Για το δικό μου Αγγελο που λατρεύω …


Στίχοι: Γιώργος Γκίνης

Μουσική: Γιώργος Μπουσούνης

Πρώτη εκτέλεση: Στέλιος Ρόκκος

Δε θα πω πως χωρίσαμε,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Μα θα πω πως αφήσαμε τέτοια αγάπη

να μας φύγει μακριά

Δε θα πω πως κουράστηκα,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Ούτε πως θυσιάστηκα

γιατί η αγάπη μου το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε όλοι χαμένοι μες στην πόλη

Αναζητάμε των ματιών σου το βαθύ γαλάζιο

Όσο και να πονάμε, τον έρωτα ζητάμε

Που θα μας ξαναφέρει στης ομορφιάς τα μέρη

Μια ματιά μια συνάντηση

που το χρόνο σταματάει μαγικά

Και η καρδιά δίνει απάντηση

πως η αγάπη μας το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε…

Advertisement

Για το δικό μου Αγγελο που λατρεύω …


Στίχοι: Γιώργος Γκίνης

Μουσική: Γιώργος Μπουσούνης

Πρώτη εκτέλεση: Στέλιος Ρόκκος

Δε θα πω πως χωρίσαμε,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Μα θα πω πως αφήσαμε τέτοια αγάπη

να μας φύγει μακριά

Δε θα πω πως κουράστηκα,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Ούτε πως θυσιάστηκα

γιατί η αγάπη μου το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε όλοι χαμένοι μες στην πόλη

Αναζητάμε των ματιών σου το βαθύ γαλάζιο

Όσο και να πονάμε, τον έρωτα ζητάμε

Που θα μας ξαναφέρει στης ομορφιάς τα μέρη

Μια ματιά μια συνάντηση

που το χρόνο σταματάει μαγικά

Και η καρδιά δίνει απάντηση

πως η αγάπη μας το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε…

Για το δικό μου Αγγελο που λατρεύω …


Στίχοι: Γιώργος Γκίνης

Μουσική: Γιώργος Μπουσούνης

Πρώτη εκτέλεση: Στέλιος Ρόκκος

Δε θα πω πως χωρίσαμε,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Μα θα πω πως αφήσαμε τέτοια αγάπη

να μας φύγει μακριά

Δε θα πω πως κουράστηκα,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Ούτε πως θυσιάστηκα

γιατί η αγάπη μου το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε όλοι χαμένοι μες στην πόλη

Αναζητάμε των ματιών σου το βαθύ γαλάζιο

Όσο και να πονάμε, τον έρωτα ζητάμε

Που θα μας ξαναφέρει στης ομορφιάς τα μέρη

Μια ματιά μια συνάντηση

που το χρόνο σταματάει μαγικά

Και η καρδιά δίνει απάντηση

πως η αγάπη μας το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε…

Για το δικό μου Αγγελο που λατρεύω …


Στίχοι: Γιώργος Γκίνης

Μουσική: Γιώργος Μπουσούνης

Πρώτη εκτέλεση: Στέλιος Ρόκκος

Δε θα πω πως χωρίσαμε,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Μα θα πω πως αφήσαμε τέτοια αγάπη

να μας φύγει μακριά

Δε θα πω πως κουράστηκα,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Ούτε πως θυσιάστηκα

γιατί η αγάπη μου το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε όλοι χαμένοι μες στην πόλη

Αναζητάμε των ματιών σου το βαθύ γαλάζιο

Όσο και να πονάμε, τον έρωτα ζητάμε

Που θα μας ξαναφέρει στης ομορφιάς τα μέρη

Μια ματιά μια συνάντηση

που το χρόνο σταματάει μαγικά

Και η καρδιά δίνει απάντηση

πως η αγάπη μας το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε…

Για το δικό μου Αγγελο που λατρεύω …


Στίχοι: Γιώργος Γκίνης

Μουσική: Γιώργος Μπουσούνης

Πρώτη εκτέλεση: Στέλιος Ρόκκος

Δε θα πω πως χωρίσαμε,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Μα θα πω πως αφήσαμε τέτοια αγάπη

να μας φύγει μακριά

Δε θα πω πως κουράστηκα,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Ούτε πως θυσιάστηκα

γιατί η αγάπη μου το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε όλοι χαμένοι μες στην πόλη

Αναζητάμε των ματιών σου το βαθύ γαλάζιο

Όσο και να πονάμε, τον έρωτα ζητάμε

Που θα μας ξαναφέρει στης ομορφιάς τα μέρη

Μια ματιά μια συνάντηση

που το χρόνο σταματάει μαγικά

Και η καρδιά δίνει απάντηση

πως η αγάπη μας το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε…

Για το δικό μου Αγγελο που λατρεύω …


Στίχοι: Γιώργος Γκίνης

Μουσική: Γιώργος Μπουσούνης

Πρώτη εκτέλεση: Στέλιος Ρόκκος

Δε θα πω πως χωρίσαμε,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Μα θα πω πως αφήσαμε τέτοια αγάπη

να μας φύγει μακριά

Δε θα πω πως κουράστηκα,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Ούτε πως θυσιάστηκα

γιατί η αγάπη μου το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε όλοι χαμένοι μες στην πόλη

Αναζητάμε των ματιών σου το βαθύ γαλάζιο

Όσο και να πονάμε, τον έρωτα ζητάμε

Που θα μας ξαναφέρει στης ομορφιάς τα μέρη

Μια ματιά μια συνάντηση

που το χρόνο σταματάει μαγικά

Και η καρδιά δίνει απάντηση

πως η αγάπη μας το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε…

Για το δικό μου Αγγελο που λατρεύω …


Στίχοι: Γιώργος Γκίνης

Μουσική: Γιώργος Μπουσούνης

Πρώτη εκτέλεση: Στέλιος Ρόκκος

Δε θα πω πως χωρίσαμε,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Μα θα πω πως αφήσαμε τέτοια αγάπη

να μας φύγει μακριά

Δε θα πω πως κουράστηκα,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Ούτε πως θυσιάστηκα

γιατί η αγάπη μου το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε όλοι χαμένοι μες στην πόλη

Αναζητάμε των ματιών σου το βαθύ γαλάζιο

Όσο και να πονάμε, τον έρωτα ζητάμε

Που θα μας ξαναφέρει στης ομορφιάς τα μέρη

Μια ματιά μια συνάντηση

που το χρόνο σταματάει μαγικά

Και η καρδιά δίνει απάντηση

πως η αγάπη μας το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε…

Για το δικό μου Αγγελο που λατρεύω …


Στίχοι: Γιώργος Γκίνης

Μουσική: Γιώργος Μπουσούνης

Πρώτη εκτέλεση: Στέλιος Ρόκκος

Δε θα πω πως χωρίσαμε,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Μα θα πω πως αφήσαμε τέτοια αγάπη

να μας φύγει μακριά

Δε θα πω πως κουράστηκα,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Ούτε πως θυσιάστηκα

γιατί η αγάπη μου το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε όλοι χαμένοι μες στην πόλη

Αναζητάμε των ματιών σου το βαθύ γαλάζιο

Όσο και να πονάμε, τον έρωτα ζητάμε

Που θα μας ξαναφέρει στης ομορφιάς τα μέρη

Μια ματιά μια συνάντηση

που το χρόνο σταματάει μαγικά

Και η καρδιά δίνει απάντηση

πως η αγάπη μας το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε…

Για το δικό μου Αγγελο που λατρεύω …


Στίχοι: Γιώργος Γκίνης

Μουσική: Γιώργος Μπουσούνης

Πρώτη εκτέλεση: Στέλιος Ρόκκος

Δε θα πω πως χωρίσαμε,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Μα θα πω πως αφήσαμε τέτοια αγάπη

να μας φύγει μακριά

Δε θα πω πως κουράστηκα,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Ούτε πως θυσιάστηκα

γιατί η αγάπη μου το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε όλοι χαμένοι μες στην πόλη

Αναζητάμε των ματιών σου το βαθύ γαλάζιο

Όσο και να πονάμε, τον έρωτα ζητάμε

Που θα μας ξαναφέρει στης ομορφιάς τα μέρη

Μια ματιά μια συνάντηση

που το χρόνο σταματάει μαγικά

Και η καρδιά δίνει απάντηση

πως η αγάπη μας το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε…

Για το δικό μου Αγγελο που λατρεύω …


Στίχοι: Γιώργος Γκίνης

Μουσική: Γιώργος Μπουσούνης

Πρώτη εκτέλεση: Στέλιος Ρόκκος

Δε θα πω πως χωρίσαμε,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Μα θα πω πως αφήσαμε τέτοια αγάπη

να μας φύγει μακριά

Δε θα πω πως κουράστηκα,

κι ας μην είμαι στην ζεστή σου αγκαλιά

Ούτε πως θυσιάστηκα

γιατί η αγάπη μου το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε όλοι χαμένοι μες στην πόλη

Αναζητάμε των ματιών σου το βαθύ γαλάζιο

Όσο και να πονάμε, τον έρωτα ζητάμε

Που θα μας ξαναφέρει στης ομορφιάς τα μέρη

Μια ματιά μια συνάντηση

που το χρόνο σταματάει μαγικά

Και η καρδιά δίνει απάντηση

πως η αγάπη μας το θάνατο νικά

Άγγελοι είμαστε…