Θα δώσουμε στις καρδιές μας …

Οι νύχτες περνάνε μακριά σου

κοιτάω τον ουρανό

δεν είσαι εδώ πάλι

άλλη μια βραδιά μόνη μου.

 

Το σώμα μου, τα χείλη μου

η καρδιά μου, όλο μου το είναι

 σε αναζητάνε ακόμα μια φορά

λείπεις από κοντά μου.

 

Οι μέρες μου περνάνε

η μοναξιά έχει φωλιάσει

στη καρδιά μου και το κορμί μου

και εσύ δεν είσαι εδώ.

 

Μπροστά στα μάτια μου

εσένα βλέπω κάθε λεπτό

νομίζω πως είσαι εδώ

πως έπαψες να λείπεις.

 

Σε κοιτάζω, σου χαμογελάω

και μεμιάς η μοναξιά φεύγει

η καρδιά μου είναι ζωντανή

και εσύ είσαι εδώ.

 

Η μοναξιά μου παίζει παιχνίδια

μου δείχνει πως είσαι εδώ

δεν είσαι όμως και εδώ

φοβάμαι να την πιστέψω πάλι

 

Δεν πειράζει όμως

γρήγορα καρδιά μου θα βρεθούμε

θα δώσουμε στις καρδιές μας

αυτό που θέλουν περισσότερο.

Advertisement

Θα δώσουμε στις καρδιές μας …

Οι νύχτες περνάνε μακριά σου

κοιτάω τον ουρανό

δεν είσαι εδώ πάλι

άλλη μια βραδιά μόνη μου.

 

Το σώμα μου, τα χείλη μου

η καρδιά μου, όλο μου το είναι

 σε αναζητάνε ακόμα μια φορά

λείπεις από κοντά μου.

 

Οι μέρες μου περνάνε

η μοναξιά έχει φωλιάσει

στη καρδιά μου και το κορμί μου

και εσύ δεν είσαι εδώ.

 

Μπροστά στα μάτια μου

εσένα βλέπω κάθε λεπτό

νομίζω πως είσαι εδώ

πως έπαψες να λείπεις.

 

Σε κοιτάζω, σου χαμογελάω

και μεμιάς η μοναξιά φεύγει

η καρδιά μου είναι ζωντανή

και εσύ είσαι εδώ.

 

Η μοναξιά μου παίζει παιχνίδια

μου δείχνει πως είσαι εδώ

δεν είσαι όμως και εδώ

φοβάμαι να την πιστέψω πάλι

 

Δεν πειράζει όμως

γρήγορα καρδιά μου θα βρεθούμε

θα δώσουμε στις καρδιές μας

αυτό που θέλουν περισσότερο.

Θα δώσουμε στις καρδιές μας …

Οι νύχτες περνάνε μακριά σου

κοιτάω τον ουρανό

δεν είσαι εδώ πάλι

άλλη μια βραδιά μόνη μου.

 

Το σώμα μου, τα χείλη μου

η καρδιά μου, όλο μου το είναι

 σε αναζητάνε ακόμα μια φορά

λείπεις από κοντά μου.

 

Οι μέρες μου περνάνε

η μοναξιά έχει φωλιάσει

στη καρδιά μου και το κορμί μου

και εσύ δεν είσαι εδώ.

 

Μπροστά στα μάτια μου

εσένα βλέπω κάθε λεπτό

νομίζω πως είσαι εδώ

πως έπαψες να λείπεις.

 

Σε κοιτάζω, σου χαμογελάω

και μεμιάς η μοναξιά φεύγει

η καρδιά μου είναι ζωντανή

και εσύ είσαι εδώ.

 

Η μοναξιά μου παίζει παιχνίδια

μου δείχνει πως είσαι εδώ

δεν είσαι όμως και εδώ

φοβάμαι να την πιστέψω πάλι

 

Δεν πειράζει όμως

γρήγορα καρδιά μου θα βρεθούμε

θα δώσουμε στις καρδιές μας

αυτό που θέλουν περισσότερο.

Θα δώσουμε στις καρδιές μας …

Οι νύχτες περνάνε μακριά σου

κοιτάω τον ουρανό

δεν είσαι εδώ πάλι

άλλη μια βραδιά μόνη μου.

 

Το σώμα μου, τα χείλη μου

η καρδιά μου, όλο μου το είναι

 σε αναζητάνε ακόμα μια φορά

λείπεις από κοντά μου.

 

Οι μέρες μου περνάνε

η μοναξιά έχει φωλιάσει

στη καρδιά μου και το κορμί μου

και εσύ δεν είσαι εδώ.

 

Μπροστά στα μάτια μου

εσένα βλέπω κάθε λεπτό

νομίζω πως είσαι εδώ

πως έπαψες να λείπεις.

 

Σε κοιτάζω, σου χαμογελάω

και μεμιάς η μοναξιά φεύγει

η καρδιά μου είναι ζωντανή

και εσύ είσαι εδώ.

 

Η μοναξιά μου παίζει παιχνίδια

μου δείχνει πως είσαι εδώ

δεν είσαι όμως και εδώ

φοβάμαι να την πιστέψω πάλι

 

Δεν πειράζει όμως

γρήγορα καρδιά μου θα βρεθούμε

θα δώσουμε στις καρδιές μας

αυτό που θέλουν περισσότερο.

Θα δώσουμε στις καρδιές μας …

Οι νύχτες περνάνε μακριά σου

κοιτάω τον ουρανό

δεν είσαι εδώ πάλι

άλλη μια βραδιά μόνη μου.

 

Το σώμα μου, τα χείλη μου

η καρδιά μου, όλο μου το είναι

 σε αναζητάνε ακόμα μια φορά

λείπεις από κοντά μου.

 

Οι μέρες μου περνάνε

η μοναξιά έχει φωλιάσει

στη καρδιά μου και το κορμί μου

και εσύ δεν είσαι εδώ.

 

Μπροστά στα μάτια μου

εσένα βλέπω κάθε λεπτό

νομίζω πως είσαι εδώ

πως έπαψες να λείπεις.

 

Σε κοιτάζω, σου χαμογελάω

και μεμιάς η μοναξιά φεύγει

η καρδιά μου είναι ζωντανή

και εσύ είσαι εδώ.

 

Η μοναξιά μου παίζει παιχνίδια

μου δείχνει πως είσαι εδώ

δεν είσαι όμως και εδώ

φοβάμαι να την πιστέψω πάλι

 

Δεν πειράζει όμως

γρήγορα καρδιά μου θα βρεθούμε

θα δώσουμε στις καρδιές μας

αυτό που θέλουν περισσότερο.

Θα δώσουμε στις καρδιές μας …

Οι νύχτες περνάνε μακριά σου

κοιτάω τον ουρανό

δεν είσαι εδώ πάλι

άλλη μια βραδιά μόνη μου.

 

Το σώμα μου, τα χείλη μου

η καρδιά μου, όλο μου το είναι

 σε αναζητάνε ακόμα μια φορά

λείπεις από κοντά μου.

 

Οι μέρες μου περνάνε

η μοναξιά έχει φωλιάσει

στη καρδιά μου και το κορμί μου

και εσύ δεν είσαι εδώ.

 

Μπροστά στα μάτια μου

εσένα βλέπω κάθε λεπτό

νομίζω πως είσαι εδώ

πως έπαψες να λείπεις.

 

Σε κοιτάζω, σου χαμογελάω

και μεμιάς η μοναξιά φεύγει

η καρδιά μου είναι ζωντανή

και εσύ είσαι εδώ.

 

Η μοναξιά μου παίζει παιχνίδια

μου δείχνει πως είσαι εδώ

δεν είσαι όμως και εδώ

φοβάμαι να την πιστέψω πάλι

 

Δεν πειράζει όμως

γρήγορα καρδιά μου θα βρεθούμε

θα δώσουμε στις καρδιές μας

αυτό που θέλουν περισσότερο.

Θα δώσουμε στις καρδιές μας …

Οι νύχτες περνάνε μακριά σου

κοιτάω τον ουρανό

δεν είσαι εδώ πάλι

άλλη μια βραδιά μόνη μου.

 

Το σώμα μου, τα χείλη μου

η καρδιά μου, όλο μου το είναι

 σε αναζητάνε ακόμα μια φορά

λείπεις από κοντά μου.

 

Οι μέρες μου περνάνε

η μοναξιά έχει φωλιάσει

στη καρδιά μου και το κορμί μου

και εσύ δεν είσαι εδώ.

 

Μπροστά στα μάτια μου

εσένα βλέπω κάθε λεπτό

νομίζω πως είσαι εδώ

πως έπαψες να λείπεις.

 

Σε κοιτάζω, σου χαμογελάω

και μεμιάς η μοναξιά φεύγει

η καρδιά μου είναι ζωντανή

και εσύ είσαι εδώ.

 

Η μοναξιά μου παίζει παιχνίδια

μου δείχνει πως είσαι εδώ

δεν είσαι όμως και εδώ

φοβάμαι να την πιστέψω πάλι

 

Δεν πειράζει όμως

γρήγορα καρδιά μου θα βρεθούμε

θα δώσουμε στις καρδιές μας

αυτό που θέλουν περισσότερο.

Θα δώσουμε στις καρδιές μας …

Οι νύχτες περνάνε μακριά σου

κοιτάω τον ουρανό

δεν είσαι εδώ πάλι

άλλη μια βραδιά μόνη μου.

 

Το σώμα μου, τα χείλη μου

η καρδιά μου, όλο μου το είναι

 σε αναζητάνε ακόμα μια φορά

λείπεις από κοντά μου.

 

Οι μέρες μου περνάνε

η μοναξιά έχει φωλιάσει

στη καρδιά μου και το κορμί μου

και εσύ δεν είσαι εδώ.

 

Μπροστά στα μάτια μου

εσένα βλέπω κάθε λεπτό

νομίζω πως είσαι εδώ

πως έπαψες να λείπεις.

 

Σε κοιτάζω, σου χαμογελάω

και μεμιάς η μοναξιά φεύγει

η καρδιά μου είναι ζωντανή

και εσύ είσαι εδώ.

 

Η μοναξιά μου παίζει παιχνίδια

μου δείχνει πως είσαι εδώ

δεν είσαι όμως και εδώ

φοβάμαι να την πιστέψω πάλι

 

Δεν πειράζει όμως

γρήγορα καρδιά μου θα βρεθούμε

θα δώσουμε στις καρδιές μας

αυτό που θέλουν περισσότερο.

Θα δώσουμε στις καρδιές μας …

Οι νύχτες περνάνε μακριά σου

κοιτάω τον ουρανό

δεν είσαι εδώ πάλι

άλλη μια βραδιά μόνη μου.

 

Το σώμα μου, τα χείλη μου

η καρδιά μου, όλο μου το είναι

 σε αναζητάνε ακόμα μια φορά

λείπεις από κοντά μου.

 

Οι μέρες μου περνάνε

η μοναξιά έχει φωλιάσει

στη καρδιά μου και το κορμί μου

και εσύ δεν είσαι εδώ.

 

Μπροστά στα μάτια μου

εσένα βλέπω κάθε λεπτό

νομίζω πως είσαι εδώ

πως έπαψες να λείπεις.

 

Σε κοιτάζω, σου χαμογελάω

και μεμιάς η μοναξιά φεύγει

η καρδιά μου είναι ζωντανή

και εσύ είσαι εδώ.

 

Η μοναξιά μου παίζει παιχνίδια

μου δείχνει πως είσαι εδώ

δεν είσαι όμως και εδώ

φοβάμαι να την πιστέψω πάλι

 

Δεν πειράζει όμως

γρήγορα καρδιά μου θα βρεθούμε

θα δώσουμε στις καρδιές μας

αυτό που θέλουν περισσότερο.

Θα δώσουμε στις καρδιές μας …

Οι νύχτες περνάνε μακριά σου

κοιτάω τον ουρανό

δεν είσαι εδώ πάλι

άλλη μια βραδιά μόνη μου.

 

Το σώμα μου, τα χείλη μου

η καρδιά μου, όλο μου το είναι

 σε αναζητάνε ακόμα μια φορά

λείπεις από κοντά μου.

 

Οι μέρες μου περνάνε

η μοναξιά έχει φωλιάσει

στη καρδιά μου και το κορμί μου

και εσύ δεν είσαι εδώ.

 

Μπροστά στα μάτια μου

εσένα βλέπω κάθε λεπτό

νομίζω πως είσαι εδώ

πως έπαψες να λείπεις.

 

Σε κοιτάζω, σου χαμογελάω

και μεμιάς η μοναξιά φεύγει

η καρδιά μου είναι ζωντανή

και εσύ είσαι εδώ.

 

Η μοναξιά μου παίζει παιχνίδια

μου δείχνει πως είσαι εδώ

δεν είσαι όμως και εδώ

φοβάμαι να την πιστέψω πάλι

 

Δεν πειράζει όμως

γρήγορα καρδιά μου θα βρεθούμε

θα δώσουμε στις καρδιές μας

αυτό που θέλουν περισσότερο.