Η γλυκιά ζωή που περιμένω …

Η γλυκιά ζωή έχει κατακλύσει το ιστολογιο μου.

Σήμερα έχω ανάγκη για μια αναδρομή.

Να ξεκαθαρίσω πως δε με νοιάζει ποσσοί με διαβάζουν ή πόσοι κάνουν σχόλια.

Καταλαβαίνω πως αφού χάνομαι συνέχεια δε μπορούν να με ακολουθήσουν.

Ανοίγοντας αυτό το ιστολόγιο ένιωθα τόσο όμορφα που μπορούσα να γράφω.

Μου είχε λείψει τόσο το γράψιμο.

Μπορώ να πω πως έκανα φίλους και μερικοί από αυτούς τους αισθάνομαι πράγματι έτσι.

Άλλά μερικοί μου επιτέθηκαν χωρίς λόγο.

Δεν κρατάω κακία σε κανέναν αλλά τις τελευταίες μέρες νιώθω πως έχω αδειασει.

Δεν ξέρω τι να γράψω και προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου.

Διαβάζω όμως πολύ κάτι που ακόμα λατρεύω και ελπίζω να ζούσα σε άλλη εποχή.

Να μην είχα πονεσει τόσο από κάποιον που αγάπησα.

Να ήμουνα ευτυχισμένη και να μη σκεφτόμουνα συνεχώς το γιατί.

Advertisement

Η γλυκιά ζωή που περιμένω …

Η γλυκιά ζωή έχει κατακλύσει το ιστολογιο μου.

Σήμερα έχω ανάγκη για μια αναδρομή.

Να ξεκαθαρίσω πως δε με νοιάζει ποσσοί με διαβάζουν ή πόσοι κάνουν σχόλια.

Καταλαβαίνω πως αφού χάνομαι συνέχεια δε μπορούν να με ακολουθήσουν.

Ανοίγοντας αυτό το ιστολόγιο ένιωθα τόσο όμορφα που μπορούσα να γράφω.

Μου είχε λείψει τόσο το γράψιμο.

Μπορώ να πω πως έκανα φίλους και μερικοί από αυτούς τους αισθάνομαι πράγματι έτσι.

Άλλά μερικοί μου επιτέθηκαν χωρίς λόγο.

Δεν κρατάω κακία σε κανέναν αλλά τις τελευταίες μέρες νιώθω πως έχω αδειασει.

Δεν ξέρω τι να γράψω και προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου.

Διαβάζω όμως πολύ κάτι που ακόμα λατρεύω και ελπίζω να ζούσα σε άλλη εποχή.

Να μην είχα πονεσει τόσο από κάποιον που αγάπησα.

Να ήμουνα ευτυχισμένη και να μη σκεφτόμουνα συνεχώς το γιατί.

Η γλυκιά ζωή που περιμένω …

Η γλυκιά ζωή έχει κατακλύσει το ιστολογιο μου.

Σήμερα έχω ανάγκη για μια αναδρομή.

Να ξεκαθαρίσω πως δε με νοιάζει ποσσοί με διαβάζουν ή πόσοι κάνουν σχόλια.

Καταλαβαίνω πως αφού χάνομαι συνέχεια δε μπορούν να με ακολουθήσουν.

Ανοίγοντας αυτό το ιστολόγιο ένιωθα τόσο όμορφα που μπορούσα να γράφω.

Μου είχε λείψει τόσο το γράψιμο.

Μπορώ να πω πως έκανα φίλους και μερικοί από αυτούς τους αισθάνομαι πράγματι έτσι.

Άλλά μερικοί μου επιτέθηκαν χωρίς λόγο.

Δεν κρατάω κακία σε κανέναν αλλά τις τελευταίες μέρες νιώθω πως έχω αδειασει.

Δεν ξέρω τι να γράψω και προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου.

Διαβάζω όμως πολύ κάτι που ακόμα λατρεύω και ελπίζω να ζούσα σε άλλη εποχή.

Να μην είχα πονεσει τόσο από κάποιον που αγάπησα.

Να ήμουνα ευτυχισμένη και να μη σκεφτόμουνα συνεχώς το γιατί.

Η γλυκιά ζωή που περιμένω …

Η γλυκιά ζωή έχει κατακλύσει το ιστολογιο μου.

Σήμερα έχω ανάγκη για μια αναδρομή.

Να ξεκαθαρίσω πως δε με νοιάζει ποσσοί με διαβάζουν ή πόσοι κάνουν σχόλια.

Καταλαβαίνω πως αφού χάνομαι συνέχεια δε μπορούν να με ακολουθήσουν.

Ανοίγοντας αυτό το ιστολόγιο ένιωθα τόσο όμορφα που μπορούσα να γράφω.

Μου είχε λείψει τόσο το γράψιμο.

Μπορώ να πω πως έκανα φίλους και μερικοί από αυτούς τους αισθάνομαι πράγματι έτσι.

Άλλά μερικοί μου επιτέθηκαν χωρίς λόγο.

Δεν κρατάω κακία σε κανέναν αλλά τις τελευταίες μέρες νιώθω πως έχω αδειασει.

Δεν ξέρω τι να γράψω και προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου.

Διαβάζω όμως πολύ κάτι που ακόμα λατρεύω και ελπίζω να ζούσα σε άλλη εποχή.

Να μην είχα πονεσει τόσο από κάποιον που αγάπησα.

Να ήμουνα ευτυχισμένη και να μη σκεφτόμουνα συνεχώς το γιατί.

Η γλυκιά ζωή που περιμένω …

Η γλυκιά ζωή έχει κατακλύσει το ιστολογιο μου.

Σήμερα έχω ανάγκη για μια αναδρομή.

Να ξεκαθαρίσω πως δε με νοιάζει ποσσοί με διαβάζουν ή πόσοι κάνουν σχόλια.

Καταλαβαίνω πως αφού χάνομαι συνέχεια δε μπορούν να με ακολουθήσουν.

Ανοίγοντας αυτό το ιστολόγιο ένιωθα τόσο όμορφα που μπορούσα να γράφω.

Μου είχε λείψει τόσο το γράψιμο.

Μπορώ να πω πως έκανα φίλους και μερικοί από αυτούς τους αισθάνομαι πράγματι έτσι.

Άλλά μερικοί μου επιτέθηκαν χωρίς λόγο.

Δεν κρατάω κακία σε κανέναν αλλά τις τελευταίες μέρες νιώθω πως έχω αδειασει.

Δεν ξέρω τι να γράψω και προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου.

Διαβάζω όμως πολύ κάτι που ακόμα λατρεύω και ελπίζω να ζούσα σε άλλη εποχή.

Να μην είχα πονεσει τόσο από κάποιον που αγάπησα.

Να ήμουνα ευτυχισμένη και να μη σκεφτόμουνα συνεχώς το γιατί.

Η γλυκιά ζωή που περιμένω …

Η γλυκιά ζωή έχει κατακλύσει το ιστολογιο μου.

Σήμερα έχω ανάγκη για μια αναδρομή.

Να ξεκαθαρίσω πως δε με νοιάζει ποσσοί με διαβάζουν ή πόσοι κάνουν σχόλια.

Καταλαβαίνω πως αφού χάνομαι συνέχεια δε μπορούν να με ακολουθήσουν.

Ανοίγοντας αυτό το ιστολόγιο ένιωθα τόσο όμορφα που μπορούσα να γράφω.

Μου είχε λείψει τόσο το γράψιμο.

Μπορώ να πω πως έκανα φίλους και μερικοί από αυτούς τους αισθάνομαι πράγματι έτσι.

Άλλά μερικοί μου επιτέθηκαν χωρίς λόγο.

Δεν κρατάω κακία σε κανέναν αλλά τις τελευταίες μέρες νιώθω πως έχω αδειασει.

Δεν ξέρω τι να γράψω και προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου.

Διαβάζω όμως πολύ κάτι που ακόμα λατρεύω και ελπίζω να ζούσα σε άλλη εποχή.

Να μην είχα πονεσει τόσο από κάποιον που αγάπησα.

Να ήμουνα ευτυχισμένη και να μη σκεφτόμουνα συνεχώς το γιατί.

Η γλυκιά ζωή που περιμένω …

Η γλυκιά ζωή έχει κατακλύσει το ιστολογιο μου.

Σήμερα έχω ανάγκη για μια αναδρομή.

Να ξεκαθαρίσω πως δε με νοιάζει ποσσοί με διαβάζουν ή πόσοι κάνουν σχόλια.

Καταλαβαίνω πως αφού χάνομαι συνέχεια δε μπορούν να με ακολουθήσουν.

Ανοίγοντας αυτό το ιστολόγιο ένιωθα τόσο όμορφα που μπορούσα να γράφω.

Μου είχε λείψει τόσο το γράψιμο.

Μπορώ να πω πως έκανα φίλους και μερικοί από αυτούς τους αισθάνομαι πράγματι έτσι.

Άλλά μερικοί μου επιτέθηκαν χωρίς λόγο.

Δεν κρατάω κακία σε κανέναν αλλά τις τελευταίες μέρες νιώθω πως έχω αδειασει.

Δεν ξέρω τι να γράψω και προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου.

Διαβάζω όμως πολύ κάτι που ακόμα λατρεύω και ελπίζω να ζούσα σε άλλη εποχή.

Να μην είχα πονεσει τόσο από κάποιον που αγάπησα.

Να ήμουνα ευτυχισμένη και να μη σκεφτόμουνα συνεχώς το γιατί.

Η γλυκιά ζωή που περιμένω …

Η γλυκιά ζωή έχει κατακλύσει το ιστολογιο μου.

Σήμερα έχω ανάγκη για μια αναδρομή.

Να ξεκαθαρίσω πως δε με νοιάζει ποσσοί με διαβάζουν ή πόσοι κάνουν σχόλια.

Καταλαβαίνω πως αφού χάνομαι συνέχεια δε μπορούν να με ακολουθήσουν.

Ανοίγοντας αυτό το ιστολόγιο ένιωθα τόσο όμορφα που μπορούσα να γράφω.

Μου είχε λείψει τόσο το γράψιμο.

Μπορώ να πω πως έκανα φίλους και μερικοί από αυτούς τους αισθάνομαι πράγματι έτσι.

Άλλά μερικοί μου επιτέθηκαν χωρίς λόγο.

Δεν κρατάω κακία σε κανέναν αλλά τις τελευταίες μέρες νιώθω πως έχω αδειασει.

Δεν ξέρω τι να γράψω και προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου.

Διαβάζω όμως πολύ κάτι που ακόμα λατρεύω και ελπίζω να ζούσα σε άλλη εποχή.

Να μην είχα πονεσει τόσο από κάποιον που αγάπησα.

Να ήμουνα ευτυχισμένη και να μη σκεφτόμουνα συνεχώς το γιατί.

Η γλυκιά ζωή που περιμένω …

Η γλυκιά ζωή έχει κατακλύσει το ιστολογιο μου.

Σήμερα έχω ανάγκη για μια αναδρομή.

Να ξεκαθαρίσω πως δε με νοιάζει ποσσοί με διαβάζουν ή πόσοι κάνουν σχόλια.

Καταλαβαίνω πως αφού χάνομαι συνέχεια δε μπορούν να με ακολουθήσουν.

Ανοίγοντας αυτό το ιστολόγιο ένιωθα τόσο όμορφα που μπορούσα να γράφω.

Μου είχε λείψει τόσο το γράψιμο.

Μπορώ να πω πως έκανα φίλους και μερικοί από αυτούς τους αισθάνομαι πράγματι έτσι.

Άλλά μερικοί μου επιτέθηκαν χωρίς λόγο.

Δεν κρατάω κακία σε κανέναν αλλά τις τελευταίες μέρες νιώθω πως έχω αδειασει.

Δεν ξέρω τι να γράψω και προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου.

Διαβάζω όμως πολύ κάτι που ακόμα λατρεύω και ελπίζω να ζούσα σε άλλη εποχή.

Να μην είχα πονεσει τόσο από κάποιον που αγάπησα.

Να ήμουνα ευτυχισμένη και να μη σκεφτόμουνα συνεχώς το γιατί.

Η γλυκιά ζωή που περιμένω …

Η γλυκιά ζωή έχει κατακλύσει το ιστολογιο μου.

Σήμερα έχω ανάγκη για μια αναδρομή.

Να ξεκαθαρίσω πως δε με νοιάζει ποσσοί με διαβάζουν ή πόσοι κάνουν σχόλια.

Καταλαβαίνω πως αφού χάνομαι συνέχεια δε μπορούν να με ακολουθήσουν.

Ανοίγοντας αυτό το ιστολόγιο ένιωθα τόσο όμορφα που μπορούσα να γράφω.

Μου είχε λείψει τόσο το γράψιμο.

Μπορώ να πω πως έκανα φίλους και μερικοί από αυτούς τους αισθάνομαι πράγματι έτσι.

Άλλά μερικοί μου επιτέθηκαν χωρίς λόγο.

Δεν κρατάω κακία σε κανέναν αλλά τις τελευταίες μέρες νιώθω πως έχω αδειασει.

Δεν ξέρω τι να γράψω και προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου.

Διαβάζω όμως πολύ κάτι που ακόμα λατρεύω και ελπίζω να ζούσα σε άλλη εποχή.

Να μην είχα πονεσει τόσο από κάποιον που αγάπησα.

Να ήμουνα ευτυχισμένη και να μη σκεφτόμουνα συνεχώς το γιατί.