Χρειάζομαι …

Με κοίταξες στα μάτια

ένα χάδι στο χέρι

ένα φιλί στα χείλη

μια γλυκιά κουβέντα

μια αγκαλιά από εσένα.

 

Χρειάζομαι

το χάδι σου

το φιλί σου

τη γλυκιά σου κουβέντα

την αγκαλιά σου.

 

Περισσότερο όμως

χρειάζομαι

το Σ’ αγαπώ σου.

Advertisement

Χρειάζομαι …

Με κοίταξες στα μάτια

ένα χάδι στο χέρι

ένα φιλί στα χείλη

μια γλυκιά κουβέντα

μια αγκαλιά από εσένα.

 

Χρειάζομαι

το χάδι σου

το φιλί σου

τη γλυκιά σου κουβέντα

την αγκαλιά σου.

 

Περισσότερο όμως

χρειάζομαι

το Σ’ αγαπώ σου.

Χρειάζομαι …

Με κοίταξες στα μάτια

ένα χάδι στο χέρι

ένα φιλί στα χείλη

μια γλυκιά κουβέντα

μια αγκαλιά από εσένα.

 

Χρειάζομαι

το χάδι σου

το φιλί σου

τη γλυκιά σου κουβέντα

την αγκαλιά σου.

 

Περισσότερο όμως

χρειάζομαι

το Σ’ αγαπώ σου.

Χρειάζομαι …

Με κοίταξες στα μάτια

ένα χάδι στο χέρι

ένα φιλί στα χείλη

μια γλυκιά κουβέντα

μια αγκαλιά από εσένα.

 

Χρειάζομαι

το χάδι σου

το φιλί σου

τη γλυκιά σου κουβέντα

την αγκαλιά σου.

 

Περισσότερο όμως

χρειάζομαι

το Σ’ αγαπώ σου.

Χρειάζομαι …

Με κοίταξες στα μάτια

ένα χάδι στο χέρι

ένα φιλί στα χείλη

μια γλυκιά κουβέντα

μια αγκαλιά από εσένα.

 

Χρειάζομαι

το χάδι σου

το φιλί σου

τη γλυκιά σου κουβέντα

την αγκαλιά σου.

 

Περισσότερο όμως

χρειάζομαι

το Σ’ αγαπώ σου.

Χρειάζομαι …

Με κοίταξες στα μάτια

ένα χάδι στο χέρι

ένα φιλί στα χείλη

μια γλυκιά κουβέντα

μια αγκαλιά από εσένα.

 

Χρειάζομαι

το χάδι σου

το φιλί σου

τη γλυκιά σου κουβέντα

την αγκαλιά σου.

 

Περισσότερο όμως

χρειάζομαι

το Σ’ αγαπώ σου.

Χρειάζομαι …

Με κοίταξες στα μάτια

ένα χάδι στο χέρι

ένα φιλί στα χείλη

μια γλυκιά κουβέντα

μια αγκαλιά από εσένα.

 

Χρειάζομαι

το χάδι σου

το φιλί σου

τη γλυκιά σου κουβέντα

την αγκαλιά σου.

 

Περισσότερο όμως

χρειάζομαι

το Σ’ αγαπώ σου.

Χρειάζομαι …

Με κοίταξες στα μάτια

ένα χάδι στο χέρι

ένα φιλί στα χείλη

μια γλυκιά κουβέντα

μια αγκαλιά από εσένα.

 

Χρειάζομαι

το χάδι σου

το φιλί σου

τη γλυκιά σου κουβέντα

την αγκαλιά σου.

 

Περισσότερο όμως

χρειάζομαι

το Σ’ αγαπώ σου.

Χρειάζομαι …

Με κοίταξες στα μάτια

ένα χάδι στο χέρι

ένα φιλί στα χείλη

μια γλυκιά κουβέντα

μια αγκαλιά από εσένα.

 

Χρειάζομαι

το χάδι σου

το φιλί σου

τη γλυκιά σου κουβέντα

την αγκαλιά σου.

 

Περισσότερο όμως

χρειάζομαι

το Σ’ αγαπώ σου.

Χρειάζομαι …

Με κοίταξες στα μάτια

ένα χάδι στο χέρι

ένα φιλί στα χείλη

μια γλυκιά κουβέντα

μια αγκαλιά από εσένα.

 

Χρειάζομαι

το χάδι σου

το φιλί σου

τη γλυκιά σου κουβέντα

την αγκαλιά σου.

 

Περισσότερο όμως

χρειάζομαι

το Σ’ αγαπώ σου.