Εσένα ή κανένα …

Καρδιά μου

Το ξέρω πως στο λέω κάθε λεπτό

Το αισθάνομαι και το αξίζεις

Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Αλέξανδρος Βουραζέλης

Πρώτη εκτέλεση: Μαριάντα Πιερίδη

Περπάτησα πολύ

σε δρόμους δίχως φώτα

και βρήκα ανοιχτή

της μοναξιάς την πόρτα

παιδευτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα

πάντα, επιμένω, περιμένω

ένα σου σημάδι

μέσα στο σκοτάδι

μένω & επιμένω

πάντα περιμένω

το δικό σου χάδι

θέλω μόνο…

σ’αγαπώ,σ’ αγαπώ

θέλω να σε δω

στο δικό σου φιλί

να παραδοθώ

σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ

και γι’ αυτό μπορώ

όνειρα τρελά να κανω…

ξενύχτησα πολύ

για χάρη σου μωρό μου

δεν έπαψα στιγμή

να σ’ έχω στο μυαλό μου

παιδεύτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα…

Advertisement

Εσένα ή κανένα …

Καρδιά μου

Το ξέρω πως στο λέω κάθε λεπτό

Το αισθάνομαι και το αξίζεις

Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Αλέξανδρος Βουραζέλης

Πρώτη εκτέλεση: Μαριάντα Πιερίδη

Περπάτησα πολύ

σε δρόμους δίχως φώτα

και βρήκα ανοιχτή

της μοναξιάς την πόρτα

παιδευτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα

πάντα, επιμένω, περιμένω

ένα σου σημάδι

μέσα στο σκοτάδι

μένω & επιμένω

πάντα περιμένω

το δικό σου χάδι

θέλω μόνο…

σ’αγαπώ,σ’ αγαπώ

θέλω να σε δω

στο δικό σου φιλί

να παραδοθώ

σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ

και γι’ αυτό μπορώ

όνειρα τρελά να κανω…

ξενύχτησα πολύ

για χάρη σου μωρό μου

δεν έπαψα στιγμή

να σ’ έχω στο μυαλό μου

παιδεύτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα…

Εσένα ή κανένα …

Καρδιά μου

Το ξέρω πως στο λέω κάθε λεπτό

Το αισθάνομαι και το αξίζεις

Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Αλέξανδρος Βουραζέλης

Πρώτη εκτέλεση: Μαριάντα Πιερίδη

Περπάτησα πολύ

σε δρόμους δίχως φώτα

και βρήκα ανοιχτή

της μοναξιάς την πόρτα

παιδευτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα

πάντα, επιμένω, περιμένω

ένα σου σημάδι

μέσα στο σκοτάδι

μένω & επιμένω

πάντα περιμένω

το δικό σου χάδι

θέλω μόνο…

σ’αγαπώ,σ’ αγαπώ

θέλω να σε δω

στο δικό σου φιλί

να παραδοθώ

σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ

και γι’ αυτό μπορώ

όνειρα τρελά να κανω…

ξενύχτησα πολύ

για χάρη σου μωρό μου

δεν έπαψα στιγμή

να σ’ έχω στο μυαλό μου

παιδεύτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα…

Εσένα ή κανένα …

Καρδιά μου

Το ξέρω πως στο λέω κάθε λεπτό

Το αισθάνομαι και το αξίζεις

Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Αλέξανδρος Βουραζέλης

Πρώτη εκτέλεση: Μαριάντα Πιερίδη

Περπάτησα πολύ

σε δρόμους δίχως φώτα

και βρήκα ανοιχτή

της μοναξιάς την πόρτα

παιδευτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα

πάντα, επιμένω, περιμένω

ένα σου σημάδι

μέσα στο σκοτάδι

μένω & επιμένω

πάντα περιμένω

το δικό σου χάδι

θέλω μόνο…

σ’αγαπώ,σ’ αγαπώ

θέλω να σε δω

στο δικό σου φιλί

να παραδοθώ

σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ

και γι’ αυτό μπορώ

όνειρα τρελά να κανω…

ξενύχτησα πολύ

για χάρη σου μωρό μου

δεν έπαψα στιγμή

να σ’ έχω στο μυαλό μου

παιδεύτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα…

Εσένα ή κανένα …

Καρδιά μου

Το ξέρω πως στο λέω κάθε λεπτό

Το αισθάνομαι και το αξίζεις

Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Αλέξανδρος Βουραζέλης

Πρώτη εκτέλεση: Μαριάντα Πιερίδη

Περπάτησα πολύ

σε δρόμους δίχως φώτα

και βρήκα ανοιχτή

της μοναξιάς την πόρτα

παιδευτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα

πάντα, επιμένω, περιμένω

ένα σου σημάδι

μέσα στο σκοτάδι

μένω & επιμένω

πάντα περιμένω

το δικό σου χάδι

θέλω μόνο…

σ’αγαπώ,σ’ αγαπώ

θέλω να σε δω

στο δικό σου φιλί

να παραδοθώ

σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ

και γι’ αυτό μπορώ

όνειρα τρελά να κανω…

ξενύχτησα πολύ

για χάρη σου μωρό μου

δεν έπαψα στιγμή

να σ’ έχω στο μυαλό μου

παιδεύτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα…

Εσένα ή κανένα …

Καρδιά μου

Το ξέρω πως στο λέω κάθε λεπτό

Το αισθάνομαι και το αξίζεις

Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Αλέξανδρος Βουραζέλης

Πρώτη εκτέλεση: Μαριάντα Πιερίδη

Περπάτησα πολύ

σε δρόμους δίχως φώτα

και βρήκα ανοιχτή

της μοναξιάς την πόρτα

παιδευτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα

πάντα, επιμένω, περιμένω

ένα σου σημάδι

μέσα στο σκοτάδι

μένω & επιμένω

πάντα περιμένω

το δικό σου χάδι

θέλω μόνο…

σ’αγαπώ,σ’ αγαπώ

θέλω να σε δω

στο δικό σου φιλί

να παραδοθώ

σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ

και γι’ αυτό μπορώ

όνειρα τρελά να κανω…

ξενύχτησα πολύ

για χάρη σου μωρό μου

δεν έπαψα στιγμή

να σ’ έχω στο μυαλό μου

παιδεύτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα…

Εσένα ή κανένα …

Καρδιά μου

Το ξέρω πως στο λέω κάθε λεπτό

Το αισθάνομαι και το αξίζεις

Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Αλέξανδρος Βουραζέλης

Πρώτη εκτέλεση: Μαριάντα Πιερίδη

Περπάτησα πολύ

σε δρόμους δίχως φώτα

και βρήκα ανοιχτή

της μοναξιάς την πόρτα

παιδευτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα

πάντα, επιμένω, περιμένω

ένα σου σημάδι

μέσα στο σκοτάδι

μένω & επιμένω

πάντα περιμένω

το δικό σου χάδι

θέλω μόνο…

σ’αγαπώ,σ’ αγαπώ

θέλω να σε δω

στο δικό σου φιλί

να παραδοθώ

σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ

και γι’ αυτό μπορώ

όνειρα τρελά να κανω…

ξενύχτησα πολύ

για χάρη σου μωρό μου

δεν έπαψα στιγμή

να σ’ έχω στο μυαλό μου

παιδεύτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα…

Εσένα ή κανένα …

Καρδιά μου

Το ξέρω πως στο λέω κάθε λεπτό

Το αισθάνομαι και το αξίζεις

Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Αλέξανδρος Βουραζέλης

Πρώτη εκτέλεση: Μαριάντα Πιερίδη

Περπάτησα πολύ

σε δρόμους δίχως φώτα

και βρήκα ανοιχτή

της μοναξιάς την πόρτα

παιδευτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα

πάντα, επιμένω, περιμένω

ένα σου σημάδι

μέσα στο σκοτάδι

μένω & επιμένω

πάντα περιμένω

το δικό σου χάδι

θέλω μόνο…

σ’αγαπώ,σ’ αγαπώ

θέλω να σε δω

στο δικό σου φιλί

να παραδοθώ

σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ

και γι’ αυτό μπορώ

όνειρα τρελά να κανω…

ξενύχτησα πολύ

για χάρη σου μωρό μου

δεν έπαψα στιγμή

να σ’ έχω στο μυαλό μου

παιδεύτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα…

Εσένα ή κανένα …

Καρδιά μου

Το ξέρω πως στο λέω κάθε λεπτό

Το αισθάνομαι και το αξίζεις

Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Αλέξανδρος Βουραζέλης

Πρώτη εκτέλεση: Μαριάντα Πιερίδη

Περπάτησα πολύ

σε δρόμους δίχως φώτα

και βρήκα ανοιχτή

της μοναξιάς την πόρτα

παιδευτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα

πάντα, επιμένω, περιμένω

ένα σου σημάδι

μέσα στο σκοτάδι

μένω & επιμένω

πάντα περιμένω

το δικό σου χάδι

θέλω μόνο…

σ’αγαπώ,σ’ αγαπώ

θέλω να σε δω

στο δικό σου φιλί

να παραδοθώ

σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ

και γι’ αυτό μπορώ

όνειρα τρελά να κανω…

ξενύχτησα πολύ

για χάρη σου μωρό μου

δεν έπαψα στιγμή

να σ’ έχω στο μυαλό μου

παιδεύτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα…

Εσένα ή κανένα …

Καρδιά μου

Το ξέρω πως στο λέω κάθε λεπτό

Το αισθάνομαι και το αξίζεις

Στίχοι: Ναταλία Γερμανού

Μουσική: Αλέξανδρος Βουραζέλης

Πρώτη εκτέλεση: Μαριάντα Πιερίδη

Περπάτησα πολύ

σε δρόμους δίχως φώτα

και βρήκα ανοιχτή

της μοναξιάς την πόρτα

παιδευτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα

πάντα, επιμένω, περιμένω

ένα σου σημάδι

μέσα στο σκοτάδι

μένω & επιμένω

πάντα περιμένω

το δικό σου χάδι

θέλω μόνο…

σ’αγαπώ,σ’ αγαπώ

θέλω να σε δω

στο δικό σου φιλί

να παραδοθώ

σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ

και γι’ αυτό μπορώ

όνειρα τρελά να κανω…

ξενύχτησα πολύ

για χάρη σου μωρό μου

δεν έπαψα στιγμή

να σ’ έχω στο μυαλό μου

παιδεύτηκα πολύ

στα όνειρα τα ξένα

ήθελα σαν τρελή

εσένα η κανένα…