Ένα μήνυμα …

Ξέρω πως στο έχω πει τόσες φορές τις τελευταίες μέρες

Είναι κάτι όμως που το αισθάνομαι

Έχω τρελαθεί μαζί σου στο λέω ειλικρινά

Ένα μήνυμα …

Ξέρω πως στο έχω πει τόσες φορές τις τελευταίες μέρες

Είναι κάτι όμως που το αισθάνομαι

Έχω τρελαθεί μαζί σου στο λέω ειλικρινά