Έτσι ξαφνικά α…

Έτσι ξαφνικά ήρθες στη ζωή μου

την έκανες τόσο όμορφη

αλλά και τόσο γλυκιά

την έκανες μοναδική.

 

Θέλησες να μου δώσεις

όλη σου την αγάπη

να μου δώσεις την καρδιά σου

χωρίς να ζητάς τίποτα.

 

Πίστεψες σε μένα

σε μια γυναίκα που όπως έλεγες

ερωτεύτηκες απ΄ την πρώτη στιγμή

της ζωής σου.

 

Ήθελες να είμαστε μαζί

να αισθάνομαι το άγγιγμα σου

να γεύομαι το φιλί σου

να αγγίζω το κορμί σου.

 

Το ήξερα πως το ήθελες

το ένιωσα απ΄ την πρώτη στιγμή

που βρεθήκαμε αγκαλιά

που ένιωσα το φιλί σου.

 

Εσύ με κοίταγες και έλιωνες

ήθελες να είμαστε συνέχεια μαζί

να μου δείχνεις την αγάπη σου

με το κάθε άγγιγμα και φιλί σου.

Μαρία Έλενα

Advertisement

Έτσι ξαφνικά α…

Έτσι ξαφνικά ήρθες στη ζωή μου

την έκανες τόσο όμορφη

αλλά και τόσο γλυκιά

την έκανες μοναδική.

 

Θέλησες να μου δώσεις

όλη σου την αγάπη

να μου δώσεις την καρδιά σου

χωρίς να ζητάς τίποτα.

 

Πίστεψες σε μένα

σε μια γυναίκα που όπως έλεγες

ερωτεύτηκες απ΄ την πρώτη στιγμή

της ζωής σου.

 

Ήθελες να είμαστε μαζί

να αισθάνομαι το άγγιγμα σου

να γεύομαι το φιλί σου

να αγγίζω το κορμί σου.

 

Το ήξερα πως το ήθελες

το ένιωσα απ΄ την πρώτη στιγμή

που βρεθήκαμε αγκαλιά

που ένιωσα το φιλί σου.

 

Εσύ με κοίταγες και έλιωνες

ήθελες να είμαστε συνέχεια μαζί

να μου δείχνεις την αγάπη σου

με το κάθε άγγιγμα και φιλί σου.

Μαρία Έλενα

Έτσι ξαφνικά α…

Έτσι ξαφνικά ήρθες στη ζωή μου

την έκανες τόσο όμορφη

αλλά και τόσο γλυκιά

την έκανες μοναδική.

 

Θέλησες να μου δώσεις

όλη σου την αγάπη

να μου δώσεις την καρδιά σου

χωρίς να ζητάς τίποτα.

 

Πίστεψες σε μένα

σε μια γυναίκα που όπως έλεγες

ερωτεύτηκες απ΄ την πρώτη στιγμή

της ζωής σου.

 

Ήθελες να είμαστε μαζί

να αισθάνομαι το άγγιγμα σου

να γεύομαι το φιλί σου

να αγγίζω το κορμί σου.

 

Το ήξερα πως το ήθελες

το ένιωσα απ΄ την πρώτη στιγμή

που βρεθήκαμε αγκαλιά

που ένιωσα το φιλί σου.

 

Εσύ με κοίταγες και έλιωνες

ήθελες να είμαστε συνέχεια μαζί

να μου δείχνεις την αγάπη σου

με το κάθε άγγιγμα και φιλί σου.

Μαρία Έλενα

Έτσι ξαφνικά α…

Έτσι ξαφνικά ήρθες στη ζωή μου

την έκανες τόσο όμορφη

αλλά και τόσο γλυκιά

την έκανες μοναδική.

 

Θέλησες να μου δώσεις

όλη σου την αγάπη

να μου δώσεις την καρδιά σου

χωρίς να ζητάς τίποτα.

 

Πίστεψες σε μένα

σε μια γυναίκα που όπως έλεγες

ερωτεύτηκες απ΄ την πρώτη στιγμή

της ζωής σου.

 

Ήθελες να είμαστε μαζί

να αισθάνομαι το άγγιγμα σου

να γεύομαι το φιλί σου

να αγγίζω το κορμί σου.

 

Το ήξερα πως το ήθελες

το ένιωσα απ΄ την πρώτη στιγμή

που βρεθήκαμε αγκαλιά

που ένιωσα το φιλί σου.

 

Εσύ με κοίταγες και έλιωνες

ήθελες να είμαστε συνέχεια μαζί

να μου δείχνεις την αγάπη σου

με το κάθε άγγιγμα και φιλί σου.

Μαρία Έλενα

Έτσι ξαφνικά α…

Έτσι ξαφνικά ήρθες στη ζωή μου

την έκανες τόσο όμορφη

αλλά και τόσο γλυκιά

την έκανες μοναδική.

 

Θέλησες να μου δώσεις

όλη σου την αγάπη

να μου δώσεις την καρδιά σου

χωρίς να ζητάς τίποτα.

 

Πίστεψες σε μένα

σε μια γυναίκα που όπως έλεγες

ερωτεύτηκες απ΄ την πρώτη στιγμή

της ζωής σου.

 

Ήθελες να είμαστε μαζί

να αισθάνομαι το άγγιγμα σου

να γεύομαι το φιλί σου

να αγγίζω το κορμί σου.

 

Το ήξερα πως το ήθελες

το ένιωσα απ΄ την πρώτη στιγμή

που βρεθήκαμε αγκαλιά

που ένιωσα το φιλί σου.

 

Εσύ με κοίταγες και έλιωνες

ήθελες να είμαστε συνέχεια μαζί

να μου δείχνεις την αγάπη σου

με το κάθε άγγιγμα και φιλί σου.

Μαρία Έλενα

Έτσι ξαφνικά α…

Έτσι ξαφνικά ήρθες στη ζωή μου

την έκανες τόσο όμορφη

αλλά και τόσο γλυκιά

την έκανες μοναδική.

 

Θέλησες να μου δώσεις

όλη σου την αγάπη

να μου δώσεις την καρδιά σου

χωρίς να ζητάς τίποτα.

 

Πίστεψες σε μένα

σε μια γυναίκα που όπως έλεγες

ερωτεύτηκες απ΄ την πρώτη στιγμή

της ζωής σου.

 

Ήθελες να είμαστε μαζί

να αισθάνομαι το άγγιγμα σου

να γεύομαι το φιλί σου

να αγγίζω το κορμί σου.

 

Το ήξερα πως το ήθελες

το ένιωσα απ΄ την πρώτη στιγμή

που βρεθήκαμε αγκαλιά

που ένιωσα το φιλί σου.

 

Εσύ με κοίταγες και έλιωνες

ήθελες να είμαστε συνέχεια μαζί

να μου δείχνεις την αγάπη σου

με το κάθε άγγιγμα και φιλί σου.

Μαρία Έλενα

Έτσι ξαφνικά α…

Έτσι ξαφνικά ήρθες στη ζωή μου

την έκανες τόσο όμορφη

αλλά και τόσο γλυκιά

την έκανες μοναδική.

 

Θέλησες να μου δώσεις

όλη σου την αγάπη

να μου δώσεις την καρδιά σου

χωρίς να ζητάς τίποτα.

 

Πίστεψες σε μένα

σε μια γυναίκα που όπως έλεγες

ερωτεύτηκες απ΄ την πρώτη στιγμή

της ζωής σου.

 

Ήθελες να είμαστε μαζί

να αισθάνομαι το άγγιγμα σου

να γεύομαι το φιλί σου

να αγγίζω το κορμί σου.

 

Το ήξερα πως το ήθελες

το ένιωσα απ΄ την πρώτη στιγμή

που βρεθήκαμε αγκαλιά

που ένιωσα το φιλί σου.

 

Εσύ με κοίταγες και έλιωνες

ήθελες να είμαστε συνέχεια μαζί

να μου δείχνεις την αγάπη σου

με το κάθε άγγιγμα και φιλί σου.

Μαρία Έλενα

Έτσι ξαφνικά α…

Έτσι ξαφνικά ήρθες στη ζωή μου

την έκανες τόσο όμορφη

αλλά και τόσο γλυκιά

την έκανες μοναδική.

 

Θέλησες να μου δώσεις

όλη σου την αγάπη

να μου δώσεις την καρδιά σου

χωρίς να ζητάς τίποτα.

 

Πίστεψες σε μένα

σε μια γυναίκα που όπως έλεγες

ερωτεύτηκες απ΄ την πρώτη στιγμή

της ζωής σου.

 

Ήθελες να είμαστε μαζί

να αισθάνομαι το άγγιγμα σου

να γεύομαι το φιλί σου

να αγγίζω το κορμί σου.

 

Το ήξερα πως το ήθελες

το ένιωσα απ΄ την πρώτη στιγμή

που βρεθήκαμε αγκαλιά

που ένιωσα το φιλί σου.

 

Εσύ με κοίταγες και έλιωνες

ήθελες να είμαστε συνέχεια μαζί

να μου δείχνεις την αγάπη σου

με το κάθε άγγιγμα και φιλί σου.

Μαρία Έλενα

Έτσι ξαφνικά α…

Έτσι ξαφνικά ήρθες στη ζωή μου

την έκανες τόσο όμορφη

αλλά και τόσο γλυκιά

την έκανες μοναδική.

 

Θέλησες να μου δώσεις

όλη σου την αγάπη

να μου δώσεις την καρδιά σου

χωρίς να ζητάς τίποτα.

 

Πίστεψες σε μένα

σε μια γυναίκα που όπως έλεγες

ερωτεύτηκες απ΄ την πρώτη στιγμή

της ζωής σου.

 

Ήθελες να είμαστε μαζί

να αισθάνομαι το άγγιγμα σου

να γεύομαι το φιλί σου

να αγγίζω το κορμί σου.

 

Το ήξερα πως το ήθελες

το ένιωσα απ΄ την πρώτη στιγμή

που βρεθήκαμε αγκαλιά

που ένιωσα το φιλί σου.

 

Εσύ με κοίταγες και έλιωνες

ήθελες να είμαστε συνέχεια μαζί

να μου δείχνεις την αγάπη σου

με το κάθε άγγιγμα και φιλί σου.

Μαρία Έλενα

Έτσι ξαφνικά α…

Έτσι ξαφνικά ήρθες στη ζωή μου

την έκανες τόσο όμορφη

αλλά και τόσο γλυκιά

την έκανες μοναδική.

 

Θέλησες να μου δώσεις

όλη σου την αγάπη

να μου δώσεις την καρδιά σου

χωρίς να ζητάς τίποτα.

 

Πίστεψες σε μένα

σε μια γυναίκα που όπως έλεγες

ερωτεύτηκες απ΄ την πρώτη στιγμή

της ζωής σου.

 

Ήθελες να είμαστε μαζί

να αισθάνομαι το άγγιγμα σου

να γεύομαι το φιλί σου

να αγγίζω το κορμί σου.

 

Το ήξερα πως το ήθελες

το ένιωσα απ΄ την πρώτη στιγμή

που βρεθήκαμε αγκαλιά

που ένιωσα το φιλί σου.

 

Εσύ με κοίταγες και έλιωνες

ήθελες να είμαστε συνέχεια μαζί

να μου δείχνεις την αγάπη σου

με το κάθε άγγιγμα και φιλί σου.

Μαρία Έλενα