Δεν ενοχλώ κανέναν …

Δεν μου αρέσει να μου λέει ο ένας το ένα και το άλλο.

Αρκετές φορές έχω συγκρουστεί με αρκετά άτομα που μου έλεγαν τι πρέπει να κάνω.

Είμαι ερωτευμένη και θα γράφω συνέχεια γι΄αυτόν.

Δεν ενοχλώ κανέναν και θα ήθελα ούτε εσείς να με ενοχλέιτε.

Στο κάτω κάτω δεν ασχολούμαι με κανέναν σας.

Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μην ξαναενοχληθώ.

Advertisement

Δεν ενοχλώ κανέναν …

Δεν μου αρέσει να μου λέει ο ένας το ένα και το άλλο.

Αρκετές φορές έχω συγκρουστεί με αρκετά άτομα που μου έλεγαν τι πρέπει να κάνω.

Είμαι ερωτευμένη και θα γράφω συνέχεια γι΄αυτόν.

Δεν ενοχλώ κανέναν και θα ήθελα ούτε εσείς να με ενοχλέιτε.

Στο κάτω κάτω δεν ασχολούμαι με κανέναν σας.

Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μην ξαναενοχληθώ.

Δεν ενοχλώ κανέναν …

Δεν μου αρέσει να μου λέει ο ένας το ένα και το άλλο.

Αρκετές φορές έχω συγκρουστεί με αρκετά άτομα που μου έλεγαν τι πρέπει να κάνω.

Είμαι ερωτευμένη και θα γράφω συνέχεια γι΄αυτόν.

Δεν ενοχλώ κανέναν και θα ήθελα ούτε εσείς να με ενοχλέιτε.

Στο κάτω κάτω δεν ασχολούμαι με κανέναν σας.

Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μην ξαναενοχληθώ.

Δεν ενοχλώ κανέναν …

Δεν μου αρέσει να μου λέει ο ένας το ένα και το άλλο.

Αρκετές φορές έχω συγκρουστεί με αρκετά άτομα που μου έλεγαν τι πρέπει να κάνω.

Είμαι ερωτευμένη και θα γράφω συνέχεια γι΄αυτόν.

Δεν ενοχλώ κανέναν και θα ήθελα ούτε εσείς να με ενοχλέιτε.

Στο κάτω κάτω δεν ασχολούμαι με κανέναν σας.

Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μην ξαναενοχληθώ.

Δεν ενοχλώ κανέναν …

Δεν μου αρέσει να μου λέει ο ένας το ένα και το άλλο.

Αρκετές φορές έχω συγκρουστεί με αρκετά άτομα που μου έλεγαν τι πρέπει να κάνω.

Είμαι ερωτευμένη και θα γράφω συνέχεια γι΄αυτόν.

Δεν ενοχλώ κανέναν και θα ήθελα ούτε εσείς να με ενοχλέιτε.

Στο κάτω κάτω δεν ασχολούμαι με κανέναν σας.

Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μην ξαναενοχληθώ.

Δεν ενοχλώ κανέναν …

Δεν μου αρέσει να μου λέει ο ένας το ένα και το άλλο.

Αρκετές φορές έχω συγκρουστεί με αρκετά άτομα που μου έλεγαν τι πρέπει να κάνω.

Είμαι ερωτευμένη και θα γράφω συνέχεια γι΄αυτόν.

Δεν ενοχλώ κανέναν και θα ήθελα ούτε εσείς να με ενοχλέιτε.

Στο κάτω κάτω δεν ασχολούμαι με κανέναν σας.

Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μην ξαναενοχληθώ.

Δεν ενοχλώ κανέναν …

Δεν μου αρέσει να μου λέει ο ένας το ένα και το άλλο.

Αρκετές φορές έχω συγκρουστεί με αρκετά άτομα που μου έλεγαν τι πρέπει να κάνω.

Είμαι ερωτευμένη και θα γράφω συνέχεια γι΄αυτόν.

Δεν ενοχλώ κανέναν και θα ήθελα ούτε εσείς να με ενοχλέιτε.

Στο κάτω κάτω δεν ασχολούμαι με κανέναν σας.

Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μην ξαναενοχληθώ.

Δεν ενοχλώ κανέναν …

Δεν μου αρέσει να μου λέει ο ένας το ένα και το άλλο.

Αρκετές φορές έχω συγκρουστεί με αρκετά άτομα που μου έλεγαν τι πρέπει να κάνω.

Είμαι ερωτευμένη και θα γράφω συνέχεια γι΄αυτόν.

Δεν ενοχλώ κανέναν και θα ήθελα ούτε εσείς να με ενοχλέιτε.

Στο κάτω κάτω δεν ασχολούμαι με κανέναν σας.

Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μην ξαναενοχληθώ.

Δεν ενοχλώ κανέναν …

Δεν μου αρέσει να μου λέει ο ένας το ένα και το άλλο.

Αρκετές φορές έχω συγκρουστεί με αρκετά άτομα που μου έλεγαν τι πρέπει να κάνω.

Είμαι ερωτευμένη και θα γράφω συνέχεια γι΄αυτόν.

Δεν ενοχλώ κανέναν και θα ήθελα ούτε εσείς να με ενοχλέιτε.

Στο κάτω κάτω δεν ασχολούμαι με κανέναν σας.

Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μην ξαναενοχληθώ.

Δεν ενοχλώ κανέναν …

Δεν μου αρέσει να μου λέει ο ένας το ένα και το άλλο.

Αρκετές φορές έχω συγκρουστεί με αρκετά άτομα που μου έλεγαν τι πρέπει να κάνω.

Είμαι ερωτευμένη και θα γράφω συνέχεια γι΄αυτόν.

Δεν ενοχλώ κανέναν και θα ήθελα ούτε εσείς να με ενοχλέιτε.

Στο κάτω κάτω δεν ασχολούμαι με κανέναν σας.

Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να μην ξαναενοχληθώ.