά θυμήθηκες να έρθεις να με βρείς

για το καλό μου τί να κάνω να μου πεις

στις συμβουλές γυρνάω την πλάτη μου

και αγαπάω και τα λάθη μου

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν θέλω τίποτα ν΄ακούσω τώρα πια

δεν θέλω άλλα παραμύθια για παιδιά

την πόρτα της καρδιάς μου κλείδωσα

μέσα από τη μοναξιά μου γλίτωσα

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν ακούω κανέναν …


Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κώστας Μηλιωτάκης

Πρώτη εκτέλεση: Αγγελική Ηλιάδη

Αργά θυμήθηκες να έρθεις να με βρείς

για το καλό μου τί να κάνω να μου πεις

στις συμβουλές γυρνάω την πλάτη μου

και αγαπάω και τα λάθη μου

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν θέλω τίποτα ν΄ακούσω τώρα πια

δεν θέλω άλλα παραμύθια για παιδιά

την πόρτα της καρδιάς μου κλείδωσα

μέσα από τη μοναξιά μου γλίτωσα

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν ακούω κανέναν …


Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κώστας Μηλιωτάκης

Πρώτη εκτέλεση: Αγγελική Ηλιάδη

Αργά θυμήθηκες να έρθεις να με βρείς

για το καλό μου τί να κάνω να μου πεις

στις συμβουλές γυρνάω την πλάτη μου

και αγαπάω και τα λάθη μου

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν θέλω τίποτα ν΄ακούσω τώρα πια

δεν θέλω άλλα παραμύθια για παιδιά

την πόρτα της καρδιάς μου κλείδωσα

μέσα από τη μοναξιά μου γλίτωσα

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν ακούω κανέναν …


Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κώστας Μηλιωτάκης

Πρώτη εκτέλεση: Αγγελική Ηλιάδη

Αργά θυμήθηκες να έρθεις να με βρείς

για το καλό μου τί να κάνω να μου πεις

στις συμβουλές γυρνάω την πλάτη μου

και αγαπάω και τα λάθη μου

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν θέλω τίποτα ν΄ακούσω τώρα πια

δεν θέλω άλλα παραμύθια για παιδιά

την πόρτα της καρδιάς μου κλείδωσα

μέσα από τη μοναξιά μου γλίτωσα

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν ακούω κανέναν …


Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κώστας Μηλιωτάκης

Πρώτη εκτέλεση: Αγγελική Ηλιάδη

Αργά θυμήθηκες να έρθεις να με βρείς

για το καλό μου τί να κάνω να μου πεις

στις συμβουλές γυρνάω την πλάτη μου

και αγαπάω και τα λάθη μου

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν θέλω τίποτα ν΄ακούσω τώρα πια

δεν θέλω άλλα παραμύθια για παιδιά

την πόρτα της καρδιάς μου κλείδωσα

μέσα από τη μοναξιά μου γλίτωσα

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν ακούω κανέναν …


Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κώστας Μηλιωτάκης

Πρώτη εκτέλεση: Αγγελική Ηλιάδη

Αργά θυμήθηκες να έρθεις να με βρείς

για το καλό μου τί να κάνω να μου πεις

στις συμβουλές γυρνάω την πλάτη μου

και αγαπάω και τα λάθη μου

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν θέλω τίποτα ν΄ακούσω τώρα πια

δεν θέλω άλλα παραμύθια για παιδιά

την πόρτα της καρδιάς μου κλείδωσα

μέσα από τη μοναξιά μου γλίτωσα

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν ακούω κανέναν …


Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Μουσική: Κώστας Μηλιωτάκης

Πρώτη εκτέλεση: Αγγελική Ηλιάδη

Αργά θυμήθηκες να έρθεις να με βρείς

για το καλό μου τί να κάνω να μου πεις

στις συμβουλές γυρνάω την πλάτη μου

και αγαπάω και τα λάθη μου

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν

Δεν θέλω τίποτα ν΄ακούσω τώρα πια

δεν θέλω άλλα παραμύθια για παιδιά

την πόρτα της καρδιάς μου κλείδωσα

μέσα από τη μοναξιά μου γλίτωσα

Δεν ακούω κανέναν ούτε εσένα

δεν αντέχω κι άλλο ψέμα

μόνο λόγια που τα πλήρωσα με αίμα

κι η ζωή μου μια θυσία στα χαμένα

δεν ακούω κανέναν