Μεγάλη χαρά …

Ήρθες στην ζωή μου

ένα πρωινό του Οκτώβρη

την ομόρφυνες τόσο

που δεν πίστευα πως μπορούσες.

 

Σε ένιωσα μια στιγμή

που όλα νόμιζα πως είχαν πεθάνει μέσα μου

ήθελα από κάπου να πιαστώ

για να νιώσω καλύτερα.

 

Μια αδιαθεσία ήταν η αιτία

πήγα στο γιατρό

μου είπε ένα τόσο όμορφο νέο

σε λίγους μήνες θα έχω ακόμα ένα μωράκι.

 

Ένα μωράκι από κάποιον

που πραγματικά έχω αγαπήσει πολύ

θα είναι το επισφράγισμα της αγάπης μας

η συνέχεια μας όταν δεν είμαστε εδώ.

 

Τι χαρά αισθάνθηκα όταν το άκουσα

ήθελα να του το πω αμέσως

έπρεπε όμως να περιμένω λίγο

να το πω όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή.

 

Σε πήρα τηλέφωνο και στο ανακοίνωσα

δεν αισθάνθηκα πως χάρηκες

αλλά έδειξες πως ήταν ευχάριστο για σένα

δεν έδωσα σημασία.

 

Ήθελα να πιστέψω πως μ’ αγαπούσες

και μαζί με μένα και το μωρό μας

δε με ένοιαζε τίποτα άλλο

μόνο αυτό το μωρό και εσύ.

Μαρία Έλενα

Advertisement

Μεγάλη χαρά …

Ήρθες στην ζωή μου

ένα πρωινό του Οκτώβρη

την ομόρφυνες τόσο

που δεν πίστευα πως μπορούσες.

 

Σε ένιωσα μια στιγμή

που όλα νόμιζα πως είχαν πεθάνει μέσα μου

ήθελα από κάπου να πιαστώ

για να νιώσω καλύτερα.

 

Μια αδιαθεσία ήταν η αιτία

πήγα στο γιατρό

μου είπε ένα τόσο όμορφο νέο

σε λίγους μήνες θα έχω ακόμα ένα μωράκι.

 

Ένα μωράκι από κάποιον

που πραγματικά έχω αγαπήσει πολύ

θα είναι το επισφράγισμα της αγάπης μας

η συνέχεια μας όταν δεν είμαστε εδώ.

 

Τι χαρά αισθάνθηκα όταν το άκουσα

ήθελα να του το πω αμέσως

έπρεπε όμως να περιμένω λίγο

να το πω όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή.

 

Σε πήρα τηλέφωνο και στο ανακοίνωσα

δεν αισθάνθηκα πως χάρηκες

αλλά έδειξες πως ήταν ευχάριστο για σένα

δεν έδωσα σημασία.

 

Ήθελα να πιστέψω πως μ’ αγαπούσες

και μαζί με μένα και το μωρό μας

δε με ένοιαζε τίποτα άλλο

μόνο αυτό το μωρό και εσύ.

Μαρία Έλενα

Μεγάλη χαρά …

Ήρθες στην ζωή μου

ένα πρωινό του Οκτώβρη

την ομόρφυνες τόσο

που δεν πίστευα πως μπορούσες.

 

Σε ένιωσα μια στιγμή

που όλα νόμιζα πως είχαν πεθάνει μέσα μου

ήθελα από κάπου να πιαστώ

για να νιώσω καλύτερα.

 

Μια αδιαθεσία ήταν η αιτία

πήγα στο γιατρό

μου είπε ένα τόσο όμορφο νέο

σε λίγους μήνες θα έχω ακόμα ένα μωράκι.

 

Ένα μωράκι από κάποιον

που πραγματικά έχω αγαπήσει πολύ

θα είναι το επισφράγισμα της αγάπης μας

η συνέχεια μας όταν δεν είμαστε εδώ.

 

Τι χαρά αισθάνθηκα όταν το άκουσα

ήθελα να του το πω αμέσως

έπρεπε όμως να περιμένω λίγο

να το πω όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή.

 

Σε πήρα τηλέφωνο και στο ανακοίνωσα

δεν αισθάνθηκα πως χάρηκες

αλλά έδειξες πως ήταν ευχάριστο για σένα

δεν έδωσα σημασία.

 

Ήθελα να πιστέψω πως μ’ αγαπούσες

και μαζί με μένα και το μωρό μας

δε με ένοιαζε τίποτα άλλο

μόνο αυτό το μωρό και εσύ.

Μαρία Έλενα

Μεγάλη χαρά …

Ήρθες στην ζωή μου

ένα πρωινό του Οκτώβρη

την ομόρφυνες τόσο

που δεν πίστευα πως μπορούσες.

 

Σε ένιωσα μια στιγμή

που όλα νόμιζα πως είχαν πεθάνει μέσα μου

ήθελα από κάπου να πιαστώ

για να νιώσω καλύτερα.

 

Μια αδιαθεσία ήταν η αιτία

πήγα στο γιατρό

μου είπε ένα τόσο όμορφο νέο

σε λίγους μήνες θα έχω ακόμα ένα μωράκι.

 

Ένα μωράκι από κάποιον

που πραγματικά έχω αγαπήσει πολύ

θα είναι το επισφράγισμα της αγάπης μας

η συνέχεια μας όταν δεν είμαστε εδώ.

 

Τι χαρά αισθάνθηκα όταν το άκουσα

ήθελα να του το πω αμέσως

έπρεπε όμως να περιμένω λίγο

να το πω όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή.

 

Σε πήρα τηλέφωνο και στο ανακοίνωσα

δεν αισθάνθηκα πως χάρηκες

αλλά έδειξες πως ήταν ευχάριστο για σένα

δεν έδωσα σημασία.

 

Ήθελα να πιστέψω πως μ’ αγαπούσες

και μαζί με μένα και το μωρό μας

δε με ένοιαζε τίποτα άλλο

μόνο αυτό το μωρό και εσύ.

Μαρία Έλενα

Μεγάλη χαρά …

Ήρθες στην ζωή μου

ένα πρωινό του Οκτώβρη

την ομόρφυνες τόσο

που δεν πίστευα πως μπορούσες.

 

Σε ένιωσα μια στιγμή

που όλα νόμιζα πως είχαν πεθάνει μέσα μου

ήθελα από κάπου να πιαστώ

για να νιώσω καλύτερα.

 

Μια αδιαθεσία ήταν η αιτία

πήγα στο γιατρό

μου είπε ένα τόσο όμορφο νέο

σε λίγους μήνες θα έχω ακόμα ένα μωράκι.

 

Ένα μωράκι από κάποιον

που πραγματικά έχω αγαπήσει πολύ

θα είναι το επισφράγισμα της αγάπης μας

η συνέχεια μας όταν δεν είμαστε εδώ.

 

Τι χαρά αισθάνθηκα όταν το άκουσα

ήθελα να του το πω αμέσως

έπρεπε όμως να περιμένω λίγο

να το πω όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή.

 

Σε πήρα τηλέφωνο και στο ανακοίνωσα

δεν αισθάνθηκα πως χάρηκες

αλλά έδειξες πως ήταν ευχάριστο για σένα

δεν έδωσα σημασία.

 

Ήθελα να πιστέψω πως μ’ αγαπούσες

και μαζί με μένα και το μωρό μας

δε με ένοιαζε τίποτα άλλο

μόνο αυτό το μωρό και εσύ.

Μαρία Έλενα

Μεγάλη χαρά …

Ήρθες στην ζωή μου

ένα πρωινό του Οκτώβρη

την ομόρφυνες τόσο

που δεν πίστευα πως μπορούσες.

 

Σε ένιωσα μια στιγμή

που όλα νόμιζα πως είχαν πεθάνει μέσα μου

ήθελα από κάπου να πιαστώ

για να νιώσω καλύτερα.

 

Μια αδιαθεσία ήταν η αιτία

πήγα στο γιατρό

μου είπε ένα τόσο όμορφο νέο

σε λίγους μήνες θα έχω ακόμα ένα μωράκι.

 

Ένα μωράκι από κάποιον

που πραγματικά έχω αγαπήσει πολύ

θα είναι το επισφράγισμα της αγάπης μας

η συνέχεια μας όταν δεν είμαστε εδώ.

 

Τι χαρά αισθάνθηκα όταν το άκουσα

ήθελα να του το πω αμέσως

έπρεπε όμως να περιμένω λίγο

να το πω όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή.

 

Σε πήρα τηλέφωνο και στο ανακοίνωσα

δεν αισθάνθηκα πως χάρηκες

αλλά έδειξες πως ήταν ευχάριστο για σένα

δεν έδωσα σημασία.

 

Ήθελα να πιστέψω πως μ’ αγαπούσες

και μαζί με μένα και το μωρό μας

δε με ένοιαζε τίποτα άλλο

μόνο αυτό το μωρό και εσύ.

Μαρία Έλενα

Μεγάλη χαρά …

Ήρθες στην ζωή μου

ένα πρωινό του Οκτώβρη

την ομόρφυνες τόσο

που δεν πίστευα πως μπορούσες.

 

Σε ένιωσα μια στιγμή

που όλα νόμιζα πως είχαν πεθάνει μέσα μου

ήθελα από κάπου να πιαστώ

για να νιώσω καλύτερα.

 

Μια αδιαθεσία ήταν η αιτία

πήγα στο γιατρό

μου είπε ένα τόσο όμορφο νέο

σε λίγους μήνες θα έχω ακόμα ένα μωράκι.

 

Ένα μωράκι από κάποιον

που πραγματικά έχω αγαπήσει πολύ

θα είναι το επισφράγισμα της αγάπης μας

η συνέχεια μας όταν δεν είμαστε εδώ.

 

Τι χαρά αισθάνθηκα όταν το άκουσα

ήθελα να του το πω αμέσως

έπρεπε όμως να περιμένω λίγο

να το πω όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή.

 

Σε πήρα τηλέφωνο και στο ανακοίνωσα

δεν αισθάνθηκα πως χάρηκες

αλλά έδειξες πως ήταν ευχάριστο για σένα

δεν έδωσα σημασία.

 

Ήθελα να πιστέψω πως μ’ αγαπούσες

και μαζί με μένα και το μωρό μας

δε με ένοιαζε τίποτα άλλο

μόνο αυτό το μωρό και εσύ.

Μαρία Έλενα

Μεγάλη χαρά …

Ήρθες στην ζωή μου

ένα πρωινό του Οκτώβρη

την ομόρφυνες τόσο

που δεν πίστευα πως μπορούσες.

 

Σε ένιωσα μια στιγμή

που όλα νόμιζα πως είχαν πεθάνει μέσα μου

ήθελα από κάπου να πιαστώ

για να νιώσω καλύτερα.

 

Μια αδιαθεσία ήταν η αιτία

πήγα στο γιατρό

μου είπε ένα τόσο όμορφο νέο

σε λίγους μήνες θα έχω ακόμα ένα μωράκι.

 

Ένα μωράκι από κάποιον

που πραγματικά έχω αγαπήσει πολύ

θα είναι το επισφράγισμα της αγάπης μας

η συνέχεια μας όταν δεν είμαστε εδώ.

 

Τι χαρά αισθάνθηκα όταν το άκουσα

ήθελα να του το πω αμέσως

έπρεπε όμως να περιμένω λίγο

να το πω όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή.

 

Σε πήρα τηλέφωνο και στο ανακοίνωσα

δεν αισθάνθηκα πως χάρηκες

αλλά έδειξες πως ήταν ευχάριστο για σένα

δεν έδωσα σημασία.

 

Ήθελα να πιστέψω πως μ’ αγαπούσες

και μαζί με μένα και το μωρό μας

δε με ένοιαζε τίποτα άλλο

μόνο αυτό το μωρό και εσύ.

Μαρία Έλενα

Μεγάλη χαρά …

Ήρθες στην ζωή μου

ένα πρωινό του Οκτώβρη

την ομόρφυνες τόσο

που δεν πίστευα πως μπορούσες.

 

Σε ένιωσα μια στιγμή

που όλα νόμιζα πως είχαν πεθάνει μέσα μου

ήθελα από κάπου να πιαστώ

για να νιώσω καλύτερα.

 

Μια αδιαθεσία ήταν η αιτία

πήγα στο γιατρό

μου είπε ένα τόσο όμορφο νέο

σε λίγους μήνες θα έχω ακόμα ένα μωράκι.

 

Ένα μωράκι από κάποιον

που πραγματικά έχω αγαπήσει πολύ

θα είναι το επισφράγισμα της αγάπης μας

η συνέχεια μας όταν δεν είμαστε εδώ.

 

Τι χαρά αισθάνθηκα όταν το άκουσα

ήθελα να του το πω αμέσως

έπρεπε όμως να περιμένω λίγο

να το πω όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή.

 

Σε πήρα τηλέφωνο και στο ανακοίνωσα

δεν αισθάνθηκα πως χάρηκες

αλλά έδειξες πως ήταν ευχάριστο για σένα

δεν έδωσα σημασία.

 

Ήθελα να πιστέψω πως μ’ αγαπούσες

και μαζί με μένα και το μωρό μας

δε με ένοιαζε τίποτα άλλο

μόνο αυτό το μωρό και εσύ.

Μαρία Έλενα

Μεγάλη χαρά …

Ήρθες στην ζωή μου

ένα πρωινό του Οκτώβρη

την ομόρφυνες τόσο

που δεν πίστευα πως μπορούσες.

 

Σε ένιωσα μια στιγμή

που όλα νόμιζα πως είχαν πεθάνει μέσα μου

ήθελα από κάπου να πιαστώ

για να νιώσω καλύτερα.

 

Μια αδιαθεσία ήταν η αιτία

πήγα στο γιατρό

μου είπε ένα τόσο όμορφο νέο

σε λίγους μήνες θα έχω ακόμα ένα μωράκι.

 

Ένα μωράκι από κάποιον

που πραγματικά έχω αγαπήσει πολύ

θα είναι το επισφράγισμα της αγάπης μας

η συνέχεια μας όταν δεν είμαστε εδώ.

 

Τι χαρά αισθάνθηκα όταν το άκουσα

ήθελα να του το πω αμέσως

έπρεπε όμως να περιμένω λίγο

να το πω όταν ήταν η κατάλληλη στιγμή.

 

Σε πήρα τηλέφωνο και στο ανακοίνωσα

δεν αισθάνθηκα πως χάρηκες

αλλά έδειξες πως ήταν ευχάριστο για σένα

δεν έδωσα σημασία.

 

Ήθελα να πιστέψω πως μ’ αγαπούσες

και μαζί με μένα και το μωρό μας

δε με ένοιαζε τίποτα άλλο

μόνο αυτό το μωρό και εσύ.

Μαρία Έλενα