Τριαντάφυλλα …

rosesvg.jpg

Τα τριαντάφυλλα είναι τα λουλούδια που λατρεύω.

Είναι τα πιο όμορφα και έχω τόσες αναμνήσεις.

Αυτά και εγώ από την ημέρα που γεννήθηκα έχουμε γίνει ένα.

Η μυρωδιά τους μου θυμίζει το πρώτο Σ’ αγαπώ.

Το πρώτο φιλί και τα πρώτα χάδια με ένα τριαντάφυλλο διακοσμημένο.

Κόκκινα είναι τα τριαντάφυλλα αλλά και ροζ που δείχνουνε τα συναισθήματα μου.

Η διάθεση μου είναι γλυκιά σαν το γλυκό τριαντάφυλλο που μου αρέσει να τρώω.

Σε επόμενη εγγραφή θα ψάξω να βρω και την συνταγή για να την αναρτήσω.

Advertisement

Τριαντάφυλλα …

rosesvg.jpg

Τα τριαντάφυλλα είναι τα λουλούδια που λατρεύω.

Είναι τα πιο όμορφα και έχω τόσες αναμνήσεις.

Αυτά και εγώ από την ημέρα που γεννήθηκα έχουμε γίνει ένα.

Η μυρωδιά τους μου θυμίζει το πρώτο Σ’ αγαπώ.

Το πρώτο φιλί και τα πρώτα χάδια με ένα τριαντάφυλλο διακοσμημένο.

Κόκκινα είναι τα τριαντάφυλλα αλλά και ροζ που δείχνουνε τα συναισθήματα μου.

Η διάθεση μου είναι γλυκιά σαν το γλυκό τριαντάφυλλο που μου αρέσει να τρώω.

Σε επόμενη εγγραφή θα ψάξω να βρω και την συνταγή για να την αναρτήσω.

Τριαντάφυλλα …

rosesvg.jpg

Τα τριαντάφυλλα είναι τα λουλούδια που λατρεύω.

Είναι τα πιο όμορφα και έχω τόσες αναμνήσεις.

Αυτά και εγώ από την ημέρα που γεννήθηκα έχουμε γίνει ένα.

Η μυρωδιά τους μου θυμίζει το πρώτο Σ’ αγαπώ.

Το πρώτο φιλί και τα πρώτα χάδια με ένα τριαντάφυλλο διακοσμημένο.

Κόκκινα είναι τα τριαντάφυλλα αλλά και ροζ που δείχνουνε τα συναισθήματα μου.

Η διάθεση μου είναι γλυκιά σαν το γλυκό τριαντάφυλλο που μου αρέσει να τρώω.

Σε επόμενη εγγραφή θα ψάξω να βρω και την συνταγή για να την αναρτήσω.

Τριαντάφυλλα …

rosesvg.jpg

Τα τριαντάφυλλα είναι τα λουλούδια που λατρεύω.

Είναι τα πιο όμορφα και έχω τόσες αναμνήσεις.

Αυτά και εγώ από την ημέρα που γεννήθηκα έχουμε γίνει ένα.

Η μυρωδιά τους μου θυμίζει το πρώτο Σ’ αγαπώ.

Το πρώτο φιλί και τα πρώτα χάδια με ένα τριαντάφυλλο διακοσμημένο.

Κόκκινα είναι τα τριαντάφυλλα αλλά και ροζ που δείχνουνε τα συναισθήματα μου.

Η διάθεση μου είναι γλυκιά σαν το γλυκό τριαντάφυλλο που μου αρέσει να τρώω.

Σε επόμενη εγγραφή θα ψάξω να βρω και την συνταγή για να την αναρτήσω.

Τριαντάφυλλα …

rosesvg.jpg

Τα τριαντάφυλλα είναι τα λουλούδια που λατρεύω.

Είναι τα πιο όμορφα και έχω τόσες αναμνήσεις.

Αυτά και εγώ από την ημέρα που γεννήθηκα έχουμε γίνει ένα.

Η μυρωδιά τους μου θυμίζει το πρώτο Σ’ αγαπώ.

Το πρώτο φιλί και τα πρώτα χάδια με ένα τριαντάφυλλο διακοσμημένο.

Κόκκινα είναι τα τριαντάφυλλα αλλά και ροζ που δείχνουνε τα συναισθήματα μου.

Η διάθεση μου είναι γλυκιά σαν το γλυκό τριαντάφυλλο που μου αρέσει να τρώω.

Σε επόμενη εγγραφή θα ψάξω να βρω και την συνταγή για να την αναρτήσω.

Τριαντάφυλλα …

rosesvg.jpg

Τα τριαντάφυλλα είναι τα λουλούδια που λατρεύω.

Είναι τα πιο όμορφα και έχω τόσες αναμνήσεις.

Αυτά και εγώ από την ημέρα που γεννήθηκα έχουμε γίνει ένα.

Η μυρωδιά τους μου θυμίζει το πρώτο Σ’ αγαπώ.

Το πρώτο φιλί και τα πρώτα χάδια με ένα τριαντάφυλλο διακοσμημένο.

Κόκκινα είναι τα τριαντάφυλλα αλλά και ροζ που δείχνουνε τα συναισθήματα μου.

Η διάθεση μου είναι γλυκιά σαν το γλυκό τριαντάφυλλο που μου αρέσει να τρώω.

Σε επόμενη εγγραφή θα ψάξω να βρω και την συνταγή για να την αναρτήσω.

Τριαντάφυλλα …

rosesvg.jpg

Τα τριαντάφυλλα είναι τα λουλούδια που λατρεύω.

Είναι τα πιο όμορφα και έχω τόσες αναμνήσεις.

Αυτά και εγώ από την ημέρα που γεννήθηκα έχουμε γίνει ένα.

Η μυρωδιά τους μου θυμίζει το πρώτο Σ’ αγαπώ.

Το πρώτο φιλί και τα πρώτα χάδια με ένα τριαντάφυλλο διακοσμημένο.

Κόκκινα είναι τα τριαντάφυλλα αλλά και ροζ που δείχνουνε τα συναισθήματα μου.

Η διάθεση μου είναι γλυκιά σαν το γλυκό τριαντάφυλλο που μου αρέσει να τρώω.

Σε επόμενη εγγραφή θα ψάξω να βρω και την συνταγή για να την αναρτήσω.

Τριαντάφυλλα …

rosesvg.jpg

Τα τριαντάφυλλα είναι τα λουλούδια που λατρεύω.

Είναι τα πιο όμορφα και έχω τόσες αναμνήσεις.

Αυτά και εγώ από την ημέρα που γεννήθηκα έχουμε γίνει ένα.

Η μυρωδιά τους μου θυμίζει το πρώτο Σ’ αγαπώ.

Το πρώτο φιλί και τα πρώτα χάδια με ένα τριαντάφυλλο διακοσμημένο.

Κόκκινα είναι τα τριαντάφυλλα αλλά και ροζ που δείχνουνε τα συναισθήματα μου.

Η διάθεση μου είναι γλυκιά σαν το γλυκό τριαντάφυλλο που μου αρέσει να τρώω.

Σε επόμενη εγγραφή θα ψάξω να βρω και την συνταγή για να την αναρτήσω.

Τριαντάφυλλα …

rosesvg.jpg

Τα τριαντάφυλλα είναι τα λουλούδια που λατρεύω.

Είναι τα πιο όμορφα και έχω τόσες αναμνήσεις.

Αυτά και εγώ από την ημέρα που γεννήθηκα έχουμε γίνει ένα.

Η μυρωδιά τους μου θυμίζει το πρώτο Σ’ αγαπώ.

Το πρώτο φιλί και τα πρώτα χάδια με ένα τριαντάφυλλο διακοσμημένο.

Κόκκινα είναι τα τριαντάφυλλα αλλά και ροζ που δείχνουνε τα συναισθήματα μου.

Η διάθεση μου είναι γλυκιά σαν το γλυκό τριαντάφυλλο που μου αρέσει να τρώω.

Σε επόμενη εγγραφή θα ψάξω να βρω και την συνταγή για να την αναρτήσω.

Τριαντάφυλλα …

rosesvg.jpg

Τα τριαντάφυλλα είναι τα λουλούδια που λατρεύω.

Είναι τα πιο όμορφα και έχω τόσες αναμνήσεις.

Αυτά και εγώ από την ημέρα που γεννήθηκα έχουμε γίνει ένα.

Η μυρωδιά τους μου θυμίζει το πρώτο Σ’ αγαπώ.

Το πρώτο φιλί και τα πρώτα χάδια με ένα τριαντάφυλλο διακοσμημένο.

Κόκκινα είναι τα τριαντάφυλλα αλλά και ροζ που δείχνουνε τα συναισθήματα μου.

Η διάθεση μου είναι γλυκιά σαν το γλυκό τριαντάφυλλο που μου αρέσει να τρώω.

Σε επόμενη εγγραφή θα ψάξω να βρω και την συνταγή για να την αναρτήσω.