Ζήτα μου ότι θες …

Μου είπες ζήτα ότι θες

και εγώ θα το κάνω

σου ζήτησα να μ’ αγαπάς

μέχρι τα χρόνια να περάσουν

 

Μου το υποσχέθηκες

και έφυγες μακριά μου

μ΄ αγαπούσες με το δικός σου τρόπο

και μου το έδειχνες κάθε λεπτό

 

Κάποια στιγμή μου ζήτησες να φύγω μακριά σου

αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω

Σ΄ αγάπησα πολύ μωρό μου

αυτό μου είναι αδύνατον σου είπα.

Μαρία Έλενα

 

Advertisement

Ζήτα μου ότι θες …

Μου είπες ζήτα ότι θες

και εγώ θα το κάνω

σου ζήτησα να μ’ αγαπάς

μέχρι τα χρόνια να περάσουν

 

Μου το υποσχέθηκες

και έφυγες μακριά μου

μ΄ αγαπούσες με το δικός σου τρόπο

και μου το έδειχνες κάθε λεπτό

 

Κάποια στιγμή μου ζήτησες να φύγω μακριά σου

αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω

Σ΄ αγάπησα πολύ μωρό μου

αυτό μου είναι αδύνατον σου είπα.

Μαρία Έλενα

 

Ζήτα μου ότι θες …

Μου είπες ζήτα ότι θες

και εγώ θα το κάνω

σου ζήτησα να μ’ αγαπάς

μέχρι τα χρόνια να περάσουν

 

Μου το υποσχέθηκες

και έφυγες μακριά μου

μ΄ αγαπούσες με το δικός σου τρόπο

και μου το έδειχνες κάθε λεπτό

 

Κάποια στιγμή μου ζήτησες να φύγω μακριά σου

αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω

Σ΄ αγάπησα πολύ μωρό μου

αυτό μου είναι αδύνατον σου είπα.

Μαρία Έλενα

 

Ζήτα μου ότι θες …

Μου είπες ζήτα ότι θες

και εγώ θα το κάνω

σου ζήτησα να μ’ αγαπάς

μέχρι τα χρόνια να περάσουν

 

Μου το υποσχέθηκες

και έφυγες μακριά μου

μ΄ αγαπούσες με το δικός σου τρόπο

και μου το έδειχνες κάθε λεπτό

 

Κάποια στιγμή μου ζήτησες να φύγω μακριά σου

αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω

Σ΄ αγάπησα πολύ μωρό μου

αυτό μου είναι αδύνατον σου είπα.

Μαρία Έλενα

 

Ζήτα μου ότι θες …

Μου είπες ζήτα ότι θες

και εγώ θα το κάνω

σου ζήτησα να μ’ αγαπάς

μέχρι τα χρόνια να περάσουν

 

Μου το υποσχέθηκες

και έφυγες μακριά μου

μ΄ αγαπούσες με το δικός σου τρόπο

και μου το έδειχνες κάθε λεπτό

 

Κάποια στιγμή μου ζήτησες να φύγω μακριά σου

αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω

Σ΄ αγάπησα πολύ μωρό μου

αυτό μου είναι αδύνατον σου είπα.

Μαρία Έλενα

 

Ζήτα μου ότι θες …

Μου είπες ζήτα ότι θες

και εγώ θα το κάνω

σου ζήτησα να μ’ αγαπάς

μέχρι τα χρόνια να περάσουν

 

Μου το υποσχέθηκες

και έφυγες μακριά μου

μ΄ αγαπούσες με το δικός σου τρόπο

και μου το έδειχνες κάθε λεπτό

 

Κάποια στιγμή μου ζήτησες να φύγω μακριά σου

αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω

Σ΄ αγάπησα πολύ μωρό μου

αυτό μου είναι αδύνατον σου είπα.

Μαρία Έλενα

 

Ζήτα μου ότι θες …

Μου είπες ζήτα ότι θες

και εγώ θα το κάνω

σου ζήτησα να μ’ αγαπάς

μέχρι τα χρόνια να περάσουν

 

Μου το υποσχέθηκες

και έφυγες μακριά μου

μ΄ αγαπούσες με το δικός σου τρόπο

και μου το έδειχνες κάθε λεπτό

 

Κάποια στιγμή μου ζήτησες να φύγω μακριά σου

αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω

Σ΄ αγάπησα πολύ μωρό μου

αυτό μου είναι αδύνατον σου είπα.

Μαρία Έλενα

 

Ζήτα μου ότι θες …

Μου είπες ζήτα ότι θες

και εγώ θα το κάνω

σου ζήτησα να μ’ αγαπάς

μέχρι τα χρόνια να περάσουν

 

Μου το υποσχέθηκες

και έφυγες μακριά μου

μ΄ αγαπούσες με το δικός σου τρόπο

και μου το έδειχνες κάθε λεπτό

 

Κάποια στιγμή μου ζήτησες να φύγω μακριά σου

αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω

Σ΄ αγάπησα πολύ μωρό μου

αυτό μου είναι αδύνατον σου είπα.

Μαρία Έλενα

 

Ζήτα μου ότι θες …

Μου είπες ζήτα ότι θες

και εγώ θα το κάνω

σου ζήτησα να μ’ αγαπάς

μέχρι τα χρόνια να περάσουν

 

Μου το υποσχέθηκες

και έφυγες μακριά μου

μ΄ αγαπούσες με το δικός σου τρόπο

και μου το έδειχνες κάθε λεπτό

 

Κάποια στιγμή μου ζήτησες να φύγω μακριά σου

αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω

Σ΄ αγάπησα πολύ μωρό μου

αυτό μου είναι αδύνατον σου είπα.

Μαρία Έλενα

 

Ζήτα μου ότι θες …

Μου είπες ζήτα ότι θες

και εγώ θα το κάνω

σου ζήτησα να μ’ αγαπάς

μέχρι τα χρόνια να περάσουν

 

Μου το υποσχέθηκες

και έφυγες μακριά μου

μ΄ αγαπούσες με το δικός σου τρόπο

και μου το έδειχνες κάθε λεπτό

 

Κάποια στιγμή μου ζήτησες να φύγω μακριά σου

αλλά δεν μπόρεσα να το κάνω

Σ΄ αγάπησα πολύ μωρό μου

αυτό μου είναι αδύνατον σου είπα.

Μαρία Έλενα