Γλυκιά ευτυχία …

Τ’ αστέρια είναι τόσο φωτεινά απόψε

είμαι μόνη μου ακόμα ένα βράδυ

με τη συντροφιά ενός τραγουδιού

που μου λέει τόσα.

 

Χαμογέλασε λέει

όλα μπορούν ν’ αλλάξουν

άν έχω το δικο σου χαμόγελο

τότε θα είμαι ευυχισμένος

Ευτυχισμένος ακούω και χαμογελώ

ξέρω πολύ καλά

πως η ευτυχία είναι τόσο δύσκολη

στις μέρες μας.

 

Χρειάζεται δύο

να σκέφτονται το ίδιο

ν’ αγαπάνε τους εαυτούς τους

και μετά τον άλλον.

 

Δεν έχω δει να γίνεται αυτό

όλοι αγαπάνε τους εαυτούς του

και μόνο αυτούς

χωρίς να τους νοιάζει.

 

Εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένη

να ενδιαφέρομαι για σένα πρώτα

να μη με νοιάζει για τον εαυτό

ούτε έτσι όμως είναι η ευτυχία.

Μαρία Έλενα

 

 

Advertisement

Γλυκιά ευτυχία …

Τ’ αστέρια είναι τόσο φωτεινά απόψε

είμαι μόνη μου ακόμα ένα βράδυ

με τη συντροφιά ενός τραγουδιού

που μου λέει τόσα.

 

Χαμογέλασε λέει

όλα μπορούν ν’ αλλάξουν

άν έχω το δικο σου χαμόγελο

τότε θα είμαι ευυχισμένος

Ευτυχισμένος ακούω και χαμογελώ

ξέρω πολύ καλά

πως η ευτυχία είναι τόσο δύσκολη

στις μέρες μας.

 

Χρειάζεται δύο

να σκέφτονται το ίδιο

ν’ αγαπάνε τους εαυτούς τους

και μετά τον άλλον.

 

Δεν έχω δει να γίνεται αυτό

όλοι αγαπάνε τους εαυτούς του

και μόνο αυτούς

χωρίς να τους νοιάζει.

 

Εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένη

να ενδιαφέρομαι για σένα πρώτα

να μη με νοιάζει για τον εαυτό

ούτε έτσι όμως είναι η ευτυχία.

Μαρία Έλενα

 

 

Γλυκιά ευτυχία …

Τ’ αστέρια είναι τόσο φωτεινά απόψε

είμαι μόνη μου ακόμα ένα βράδυ

με τη συντροφιά ενός τραγουδιού

που μου λέει τόσα.

 

Χαμογέλασε λέει

όλα μπορούν ν’ αλλάξουν

άν έχω το δικο σου χαμόγελο

τότε θα είμαι ευυχισμένος

Ευτυχισμένος ακούω και χαμογελώ

ξέρω πολύ καλά

πως η ευτυχία είναι τόσο δύσκολη

στις μέρες μας.

 

Χρειάζεται δύο

να σκέφτονται το ίδιο

ν’ αγαπάνε τους εαυτούς τους

και μετά τον άλλον.

 

Δεν έχω δει να γίνεται αυτό

όλοι αγαπάνε τους εαυτούς του

και μόνο αυτούς

χωρίς να τους νοιάζει.

 

Εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένη

να ενδιαφέρομαι για σένα πρώτα

να μη με νοιάζει για τον εαυτό

ούτε έτσι όμως είναι η ευτυχία.

Μαρία Έλενα

 

 

Γλυκιά ευτυχία …

Τ’ αστέρια είναι τόσο φωτεινά απόψε

είμαι μόνη μου ακόμα ένα βράδυ

με τη συντροφιά ενός τραγουδιού

που μου λέει τόσα.

 

Χαμογέλασε λέει

όλα μπορούν ν’ αλλάξουν

άν έχω το δικο σου χαμόγελο

τότε θα είμαι ευυχισμένος

Ευτυχισμένος ακούω και χαμογελώ

ξέρω πολύ καλά

πως η ευτυχία είναι τόσο δύσκολη

στις μέρες μας.

 

Χρειάζεται δύο

να σκέφτονται το ίδιο

ν’ αγαπάνε τους εαυτούς τους

και μετά τον άλλον.

 

Δεν έχω δει να γίνεται αυτό

όλοι αγαπάνε τους εαυτούς του

και μόνο αυτούς

χωρίς να τους νοιάζει.

 

Εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένη

να ενδιαφέρομαι για σένα πρώτα

να μη με νοιάζει για τον εαυτό

ούτε έτσι όμως είναι η ευτυχία.

Μαρία Έλενα

 

 

Γλυκιά ευτυχία …

Τ’ αστέρια είναι τόσο φωτεινά απόψε

είμαι μόνη μου ακόμα ένα βράδυ

με τη συντροφιά ενός τραγουδιού

που μου λέει τόσα.

 

Χαμογέλασε λέει

όλα μπορούν ν’ αλλάξουν

άν έχω το δικο σου χαμόγελο

τότε θα είμαι ευυχισμένος

Ευτυχισμένος ακούω και χαμογελώ

ξέρω πολύ καλά

πως η ευτυχία είναι τόσο δύσκολη

στις μέρες μας.

 

Χρειάζεται δύο

να σκέφτονται το ίδιο

ν’ αγαπάνε τους εαυτούς τους

και μετά τον άλλον.

 

Δεν έχω δει να γίνεται αυτό

όλοι αγαπάνε τους εαυτούς του

και μόνο αυτούς

χωρίς να τους νοιάζει.

 

Εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένη

να ενδιαφέρομαι για σένα πρώτα

να μη με νοιάζει για τον εαυτό

ούτε έτσι όμως είναι η ευτυχία.

Μαρία Έλενα

 

 

Γλυκιά ευτυχία …

Τ’ αστέρια είναι τόσο φωτεινά απόψε

είμαι μόνη μου ακόμα ένα βράδυ

με τη συντροφιά ενός τραγουδιού

που μου λέει τόσα.

 

Χαμογέλασε λέει

όλα μπορούν ν’ αλλάξουν

άν έχω το δικο σου χαμόγελο

τότε θα είμαι ευυχισμένος

Ευτυχισμένος ακούω και χαμογελώ

ξέρω πολύ καλά

πως η ευτυχία είναι τόσο δύσκολη

στις μέρες μας.

 

Χρειάζεται δύο

να σκέφτονται το ίδιο

ν’ αγαπάνε τους εαυτούς τους

και μετά τον άλλον.

 

Δεν έχω δει να γίνεται αυτό

όλοι αγαπάνε τους εαυτούς του

και μόνο αυτούς

χωρίς να τους νοιάζει.

 

Εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένη

να ενδιαφέρομαι για σένα πρώτα

να μη με νοιάζει για τον εαυτό

ούτε έτσι όμως είναι η ευτυχία.

Μαρία Έλενα

 

 

Γλυκιά ευτυχία …

Τ’ αστέρια είναι τόσο φωτεινά απόψε

είμαι μόνη μου ακόμα ένα βράδυ

με τη συντροφιά ενός τραγουδιού

που μου λέει τόσα.

 

Χαμογέλασε λέει

όλα μπορούν ν’ αλλάξουν

άν έχω το δικο σου χαμόγελο

τότε θα είμαι ευυχισμένος

Ευτυχισμένος ακούω και χαμογελώ

ξέρω πολύ καλά

πως η ευτυχία είναι τόσο δύσκολη

στις μέρες μας.

 

Χρειάζεται δύο

να σκέφτονται το ίδιο

ν’ αγαπάνε τους εαυτούς τους

και μετά τον άλλον.

 

Δεν έχω δει να γίνεται αυτό

όλοι αγαπάνε τους εαυτούς του

και μόνο αυτούς

χωρίς να τους νοιάζει.

 

Εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένη

να ενδιαφέρομαι για σένα πρώτα

να μη με νοιάζει για τον εαυτό

ούτε έτσι όμως είναι η ευτυχία.

Μαρία Έλενα

 

 

Γλυκιά ευτυχία …

Τ’ αστέρια είναι τόσο φωτεινά απόψε

είμαι μόνη μου ακόμα ένα βράδυ

με τη συντροφιά ενός τραγουδιού

που μου λέει τόσα.

 

Χαμογέλασε λέει

όλα μπορούν ν’ αλλάξουν

άν έχω το δικο σου χαμόγελο

τότε θα είμαι ευυχισμένος

Ευτυχισμένος ακούω και χαμογελώ

ξέρω πολύ καλά

πως η ευτυχία είναι τόσο δύσκολη

στις μέρες μας.

 

Χρειάζεται δύο

να σκέφτονται το ίδιο

ν’ αγαπάνε τους εαυτούς τους

και μετά τον άλλον.

 

Δεν έχω δει να γίνεται αυτό

όλοι αγαπάνε τους εαυτούς του

και μόνο αυτούς

χωρίς να τους νοιάζει.

 

Εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένη

να ενδιαφέρομαι για σένα πρώτα

να μη με νοιάζει για τον εαυτό

ούτε έτσι όμως είναι η ευτυχία.

Μαρία Έλενα

 

 

Γλυκιά ευτυχία …

Τ’ αστέρια είναι τόσο φωτεινά απόψε

είμαι μόνη μου ακόμα ένα βράδυ

με τη συντροφιά ενός τραγουδιού

που μου λέει τόσα.

 

Χαμογέλασε λέει

όλα μπορούν ν’ αλλάξουν

άν έχω το δικο σου χαμόγελο

τότε θα είμαι ευυχισμένος

Ευτυχισμένος ακούω και χαμογελώ

ξέρω πολύ καλά

πως η ευτυχία είναι τόσο δύσκολη

στις μέρες μας.

 

Χρειάζεται δύο

να σκέφτονται το ίδιο

ν’ αγαπάνε τους εαυτούς τους

και μετά τον άλλον.

 

Δεν έχω δει να γίνεται αυτό

όλοι αγαπάνε τους εαυτούς του

και μόνο αυτούς

χωρίς να τους νοιάζει.

 

Εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένη

να ενδιαφέρομαι για σένα πρώτα

να μη με νοιάζει για τον εαυτό

ούτε έτσι όμως είναι η ευτυχία.

Μαρία Έλενα

 

 

Γλυκιά ευτυχία …

Τ’ αστέρια είναι τόσο φωτεινά απόψε

είμαι μόνη μου ακόμα ένα βράδυ

με τη συντροφιά ενός τραγουδιού

που μου λέει τόσα.

 

Χαμογέλασε λέει

όλα μπορούν ν’ αλλάξουν

άν έχω το δικο σου χαμόγελο

τότε θα είμαι ευυχισμένος

Ευτυχισμένος ακούω και χαμογελώ

ξέρω πολύ καλά

πως η ευτυχία είναι τόσο δύσκολη

στις μέρες μας.

 

Χρειάζεται δύο

να σκέφτονται το ίδιο

ν’ αγαπάνε τους εαυτούς τους

και μετά τον άλλον.

 

Δεν έχω δει να γίνεται αυτό

όλοι αγαπάνε τους εαυτούς του

και μόνο αυτούς

χωρίς να τους νοιάζει.

 

Εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένη

να ενδιαφέρομαι για σένα πρώτα

να μη με νοιάζει για τον εαυτό

ούτε έτσι όμως είναι η ευτυχία.

Μαρία Έλενα