Μπορώ και χωρίς εσένα …

Δάκρυα έρχονται στα μάτια μου

σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

αναρωτιέμαι τι έφταιξε

και ένας έρωτας τόσο μεγάλος έληξε.

 

Το πρόσωπό μου είναι τόσο διαφορετικό

τα καυτά δάκρυα μου το έχουν αλλοιώσει

όσο σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

δεν μπορώ να σταματήσω στιγμή.

 

Αναρωτιέμαι που να είσαι τώρα μάτια μου

ποιες αγκαλιές σ΄ έχουν κλείσει μέσα τους

ποια χείλη γεύονται τα δικά σου φιλιά

ποια χέρια σε χαϊδεύουν και σε μαγεύουν.

 

Εσύ ήσουν αυτός που μου έδινες νόημα

στη ζωή που χρειαζόταν αυτό το κάτι

που με ταξίδευες σε μέρη μαγικά

με τα φιλιά σου και τις αγκαλιές σου.

Ήσουνα τα πάντα για μένα

πίστευα πως δεν υπήρχε ζωή χωρίς εσένα

τι λάθος είχα ευτυχώς που το κατάλαβα

μπορώ και χωρίς εσένα στην ζωή μου.

Advertisement

Μπορώ και χωρίς εσένα …

Δάκρυα έρχονται στα μάτια μου

σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

αναρωτιέμαι τι έφταιξε

και ένας έρωτας τόσο μεγάλος έληξε.

 

Το πρόσωπό μου είναι τόσο διαφορετικό

τα καυτά δάκρυα μου το έχουν αλλοιώσει

όσο σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

δεν μπορώ να σταματήσω στιγμή.

 

Αναρωτιέμαι που να είσαι τώρα μάτια μου

ποιες αγκαλιές σ΄ έχουν κλείσει μέσα τους

ποια χείλη γεύονται τα δικά σου φιλιά

ποια χέρια σε χαϊδεύουν και σε μαγεύουν.

 

Εσύ ήσουν αυτός που μου έδινες νόημα

στη ζωή που χρειαζόταν αυτό το κάτι

που με ταξίδευες σε μέρη μαγικά

με τα φιλιά σου και τις αγκαλιές σου.

Ήσουνα τα πάντα για μένα

πίστευα πως δεν υπήρχε ζωή χωρίς εσένα

τι λάθος είχα ευτυχώς που το κατάλαβα

μπορώ και χωρίς εσένα στην ζωή μου.

Μπορώ και χωρίς εσένα …

Δάκρυα έρχονται στα μάτια μου

σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

αναρωτιέμαι τι έφταιξε

και ένας έρωτας τόσο μεγάλος έληξε.

 

Το πρόσωπό μου είναι τόσο διαφορετικό

τα καυτά δάκρυα μου το έχουν αλλοιώσει

όσο σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

δεν μπορώ να σταματήσω στιγμή.

 

Αναρωτιέμαι που να είσαι τώρα μάτια μου

ποιες αγκαλιές σ΄ έχουν κλείσει μέσα τους

ποια χείλη γεύονται τα δικά σου φιλιά

ποια χέρια σε χαϊδεύουν και σε μαγεύουν.

 

Εσύ ήσουν αυτός που μου έδινες νόημα

στη ζωή που χρειαζόταν αυτό το κάτι

που με ταξίδευες σε μέρη μαγικά

με τα φιλιά σου και τις αγκαλιές σου.

Ήσουνα τα πάντα για μένα

πίστευα πως δεν υπήρχε ζωή χωρίς εσένα

τι λάθος είχα ευτυχώς που το κατάλαβα

μπορώ και χωρίς εσένα στην ζωή μου.

Μπορώ και χωρίς εσένα …

Δάκρυα έρχονται στα μάτια μου

σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

αναρωτιέμαι τι έφταιξε

και ένας έρωτας τόσο μεγάλος έληξε.

 

Το πρόσωπό μου είναι τόσο διαφορετικό

τα καυτά δάκρυα μου το έχουν αλλοιώσει

όσο σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

δεν μπορώ να σταματήσω στιγμή.

 

Αναρωτιέμαι που να είσαι τώρα μάτια μου

ποιες αγκαλιές σ΄ έχουν κλείσει μέσα τους

ποια χείλη γεύονται τα δικά σου φιλιά

ποια χέρια σε χαϊδεύουν και σε μαγεύουν.

 

Εσύ ήσουν αυτός που μου έδινες νόημα

στη ζωή που χρειαζόταν αυτό το κάτι

που με ταξίδευες σε μέρη μαγικά

με τα φιλιά σου και τις αγκαλιές σου.

Ήσουνα τα πάντα για μένα

πίστευα πως δεν υπήρχε ζωή χωρίς εσένα

τι λάθος είχα ευτυχώς που το κατάλαβα

μπορώ και χωρίς εσένα στην ζωή μου.

Μπορώ και χωρίς εσένα …

Δάκρυα έρχονται στα μάτια μου

σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

αναρωτιέμαι τι έφταιξε

και ένας έρωτας τόσο μεγάλος έληξε.

 

Το πρόσωπό μου είναι τόσο διαφορετικό

τα καυτά δάκρυα μου το έχουν αλλοιώσει

όσο σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

δεν μπορώ να σταματήσω στιγμή.

 

Αναρωτιέμαι που να είσαι τώρα μάτια μου

ποιες αγκαλιές σ΄ έχουν κλείσει μέσα τους

ποια χείλη γεύονται τα δικά σου φιλιά

ποια χέρια σε χαϊδεύουν και σε μαγεύουν.

 

Εσύ ήσουν αυτός που μου έδινες νόημα

στη ζωή που χρειαζόταν αυτό το κάτι

που με ταξίδευες σε μέρη μαγικά

με τα φιλιά σου και τις αγκαλιές σου.

Ήσουνα τα πάντα για μένα

πίστευα πως δεν υπήρχε ζωή χωρίς εσένα

τι λάθος είχα ευτυχώς που το κατάλαβα

μπορώ και χωρίς εσένα στην ζωή μου.

Μπορώ και χωρίς εσένα …

Δάκρυα έρχονται στα μάτια μου

σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

αναρωτιέμαι τι έφταιξε

και ένας έρωτας τόσο μεγάλος έληξε.

 

Το πρόσωπό μου είναι τόσο διαφορετικό

τα καυτά δάκρυα μου το έχουν αλλοιώσει

όσο σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

δεν μπορώ να σταματήσω στιγμή.

 

Αναρωτιέμαι που να είσαι τώρα μάτια μου

ποιες αγκαλιές σ΄ έχουν κλείσει μέσα τους

ποια χείλη γεύονται τα δικά σου φιλιά

ποια χέρια σε χαϊδεύουν και σε μαγεύουν.

 

Εσύ ήσουν αυτός που μου έδινες νόημα

στη ζωή που χρειαζόταν αυτό το κάτι

που με ταξίδευες σε μέρη μαγικά

με τα φιλιά σου και τις αγκαλιές σου.

Ήσουνα τα πάντα για μένα

πίστευα πως δεν υπήρχε ζωή χωρίς εσένα

τι λάθος είχα ευτυχώς που το κατάλαβα

μπορώ και χωρίς εσένα στην ζωή μου.

Μπορώ και χωρίς εσένα …

Δάκρυα έρχονται στα μάτια μου

σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

αναρωτιέμαι τι έφταιξε

και ένας έρωτας τόσο μεγάλος έληξε.

 

Το πρόσωπό μου είναι τόσο διαφορετικό

τα καυτά δάκρυα μου το έχουν αλλοιώσει

όσο σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

δεν μπορώ να σταματήσω στιγμή.

 

Αναρωτιέμαι που να είσαι τώρα μάτια μου

ποιες αγκαλιές σ΄ έχουν κλείσει μέσα τους

ποια χείλη γεύονται τα δικά σου φιλιά

ποια χέρια σε χαϊδεύουν και σε μαγεύουν.

 

Εσύ ήσουν αυτός που μου έδινες νόημα

στη ζωή που χρειαζόταν αυτό το κάτι

που με ταξίδευες σε μέρη μαγικά

με τα φιλιά σου και τις αγκαλιές σου.

Ήσουνα τα πάντα για μένα

πίστευα πως δεν υπήρχε ζωή χωρίς εσένα

τι λάθος είχα ευτυχώς που το κατάλαβα

μπορώ και χωρίς εσένα στην ζωή μου.

Μπορώ και χωρίς εσένα …

Δάκρυα έρχονται στα μάτια μου

σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

αναρωτιέμαι τι έφταιξε

και ένας έρωτας τόσο μεγάλος έληξε.

 

Το πρόσωπό μου είναι τόσο διαφορετικό

τα καυτά δάκρυα μου το έχουν αλλοιώσει

όσο σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

δεν μπορώ να σταματήσω στιγμή.

 

Αναρωτιέμαι που να είσαι τώρα μάτια μου

ποιες αγκαλιές σ΄ έχουν κλείσει μέσα τους

ποια χείλη γεύονται τα δικά σου φιλιά

ποια χέρια σε χαϊδεύουν και σε μαγεύουν.

 

Εσύ ήσουν αυτός που μου έδινες νόημα

στη ζωή που χρειαζόταν αυτό το κάτι

που με ταξίδευες σε μέρη μαγικά

με τα φιλιά σου και τις αγκαλιές σου.

Ήσουνα τα πάντα για μένα

πίστευα πως δεν υπήρχε ζωή χωρίς εσένα

τι λάθος είχα ευτυχώς που το κατάλαβα

μπορώ και χωρίς εσένα στην ζωή μου.

Μπορώ και χωρίς εσένα …

Δάκρυα έρχονται στα μάτια μου

σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

αναρωτιέμαι τι έφταιξε

και ένας έρωτας τόσο μεγάλος έληξε.

 

Το πρόσωπό μου είναι τόσο διαφορετικό

τα καυτά δάκρυα μου το έχουν αλλοιώσει

όσο σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

δεν μπορώ να σταματήσω στιγμή.

 

Αναρωτιέμαι που να είσαι τώρα μάτια μου

ποιες αγκαλιές σ΄ έχουν κλείσει μέσα τους

ποια χείλη γεύονται τα δικά σου φιλιά

ποια χέρια σε χαϊδεύουν και σε μαγεύουν.

 

Εσύ ήσουν αυτός που μου έδινες νόημα

στη ζωή που χρειαζόταν αυτό το κάτι

που με ταξίδευες σε μέρη μαγικά

με τα φιλιά σου και τις αγκαλιές σου.

Ήσουνα τα πάντα για μένα

πίστευα πως δεν υπήρχε ζωή χωρίς εσένα

τι λάθος είχα ευτυχώς που το κατάλαβα

μπορώ και χωρίς εσένα στην ζωή μου.

Μπορώ και χωρίς εσένα …

Δάκρυα έρχονται στα μάτια μου

σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

αναρωτιέμαι τι έφταιξε

και ένας έρωτας τόσο μεγάλος έληξε.

 

Το πρόσωπό μου είναι τόσο διαφορετικό

τα καυτά δάκρυα μου το έχουν αλλοιώσει

όσο σκέφτομαι τις όμορφες στιγμές μας

δεν μπορώ να σταματήσω στιγμή.

 

Αναρωτιέμαι που να είσαι τώρα μάτια μου

ποιες αγκαλιές σ΄ έχουν κλείσει μέσα τους

ποια χείλη γεύονται τα δικά σου φιλιά

ποια χέρια σε χαϊδεύουν και σε μαγεύουν.

 

Εσύ ήσουν αυτός που μου έδινες νόημα

στη ζωή που χρειαζόταν αυτό το κάτι

που με ταξίδευες σε μέρη μαγικά

με τα φιλιά σου και τις αγκαλιές σου.

Ήσουνα τα πάντα για μένα

πίστευα πως δεν υπήρχε ζωή χωρίς εσένα

τι λάθος είχα ευτυχώς που το κατάλαβα

μπορώ και χωρίς εσένα στην ζωή μου.