Πάψτε …

Δεν αντέχω άλλο θα μιλήσω

Όταν ξεκινάει μια σχέση την θέλουν δύο άνθρωποι

Και οι θέλαμε να είμαστε μαζί

Γι΄αυτό και ήθελα να βρίσκομαι με σχόλια κοντά ΤΟΥ

Να του λέω πως τον αγαπάω πολύ

Τώρα αυτή η σχέση τελειωσε και με πόνεσε

Δεν αισθάνομαι έτοιμη να τον δω σαν φίλο

Δεν θέλω να κάνω σχόλια σε καμία αναρτησή ΤΟΥ

Ίσως αργότερα να γίνει.

Μη στέλνετε σχόλια λεγοντάς μου να του δώσω μια ευκαιρία

Έδειξε πως δεν ενδιαφέρεται

Πονάω ακόμα αλλά έχω συνεχίσει την ζωή μου …

Advertisement

Πάψτε …

Δεν αντέχω άλλο θα μιλήσω

Όταν ξεκινάει μια σχέση την θέλουν δύο άνθρωποι

Και οι θέλαμε να είμαστε μαζί

Γι΄αυτό και ήθελα να βρίσκομαι με σχόλια κοντά ΤΟΥ

Να του λέω πως τον αγαπάω πολύ

Τώρα αυτή η σχέση τελειωσε και με πόνεσε

Δεν αισθάνομαι έτοιμη να τον δω σαν φίλο

Δεν θέλω να κάνω σχόλια σε καμία αναρτησή ΤΟΥ

Ίσως αργότερα να γίνει.

Μη στέλνετε σχόλια λεγοντάς μου να του δώσω μια ευκαιρία

Έδειξε πως δεν ενδιαφέρεται

Πονάω ακόμα αλλά έχω συνεχίσει την ζωή μου …

Πάψτε …

Δεν αντέχω άλλο θα μιλήσω

Όταν ξεκινάει μια σχέση την θέλουν δύο άνθρωποι

Και οι θέλαμε να είμαστε μαζί

Γι΄αυτό και ήθελα να βρίσκομαι με σχόλια κοντά ΤΟΥ

Να του λέω πως τον αγαπάω πολύ

Τώρα αυτή η σχέση τελειωσε και με πόνεσε

Δεν αισθάνομαι έτοιμη να τον δω σαν φίλο

Δεν θέλω να κάνω σχόλια σε καμία αναρτησή ΤΟΥ

Ίσως αργότερα να γίνει.

Μη στέλνετε σχόλια λεγοντάς μου να του δώσω μια ευκαιρία

Έδειξε πως δεν ενδιαφέρεται

Πονάω ακόμα αλλά έχω συνεχίσει την ζωή μου …

Πάψτε …

Δεν αντέχω άλλο θα μιλήσω

Όταν ξεκινάει μια σχέση την θέλουν δύο άνθρωποι

Και οι θέλαμε να είμαστε μαζί

Γι΄αυτό και ήθελα να βρίσκομαι με σχόλια κοντά ΤΟΥ

Να του λέω πως τον αγαπάω πολύ

Τώρα αυτή η σχέση τελειωσε και με πόνεσε

Δεν αισθάνομαι έτοιμη να τον δω σαν φίλο

Δεν θέλω να κάνω σχόλια σε καμία αναρτησή ΤΟΥ

Ίσως αργότερα να γίνει.

Μη στέλνετε σχόλια λεγοντάς μου να του δώσω μια ευκαιρία

Έδειξε πως δεν ενδιαφέρεται

Πονάω ακόμα αλλά έχω συνεχίσει την ζωή μου …

Πάψτε …

Δεν αντέχω άλλο θα μιλήσω

Όταν ξεκινάει μια σχέση την θέλουν δύο άνθρωποι

Και οι θέλαμε να είμαστε μαζί

Γι΄αυτό και ήθελα να βρίσκομαι με σχόλια κοντά ΤΟΥ

Να του λέω πως τον αγαπάω πολύ

Τώρα αυτή η σχέση τελειωσε και με πόνεσε

Δεν αισθάνομαι έτοιμη να τον δω σαν φίλο

Δεν θέλω να κάνω σχόλια σε καμία αναρτησή ΤΟΥ

Ίσως αργότερα να γίνει.

Μη στέλνετε σχόλια λεγοντάς μου να του δώσω μια ευκαιρία

Έδειξε πως δεν ενδιαφέρεται

Πονάω ακόμα αλλά έχω συνεχίσει την ζωή μου …

Πάψτε …

Δεν αντέχω άλλο θα μιλήσω

Όταν ξεκινάει μια σχέση την θέλουν δύο άνθρωποι

Και οι θέλαμε να είμαστε μαζί

Γι΄αυτό και ήθελα να βρίσκομαι με σχόλια κοντά ΤΟΥ

Να του λέω πως τον αγαπάω πολύ

Τώρα αυτή η σχέση τελειωσε και με πόνεσε

Δεν αισθάνομαι έτοιμη να τον δω σαν φίλο

Δεν θέλω να κάνω σχόλια σε καμία αναρτησή ΤΟΥ

Ίσως αργότερα να γίνει.

Μη στέλνετε σχόλια λεγοντάς μου να του δώσω μια ευκαιρία

Έδειξε πως δεν ενδιαφέρεται

Πονάω ακόμα αλλά έχω συνεχίσει την ζωή μου …

Πάψτε …

Δεν αντέχω άλλο θα μιλήσω

Όταν ξεκινάει μια σχέση την θέλουν δύο άνθρωποι

Και οι θέλαμε να είμαστε μαζί

Γι΄αυτό και ήθελα να βρίσκομαι με σχόλια κοντά ΤΟΥ

Να του λέω πως τον αγαπάω πολύ

Τώρα αυτή η σχέση τελειωσε και με πόνεσε

Δεν αισθάνομαι έτοιμη να τον δω σαν φίλο

Δεν θέλω να κάνω σχόλια σε καμία αναρτησή ΤΟΥ

Ίσως αργότερα να γίνει.

Μη στέλνετε σχόλια λεγοντάς μου να του δώσω μια ευκαιρία

Έδειξε πως δεν ενδιαφέρεται

Πονάω ακόμα αλλά έχω συνεχίσει την ζωή μου …

Πάψτε …

Δεν αντέχω άλλο θα μιλήσω

Όταν ξεκινάει μια σχέση την θέλουν δύο άνθρωποι

Και οι θέλαμε να είμαστε μαζί

Γι΄αυτό και ήθελα να βρίσκομαι με σχόλια κοντά ΤΟΥ

Να του λέω πως τον αγαπάω πολύ

Τώρα αυτή η σχέση τελειωσε και με πόνεσε

Δεν αισθάνομαι έτοιμη να τον δω σαν φίλο

Δεν θέλω να κάνω σχόλια σε καμία αναρτησή ΤΟΥ

Ίσως αργότερα να γίνει.

Μη στέλνετε σχόλια λεγοντάς μου να του δώσω μια ευκαιρία

Έδειξε πως δεν ενδιαφέρεται

Πονάω ακόμα αλλά έχω συνεχίσει την ζωή μου …

Πάψτε …

Δεν αντέχω άλλο θα μιλήσω

Όταν ξεκινάει μια σχέση την θέλουν δύο άνθρωποι

Και οι θέλαμε να είμαστε μαζί

Γι΄αυτό και ήθελα να βρίσκομαι με σχόλια κοντά ΤΟΥ

Να του λέω πως τον αγαπάω πολύ

Τώρα αυτή η σχέση τελειωσε και με πόνεσε

Δεν αισθάνομαι έτοιμη να τον δω σαν φίλο

Δεν θέλω να κάνω σχόλια σε καμία αναρτησή ΤΟΥ

Ίσως αργότερα να γίνει.

Μη στέλνετε σχόλια λεγοντάς μου να του δώσω μια ευκαιρία

Έδειξε πως δεν ενδιαφέρεται

Πονάω ακόμα αλλά έχω συνεχίσει την ζωή μου …

Πάψτε …

Δεν αντέχω άλλο θα μιλήσω

Όταν ξεκινάει μια σχέση την θέλουν δύο άνθρωποι

Και οι θέλαμε να είμαστε μαζί

Γι΄αυτό και ήθελα να βρίσκομαι με σχόλια κοντά ΤΟΥ

Να του λέω πως τον αγαπάω πολύ

Τώρα αυτή η σχέση τελειωσε και με πόνεσε

Δεν αισθάνομαι έτοιμη να τον δω σαν φίλο

Δεν θέλω να κάνω σχόλια σε καμία αναρτησή ΤΟΥ

Ίσως αργότερα να γίνει.

Μη στέλνετε σχόλια λεγοντάς μου να του δώσω μια ευκαιρία

Έδειξε πως δεν ενδιαφέρεται

Πονάω ακόμα αλλά έχω συνεχίσει την ζωή μου …