Ξανά στη ζωή μου …

Σε κοίταξα ακόμα μια φορά

αναρωτήθηκα γιατί είσαι τόσο απόμακρος

δε στο είπα για ακόμα μια φορά

φοβήθηκα την αντίδραση σου.

 

Θα ζήσουμε μαζί μου είχες πει

σε ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στην θάλασσα

μόνο οι δυο μας θα είμαστε

δεν θέλουμε κανέναν άλλον.

 

Τα μάτια μου σε κοίταξαν

είδαν τη λύπη μέσα τους

αυτό το γιατί πάντα θα με σκοτώνει

το γιατί έπαψες να ονειρεύεσαι.

 

Θα έχουμε μόνο την αγάπη μας

δεν θέλουμε τίποτα και κανέναν

έχοντας ο ένας τον άλλον

θα είμαστε ευτυχισμένοι.

 

Αυτά τα λόγια σου θυμάμαι

εσύ που έλεγες πως θέλεις

να είμαστε μαζί

τώρα δε το θέλεις πια.

 

Σ’ αγαπάω πολύ μου είπες

δεν μπορώ χωρίς εσένα

χωρίς την αγκαλιά σου

χωρίς τα φιλιά σου.

 

Τα ξέχασες όλα αυτά

μου το έδειξες τόσες φορές

αλλά δεν θέλω να το καταλάβω

θέλω εσένα ξανά στη ζωή μου.

Advertisement

Ξανά στη ζωή μου …

Σε κοίταξα ακόμα μια φορά

αναρωτήθηκα γιατί είσαι τόσο απόμακρος

δε στο είπα για ακόμα μια φορά

φοβήθηκα την αντίδραση σου.

 

Θα ζήσουμε μαζί μου είχες πει

σε ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στην θάλασσα

μόνο οι δυο μας θα είμαστε

δεν θέλουμε κανέναν άλλον.

 

Τα μάτια μου σε κοίταξαν

είδαν τη λύπη μέσα τους

αυτό το γιατί πάντα θα με σκοτώνει

το γιατί έπαψες να ονειρεύεσαι.

 

Θα έχουμε μόνο την αγάπη μας

δεν θέλουμε τίποτα και κανέναν

έχοντας ο ένας τον άλλον

θα είμαστε ευτυχισμένοι.

 

Αυτά τα λόγια σου θυμάμαι

εσύ που έλεγες πως θέλεις

να είμαστε μαζί

τώρα δε το θέλεις πια.

 

Σ’ αγαπάω πολύ μου είπες

δεν μπορώ χωρίς εσένα

χωρίς την αγκαλιά σου

χωρίς τα φιλιά σου.

 

Τα ξέχασες όλα αυτά

μου το έδειξες τόσες φορές

αλλά δεν θέλω να το καταλάβω

θέλω εσένα ξανά στη ζωή μου.

Ξανά στη ζωή μου …

Σε κοίταξα ακόμα μια φορά

αναρωτήθηκα γιατί είσαι τόσο απόμακρος

δε στο είπα για ακόμα μια φορά

φοβήθηκα την αντίδραση σου.

 

Θα ζήσουμε μαζί μου είχες πει

σε ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στην θάλασσα

μόνο οι δυο μας θα είμαστε

δεν θέλουμε κανέναν άλλον.

 

Τα μάτια μου σε κοίταξαν

είδαν τη λύπη μέσα τους

αυτό το γιατί πάντα θα με σκοτώνει

το γιατί έπαψες να ονειρεύεσαι.

 

Θα έχουμε μόνο την αγάπη μας

δεν θέλουμε τίποτα και κανέναν

έχοντας ο ένας τον άλλον

θα είμαστε ευτυχισμένοι.

 

Αυτά τα λόγια σου θυμάμαι

εσύ που έλεγες πως θέλεις

να είμαστε μαζί

τώρα δε το θέλεις πια.

 

Σ’ αγαπάω πολύ μου είπες

δεν μπορώ χωρίς εσένα

χωρίς την αγκαλιά σου

χωρίς τα φιλιά σου.

 

Τα ξέχασες όλα αυτά

μου το έδειξες τόσες φορές

αλλά δεν θέλω να το καταλάβω

θέλω εσένα ξανά στη ζωή μου.

Ξανά στη ζωή μου …

Σε κοίταξα ακόμα μια φορά

αναρωτήθηκα γιατί είσαι τόσο απόμακρος

δε στο είπα για ακόμα μια φορά

φοβήθηκα την αντίδραση σου.

 

Θα ζήσουμε μαζί μου είχες πει

σε ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στην θάλασσα

μόνο οι δυο μας θα είμαστε

δεν θέλουμε κανέναν άλλον.

 

Τα μάτια μου σε κοίταξαν

είδαν τη λύπη μέσα τους

αυτό το γιατί πάντα θα με σκοτώνει

το γιατί έπαψες να ονειρεύεσαι.

 

Θα έχουμε μόνο την αγάπη μας

δεν θέλουμε τίποτα και κανέναν

έχοντας ο ένας τον άλλον

θα είμαστε ευτυχισμένοι.

 

Αυτά τα λόγια σου θυμάμαι

εσύ που έλεγες πως θέλεις

να είμαστε μαζί

τώρα δε το θέλεις πια.

 

Σ’ αγαπάω πολύ μου είπες

δεν μπορώ χωρίς εσένα

χωρίς την αγκαλιά σου

χωρίς τα φιλιά σου.

 

Τα ξέχασες όλα αυτά

μου το έδειξες τόσες φορές

αλλά δεν θέλω να το καταλάβω

θέλω εσένα ξανά στη ζωή μου.

Ξανά στη ζωή μου …

Σε κοίταξα ακόμα μια φορά

αναρωτήθηκα γιατί είσαι τόσο απόμακρος

δε στο είπα για ακόμα μια φορά

φοβήθηκα την αντίδραση σου.

 

Θα ζήσουμε μαζί μου είχες πει

σε ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στην θάλασσα

μόνο οι δυο μας θα είμαστε

δεν θέλουμε κανέναν άλλον.

 

Τα μάτια μου σε κοίταξαν

είδαν τη λύπη μέσα τους

αυτό το γιατί πάντα θα με σκοτώνει

το γιατί έπαψες να ονειρεύεσαι.

 

Θα έχουμε μόνο την αγάπη μας

δεν θέλουμε τίποτα και κανέναν

έχοντας ο ένας τον άλλον

θα είμαστε ευτυχισμένοι.

 

Αυτά τα λόγια σου θυμάμαι

εσύ που έλεγες πως θέλεις

να είμαστε μαζί

τώρα δε το θέλεις πια.

 

Σ’ αγαπάω πολύ μου είπες

δεν μπορώ χωρίς εσένα

χωρίς την αγκαλιά σου

χωρίς τα φιλιά σου.

 

Τα ξέχασες όλα αυτά

μου το έδειξες τόσες φορές

αλλά δεν θέλω να το καταλάβω

θέλω εσένα ξανά στη ζωή μου.

Ξανά στη ζωή μου …

Σε κοίταξα ακόμα μια φορά

αναρωτήθηκα γιατί είσαι τόσο απόμακρος

δε στο είπα για ακόμα μια φορά

φοβήθηκα την αντίδραση σου.

 

Θα ζήσουμε μαζί μου είχες πει

σε ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στην θάλασσα

μόνο οι δυο μας θα είμαστε

δεν θέλουμε κανέναν άλλον.

 

Τα μάτια μου σε κοίταξαν

είδαν τη λύπη μέσα τους

αυτό το γιατί πάντα θα με σκοτώνει

το γιατί έπαψες να ονειρεύεσαι.

 

Θα έχουμε μόνο την αγάπη μας

δεν θέλουμε τίποτα και κανέναν

έχοντας ο ένας τον άλλον

θα είμαστε ευτυχισμένοι.

 

Αυτά τα λόγια σου θυμάμαι

εσύ που έλεγες πως θέλεις

να είμαστε μαζί

τώρα δε το θέλεις πια.

 

Σ’ αγαπάω πολύ μου είπες

δεν μπορώ χωρίς εσένα

χωρίς την αγκαλιά σου

χωρίς τα φιλιά σου.

 

Τα ξέχασες όλα αυτά

μου το έδειξες τόσες φορές

αλλά δεν θέλω να το καταλάβω

θέλω εσένα ξανά στη ζωή μου.

Ξανά στη ζωή μου …

Σε κοίταξα ακόμα μια φορά

αναρωτήθηκα γιατί είσαι τόσο απόμακρος

δε στο είπα για ακόμα μια φορά

φοβήθηκα την αντίδραση σου.

 

Θα ζήσουμε μαζί μου είχες πει

σε ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στην θάλασσα

μόνο οι δυο μας θα είμαστε

δεν θέλουμε κανέναν άλλον.

 

Τα μάτια μου σε κοίταξαν

είδαν τη λύπη μέσα τους

αυτό το γιατί πάντα θα με σκοτώνει

το γιατί έπαψες να ονειρεύεσαι.

 

Θα έχουμε μόνο την αγάπη μας

δεν θέλουμε τίποτα και κανέναν

έχοντας ο ένας τον άλλον

θα είμαστε ευτυχισμένοι.

 

Αυτά τα λόγια σου θυμάμαι

εσύ που έλεγες πως θέλεις

να είμαστε μαζί

τώρα δε το θέλεις πια.

 

Σ’ αγαπάω πολύ μου είπες

δεν μπορώ χωρίς εσένα

χωρίς την αγκαλιά σου

χωρίς τα φιλιά σου.

 

Τα ξέχασες όλα αυτά

μου το έδειξες τόσες φορές

αλλά δεν θέλω να το καταλάβω

θέλω εσένα ξανά στη ζωή μου.

Ξανά στη ζωή μου …

Σε κοίταξα ακόμα μια φορά

αναρωτήθηκα γιατί είσαι τόσο απόμακρος

δε στο είπα για ακόμα μια φορά

φοβήθηκα την αντίδραση σου.

 

Θα ζήσουμε μαζί μου είχες πει

σε ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στην θάλασσα

μόνο οι δυο μας θα είμαστε

δεν θέλουμε κανέναν άλλον.

 

Τα μάτια μου σε κοίταξαν

είδαν τη λύπη μέσα τους

αυτό το γιατί πάντα θα με σκοτώνει

το γιατί έπαψες να ονειρεύεσαι.

 

Θα έχουμε μόνο την αγάπη μας

δεν θέλουμε τίποτα και κανέναν

έχοντας ο ένας τον άλλον

θα είμαστε ευτυχισμένοι.

 

Αυτά τα λόγια σου θυμάμαι

εσύ που έλεγες πως θέλεις

να είμαστε μαζί

τώρα δε το θέλεις πια.

 

Σ’ αγαπάω πολύ μου είπες

δεν μπορώ χωρίς εσένα

χωρίς την αγκαλιά σου

χωρίς τα φιλιά σου.

 

Τα ξέχασες όλα αυτά

μου το έδειξες τόσες φορές

αλλά δεν θέλω να το καταλάβω

θέλω εσένα ξανά στη ζωή μου.

Ξανά στη ζωή μου …

Σε κοίταξα ακόμα μια φορά

αναρωτήθηκα γιατί είσαι τόσο απόμακρος

δε στο είπα για ακόμα μια φορά

φοβήθηκα την αντίδραση σου.

 

Θα ζήσουμε μαζί μου είχες πει

σε ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στην θάλασσα

μόνο οι δυο μας θα είμαστε

δεν θέλουμε κανέναν άλλον.

 

Τα μάτια μου σε κοίταξαν

είδαν τη λύπη μέσα τους

αυτό το γιατί πάντα θα με σκοτώνει

το γιατί έπαψες να ονειρεύεσαι.

 

Θα έχουμε μόνο την αγάπη μας

δεν θέλουμε τίποτα και κανέναν

έχοντας ο ένας τον άλλον

θα είμαστε ευτυχισμένοι.

 

Αυτά τα λόγια σου θυμάμαι

εσύ που έλεγες πως θέλεις

να είμαστε μαζί

τώρα δε το θέλεις πια.

 

Σ’ αγαπάω πολύ μου είπες

δεν μπορώ χωρίς εσένα

χωρίς την αγκαλιά σου

χωρίς τα φιλιά σου.

 

Τα ξέχασες όλα αυτά

μου το έδειξες τόσες φορές

αλλά δεν θέλω να το καταλάβω

θέλω εσένα ξανά στη ζωή μου.

Ξανά στη ζωή μου …

Σε κοίταξα ακόμα μια φορά

αναρωτήθηκα γιατί είσαι τόσο απόμακρος

δε στο είπα για ακόμα μια φορά

φοβήθηκα την αντίδραση σου.

 

Θα ζήσουμε μαζί μου είχες πει

σε ένα μικρό σπιτάκι δίπλα στην θάλασσα

μόνο οι δυο μας θα είμαστε

δεν θέλουμε κανέναν άλλον.

 

Τα μάτια μου σε κοίταξαν

είδαν τη λύπη μέσα τους

αυτό το γιατί πάντα θα με σκοτώνει

το γιατί έπαψες να ονειρεύεσαι.

 

Θα έχουμε μόνο την αγάπη μας

δεν θέλουμε τίποτα και κανέναν

έχοντας ο ένας τον άλλον

θα είμαστε ευτυχισμένοι.

 

Αυτά τα λόγια σου θυμάμαι

εσύ που έλεγες πως θέλεις

να είμαστε μαζί

τώρα δε το θέλεις πια.

 

Σ’ αγαπάω πολύ μου είπες

δεν μπορώ χωρίς εσένα

χωρίς την αγκαλιά σου

χωρίς τα φιλιά σου.

 

Τα ξέχασες όλα αυτά

μου το έδειξες τόσες φορές

αλλά δεν θέλω να το καταλάβω

θέλω εσένα ξανά στη ζωή μου.