Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα …

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»


«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
και ο Διεθνής Οργανισμός ΜετανάστευσηςΑποστολή Ελλάδος σας προσκαλούν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο Ζάππειο Μέγαρο (Αίθουσα Τύπου) σε Συνάντηση με θέμα «Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα».


Η Εκδήλωση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (
UNRIC). Αφορμή αποτελεί η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (10/12/2008) και η 60η Επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.


Την συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.


Στην συνάντηση θα συμμετέχουν αποκλειστικά παιδιά, τα οποία θα μιλήσουν για τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.


Αναλυτικότερα παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», παιδιά θύματα διακίνησης, παιδιά μεταναστών, παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και γονείς που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά σοβαρών προβλημάτων.


Η συζήτηση θα κινηθεί σε πέντε βασικούς άξονες:


 –
Παιδιά και Σχολείο

 – Παιδιά και Υγεία

 – Παιδιά και Κακοποίηση

 – Παιδιά και Τεχνολογία

 – Παιδιά και Μετανάστευση


Στόχος όλων είναι η αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την ουσιαστική προώθηση και πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στην χώρα μας.


Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης θα ακολουθήσει στις 14:30 μ.μ. Συνέντευξη Τύπου όπου και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Με την Υποστήριξη:

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

«Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα»

Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

10:30   Προσέλευση

 

11:00   Χαιρετισμός από κ. Δημήτριο Φατούρο

            Υπεύθυνο Γραφείου για την Ελλάδα στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ

 

11:05   Μαγνητοσκοπημένο Μήνυμα Γ.Γ. Ηνωμένων Εθνών κ. Μπαν Γκι Μουν

 

11:10   Χαιρετισμός από κ. Δανιήλ Εσρά

            Επικεφαλής Αποστολής Ελλάδος Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

 

11:15   Χαιρετισμός από κ. Κώστα Γιαννόπουλο

            Πρόεδρο Δ.Σ. Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

11:20   Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 

11:25   Μετανάστευση και Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες παιδιών μεταναστών, παιδιών θυμάτων διακίνησης

 

11:50   Σχολείο & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

12:15   Υγεία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες Παιδιών που έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομεία Παίδων           και πλέον έχουν αποθεραπευτεί

 

12:40   Τεχνολογία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:05   Κακοποίηση & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:30   Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

            Υπαρκτά προβλήματα και Υπαρκτές λύσεις από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

13:55   Λήξη

 

14:30   Συνέντευξη Τύπου

 

Την Συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.

 

«Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε»

 

Υπό την αιγίδα:

 

Με την υποστήριξη:

 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

Κεντρική Υπηρεσία:

Στουρνάρη 16, Αθήνα 10683

 

 Τηλ.: +30 210 3306140 – Fax.: +30 210 3843038 

E-mail: info@hamogelo.gr – URL: www.hamogelo.gr

 

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας πατήστε εδώ.

Advertisement

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα …

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»


«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
και ο Διεθνής Οργανισμός ΜετανάστευσηςΑποστολή Ελλάδος σας προσκαλούν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο Ζάππειο Μέγαρο (Αίθουσα Τύπου) σε Συνάντηση με θέμα «Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα».


Η Εκδήλωση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (
UNRIC). Αφορμή αποτελεί η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (10/12/2008) και η 60η Επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.


Την συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.


Στην συνάντηση θα συμμετέχουν αποκλειστικά παιδιά, τα οποία θα μιλήσουν για τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.


Αναλυτικότερα παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», παιδιά θύματα διακίνησης, παιδιά μεταναστών, παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και γονείς που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά σοβαρών προβλημάτων.


Η συζήτηση θα κινηθεί σε πέντε βασικούς άξονες:


 –
Παιδιά και Σχολείο

 – Παιδιά και Υγεία

 – Παιδιά και Κακοποίηση

 – Παιδιά και Τεχνολογία

 – Παιδιά και Μετανάστευση


Στόχος όλων είναι η αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την ουσιαστική προώθηση και πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στην χώρα μας.


Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης θα ακολουθήσει στις 14:30 μ.μ. Συνέντευξη Τύπου όπου και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Με την Υποστήριξη:

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

«Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα»

Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

10:30   Προσέλευση

 

11:00   Χαιρετισμός από κ. Δημήτριο Φατούρο

            Υπεύθυνο Γραφείου για την Ελλάδα στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ

 

11:05   Μαγνητοσκοπημένο Μήνυμα Γ.Γ. Ηνωμένων Εθνών κ. Μπαν Γκι Μουν

 

11:10   Χαιρετισμός από κ. Δανιήλ Εσρά

            Επικεφαλής Αποστολής Ελλάδος Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

 

11:15   Χαιρετισμός από κ. Κώστα Γιαννόπουλο

            Πρόεδρο Δ.Σ. Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

11:20   Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 

11:25   Μετανάστευση και Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες παιδιών μεταναστών, παιδιών θυμάτων διακίνησης

 

11:50   Σχολείο & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

12:15   Υγεία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες Παιδιών που έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομεία Παίδων           και πλέον έχουν αποθεραπευτεί

 

12:40   Τεχνολογία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:05   Κακοποίηση & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:30   Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

            Υπαρκτά προβλήματα και Υπαρκτές λύσεις από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

13:55   Λήξη

 

14:30   Συνέντευξη Τύπου

 

Την Συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.

 

«Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε»

 

Υπό την αιγίδα:

 

Με την υποστήριξη:

 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

Κεντρική Υπηρεσία:

Στουρνάρη 16, Αθήνα 10683

 

 Τηλ.: +30 210 3306140 – Fax.: +30 210 3843038 

E-mail: info@hamogelo.gr – URL: www.hamogelo.gr

 

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας πατήστε εδώ.

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα …

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»


«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
και ο Διεθνής Οργανισμός ΜετανάστευσηςΑποστολή Ελλάδος σας προσκαλούν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο Ζάππειο Μέγαρο (Αίθουσα Τύπου) σε Συνάντηση με θέμα «Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα».


Η Εκδήλωση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (
UNRIC). Αφορμή αποτελεί η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (10/12/2008) και η 60η Επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.


Την συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.


Στην συνάντηση θα συμμετέχουν αποκλειστικά παιδιά, τα οποία θα μιλήσουν για τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.


Αναλυτικότερα παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», παιδιά θύματα διακίνησης, παιδιά μεταναστών, παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και γονείς που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά σοβαρών προβλημάτων.


Η συζήτηση θα κινηθεί σε πέντε βασικούς άξονες:


 –
Παιδιά και Σχολείο

 – Παιδιά και Υγεία

 – Παιδιά και Κακοποίηση

 – Παιδιά και Τεχνολογία

 – Παιδιά και Μετανάστευση


Στόχος όλων είναι η αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την ουσιαστική προώθηση και πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στην χώρα μας.


Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης θα ακολουθήσει στις 14:30 μ.μ. Συνέντευξη Τύπου όπου και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Με την Υποστήριξη:

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

«Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα»

Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

10:30   Προσέλευση

 

11:00   Χαιρετισμός από κ. Δημήτριο Φατούρο

            Υπεύθυνο Γραφείου για την Ελλάδα στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ

 

11:05   Μαγνητοσκοπημένο Μήνυμα Γ.Γ. Ηνωμένων Εθνών κ. Μπαν Γκι Μουν

 

11:10   Χαιρετισμός από κ. Δανιήλ Εσρά

            Επικεφαλής Αποστολής Ελλάδος Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

 

11:15   Χαιρετισμός από κ. Κώστα Γιαννόπουλο

            Πρόεδρο Δ.Σ. Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

11:20   Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 

11:25   Μετανάστευση και Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες παιδιών μεταναστών, παιδιών θυμάτων διακίνησης

 

11:50   Σχολείο & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

12:15   Υγεία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες Παιδιών που έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομεία Παίδων           και πλέον έχουν αποθεραπευτεί

 

12:40   Τεχνολογία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:05   Κακοποίηση & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:30   Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

            Υπαρκτά προβλήματα και Υπαρκτές λύσεις από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

13:55   Λήξη

 

14:30   Συνέντευξη Τύπου

 

Την Συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.

 

«Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε»

 

Υπό την αιγίδα:

 

Με την υποστήριξη:

 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

Κεντρική Υπηρεσία:

Στουρνάρη 16, Αθήνα 10683

 

 Τηλ.: +30 210 3306140 – Fax.: +30 210 3843038 

E-mail: info@hamogelo.gr – URL: www.hamogelo.gr

 

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας πατήστε εδώ.

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα …

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»


«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
και ο Διεθνής Οργανισμός ΜετανάστευσηςΑποστολή Ελλάδος σας προσκαλούν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο Ζάππειο Μέγαρο (Αίθουσα Τύπου) σε Συνάντηση με θέμα «Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα».


Η Εκδήλωση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (
UNRIC). Αφορμή αποτελεί η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (10/12/2008) και η 60η Επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.


Την συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.


Στην συνάντηση θα συμμετέχουν αποκλειστικά παιδιά, τα οποία θα μιλήσουν για τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.


Αναλυτικότερα παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», παιδιά θύματα διακίνησης, παιδιά μεταναστών, παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και γονείς που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά σοβαρών προβλημάτων.


Η συζήτηση θα κινηθεί σε πέντε βασικούς άξονες:


 –
Παιδιά και Σχολείο

 – Παιδιά και Υγεία

 – Παιδιά και Κακοποίηση

 – Παιδιά και Τεχνολογία

 – Παιδιά και Μετανάστευση


Στόχος όλων είναι η αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την ουσιαστική προώθηση και πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στην χώρα μας.


Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης θα ακολουθήσει στις 14:30 μ.μ. Συνέντευξη Τύπου όπου και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Με την Υποστήριξη:

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

«Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα»

Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

10:30   Προσέλευση

 

11:00   Χαιρετισμός από κ. Δημήτριο Φατούρο

            Υπεύθυνο Γραφείου για την Ελλάδα στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ

 

11:05   Μαγνητοσκοπημένο Μήνυμα Γ.Γ. Ηνωμένων Εθνών κ. Μπαν Γκι Μουν

 

11:10   Χαιρετισμός από κ. Δανιήλ Εσρά

            Επικεφαλής Αποστολής Ελλάδος Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

 

11:15   Χαιρετισμός από κ. Κώστα Γιαννόπουλο

            Πρόεδρο Δ.Σ. Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

11:20   Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 

11:25   Μετανάστευση και Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες παιδιών μεταναστών, παιδιών θυμάτων διακίνησης

 

11:50   Σχολείο & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

12:15   Υγεία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες Παιδιών που έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομεία Παίδων           και πλέον έχουν αποθεραπευτεί

 

12:40   Τεχνολογία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:05   Κακοποίηση & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:30   Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

            Υπαρκτά προβλήματα και Υπαρκτές λύσεις από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

13:55   Λήξη

 

14:30   Συνέντευξη Τύπου

 

Την Συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.

 

«Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε»

 

Υπό την αιγίδα:

 

Με την υποστήριξη:

 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

Κεντρική Υπηρεσία:

Στουρνάρη 16, Αθήνα 10683

 

 Τηλ.: +30 210 3306140 – Fax.: +30 210 3843038 

E-mail: info@hamogelo.gr – URL: www.hamogelo.gr

 

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας πατήστε εδώ.

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα …

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»


«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
και ο Διεθνής Οργανισμός ΜετανάστευσηςΑποστολή Ελλάδος σας προσκαλούν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο Ζάππειο Μέγαρο (Αίθουσα Τύπου) σε Συνάντηση με θέμα «Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα».


Η Εκδήλωση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (
UNRIC). Αφορμή αποτελεί η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (10/12/2008) και η 60η Επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.


Την συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.


Στην συνάντηση θα συμμετέχουν αποκλειστικά παιδιά, τα οποία θα μιλήσουν για τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.


Αναλυτικότερα παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», παιδιά θύματα διακίνησης, παιδιά μεταναστών, παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και γονείς που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά σοβαρών προβλημάτων.


Η συζήτηση θα κινηθεί σε πέντε βασικούς άξονες:


 –
Παιδιά και Σχολείο

 – Παιδιά και Υγεία

 – Παιδιά και Κακοποίηση

 – Παιδιά και Τεχνολογία

 – Παιδιά και Μετανάστευση


Στόχος όλων είναι η αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την ουσιαστική προώθηση και πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στην χώρα μας.


Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης θα ακολουθήσει στις 14:30 μ.μ. Συνέντευξη Τύπου όπου και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Με την Υποστήριξη:

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

«Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα»

Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

10:30   Προσέλευση

 

11:00   Χαιρετισμός από κ. Δημήτριο Φατούρο

            Υπεύθυνο Γραφείου για την Ελλάδα στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ

 

11:05   Μαγνητοσκοπημένο Μήνυμα Γ.Γ. Ηνωμένων Εθνών κ. Μπαν Γκι Μουν

 

11:10   Χαιρετισμός από κ. Δανιήλ Εσρά

            Επικεφαλής Αποστολής Ελλάδος Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

 

11:15   Χαιρετισμός από κ. Κώστα Γιαννόπουλο

            Πρόεδρο Δ.Σ. Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

11:20   Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 

11:25   Μετανάστευση και Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες παιδιών μεταναστών, παιδιών θυμάτων διακίνησης

 

11:50   Σχολείο & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

12:15   Υγεία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες Παιδιών που έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομεία Παίδων           και πλέον έχουν αποθεραπευτεί

 

12:40   Τεχνολογία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:05   Κακοποίηση & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:30   Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

            Υπαρκτά προβλήματα και Υπαρκτές λύσεις από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

13:55   Λήξη

 

14:30   Συνέντευξη Τύπου

 

Την Συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.

 

«Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε»

 

Υπό την αιγίδα:

 

Με την υποστήριξη:

 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

Κεντρική Υπηρεσία:

Στουρνάρη 16, Αθήνα 10683

 

 Τηλ.: +30 210 3306140 – Fax.: +30 210 3843038 

E-mail: info@hamogelo.gr – URL: www.hamogelo.gr

 

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας πατήστε εδώ.

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα …

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»


«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
και ο Διεθνής Οργανισμός ΜετανάστευσηςΑποστολή Ελλάδος σας προσκαλούν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο Ζάππειο Μέγαρο (Αίθουσα Τύπου) σε Συνάντηση με θέμα «Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα».


Η Εκδήλωση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (
UNRIC). Αφορμή αποτελεί η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (10/12/2008) και η 60η Επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.


Την συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.


Στην συνάντηση θα συμμετέχουν αποκλειστικά παιδιά, τα οποία θα μιλήσουν για τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.


Αναλυτικότερα παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», παιδιά θύματα διακίνησης, παιδιά μεταναστών, παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και γονείς που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά σοβαρών προβλημάτων.


Η συζήτηση θα κινηθεί σε πέντε βασικούς άξονες:


 –
Παιδιά και Σχολείο

 – Παιδιά και Υγεία

 – Παιδιά και Κακοποίηση

 – Παιδιά και Τεχνολογία

 – Παιδιά και Μετανάστευση


Στόχος όλων είναι η αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την ουσιαστική προώθηση και πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στην χώρα μας.


Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης θα ακολουθήσει στις 14:30 μ.μ. Συνέντευξη Τύπου όπου και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Με την Υποστήριξη:

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

«Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα»

Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

10:30   Προσέλευση

 

11:00   Χαιρετισμός από κ. Δημήτριο Φατούρο

            Υπεύθυνο Γραφείου για την Ελλάδα στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ

 

11:05   Μαγνητοσκοπημένο Μήνυμα Γ.Γ. Ηνωμένων Εθνών κ. Μπαν Γκι Μουν

 

11:10   Χαιρετισμός από κ. Δανιήλ Εσρά

            Επικεφαλής Αποστολής Ελλάδος Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

 

11:15   Χαιρετισμός από κ. Κώστα Γιαννόπουλο

            Πρόεδρο Δ.Σ. Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

11:20   Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 

11:25   Μετανάστευση και Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες παιδιών μεταναστών, παιδιών θυμάτων διακίνησης

 

11:50   Σχολείο & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

12:15   Υγεία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες Παιδιών που έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομεία Παίδων           και πλέον έχουν αποθεραπευτεί

 

12:40   Τεχνολογία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:05   Κακοποίηση & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:30   Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

            Υπαρκτά προβλήματα και Υπαρκτές λύσεις από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

13:55   Λήξη

 

14:30   Συνέντευξη Τύπου

 

Την Συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.

 

«Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε»

 

Υπό την αιγίδα:

 

Με την υποστήριξη:

 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

Κεντρική Υπηρεσία:

Στουρνάρη 16, Αθήνα 10683

 

 Τηλ.: +30 210 3306140 – Fax.: +30 210 3843038 

E-mail: info@hamogelo.gr – URL: www.hamogelo.gr

 

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας πατήστε εδώ.

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα …

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»


«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
και ο Διεθνής Οργανισμός ΜετανάστευσηςΑποστολή Ελλάδος σας προσκαλούν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο Ζάππειο Μέγαρο (Αίθουσα Τύπου) σε Συνάντηση με θέμα «Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα».


Η Εκδήλωση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (
UNRIC). Αφορμή αποτελεί η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (10/12/2008) και η 60η Επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.


Την συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.


Στην συνάντηση θα συμμετέχουν αποκλειστικά παιδιά, τα οποία θα μιλήσουν για τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.


Αναλυτικότερα παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», παιδιά θύματα διακίνησης, παιδιά μεταναστών, παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και γονείς που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά σοβαρών προβλημάτων.


Η συζήτηση θα κινηθεί σε πέντε βασικούς άξονες:


 –
Παιδιά και Σχολείο

 – Παιδιά και Υγεία

 – Παιδιά και Κακοποίηση

 – Παιδιά και Τεχνολογία

 – Παιδιά και Μετανάστευση


Στόχος όλων είναι η αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την ουσιαστική προώθηση και πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στην χώρα μας.


Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης θα ακολουθήσει στις 14:30 μ.μ. Συνέντευξη Τύπου όπου και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Με την Υποστήριξη:

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

«Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα»

Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

10:30   Προσέλευση

 

11:00   Χαιρετισμός από κ. Δημήτριο Φατούρο

            Υπεύθυνο Γραφείου για την Ελλάδα στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ

 

11:05   Μαγνητοσκοπημένο Μήνυμα Γ.Γ. Ηνωμένων Εθνών κ. Μπαν Γκι Μουν

 

11:10   Χαιρετισμός από κ. Δανιήλ Εσρά

            Επικεφαλής Αποστολής Ελλάδος Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

 

11:15   Χαιρετισμός από κ. Κώστα Γιαννόπουλο

            Πρόεδρο Δ.Σ. Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

11:20   Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 

11:25   Μετανάστευση και Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες παιδιών μεταναστών, παιδιών θυμάτων διακίνησης

 

11:50   Σχολείο & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

12:15   Υγεία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες Παιδιών που έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομεία Παίδων           και πλέον έχουν αποθεραπευτεί

 

12:40   Τεχνολογία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:05   Κακοποίηση & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:30   Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

            Υπαρκτά προβλήματα και Υπαρκτές λύσεις από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

13:55   Λήξη

 

14:30   Συνέντευξη Τύπου

 

Την Συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.

 

«Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε»

 

Υπό την αιγίδα:

 

Με την υποστήριξη:

 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

Κεντρική Υπηρεσία:

Στουρνάρη 16, Αθήνα 10683

 

 Τηλ.: +30 210 3306140 – Fax.: +30 210 3843038 

E-mail: info@hamogelo.gr – URL: www.hamogelo.gr

 

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας πατήστε εδώ.

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα …

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»


«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
και ο Διεθνής Οργανισμός ΜετανάστευσηςΑποστολή Ελλάδος σας προσκαλούν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο Ζάππειο Μέγαρο (Αίθουσα Τύπου) σε Συνάντηση με θέμα «Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα».


Η Εκδήλωση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (
UNRIC). Αφορμή αποτελεί η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (10/12/2008) και η 60η Επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.


Την συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.


Στην συνάντηση θα συμμετέχουν αποκλειστικά παιδιά, τα οποία θα μιλήσουν για τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.


Αναλυτικότερα παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», παιδιά θύματα διακίνησης, παιδιά μεταναστών, παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και γονείς που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά σοβαρών προβλημάτων.


Η συζήτηση θα κινηθεί σε πέντε βασικούς άξονες:


 –
Παιδιά και Σχολείο

 – Παιδιά και Υγεία

 – Παιδιά και Κακοποίηση

 – Παιδιά και Τεχνολογία

 – Παιδιά και Μετανάστευση


Στόχος όλων είναι η αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την ουσιαστική προώθηση και πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στην χώρα μας.


Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης θα ακολουθήσει στις 14:30 μ.μ. Συνέντευξη Τύπου όπου και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Με την Υποστήριξη:

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

«Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα»

Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

10:30   Προσέλευση

 

11:00   Χαιρετισμός από κ. Δημήτριο Φατούρο

            Υπεύθυνο Γραφείου για την Ελλάδα στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ

 

11:05   Μαγνητοσκοπημένο Μήνυμα Γ.Γ. Ηνωμένων Εθνών κ. Μπαν Γκι Μουν

 

11:10   Χαιρετισμός από κ. Δανιήλ Εσρά

            Επικεφαλής Αποστολής Ελλάδος Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

 

11:15   Χαιρετισμός από κ. Κώστα Γιαννόπουλο

            Πρόεδρο Δ.Σ. Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

11:20   Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 

11:25   Μετανάστευση και Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες παιδιών μεταναστών, παιδιών θυμάτων διακίνησης

 

11:50   Σχολείο & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

12:15   Υγεία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες Παιδιών που έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομεία Παίδων           και πλέον έχουν αποθεραπευτεί

 

12:40   Τεχνολογία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:05   Κακοποίηση & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:30   Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

            Υπαρκτά προβλήματα και Υπαρκτές λύσεις από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

13:55   Λήξη

 

14:30   Συνέντευξη Τύπου

 

Την Συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.

 

«Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε»

 

Υπό την αιγίδα:

 

Με την υποστήριξη:

 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

Κεντρική Υπηρεσία:

Στουρνάρη 16, Αθήνα 10683

 

 Τηλ.: +30 210 3306140 – Fax.: +30 210 3843038 

E-mail: info@hamogelo.gr – URL: www.hamogelo.gr

 

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας πατήστε εδώ.

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα …

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»


«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
και ο Διεθνής Οργανισμός ΜετανάστευσηςΑποστολή Ελλάδος σας προσκαλούν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο Ζάππειο Μέγαρο (Αίθουσα Τύπου) σε Συνάντηση με θέμα «Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα».


Η Εκδήλωση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (
UNRIC). Αφορμή αποτελεί η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (10/12/2008) και η 60η Επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.


Την συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.


Στην συνάντηση θα συμμετέχουν αποκλειστικά παιδιά, τα οποία θα μιλήσουν για τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.


Αναλυτικότερα παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», παιδιά θύματα διακίνησης, παιδιά μεταναστών, παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και γονείς που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά σοβαρών προβλημάτων.


Η συζήτηση θα κινηθεί σε πέντε βασικούς άξονες:


 –
Παιδιά και Σχολείο

 – Παιδιά και Υγεία

 – Παιδιά και Κακοποίηση

 – Παιδιά και Τεχνολογία

 – Παιδιά και Μετανάστευση


Στόχος όλων είναι η αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την ουσιαστική προώθηση και πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στην χώρα μας.


Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης θα ακολουθήσει στις 14:30 μ.μ. Συνέντευξη Τύπου όπου και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Με την Υποστήριξη:

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

«Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα»

Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

10:30   Προσέλευση

 

11:00   Χαιρετισμός από κ. Δημήτριο Φατούρο

            Υπεύθυνο Γραφείου για την Ελλάδα στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ

 

11:05   Μαγνητοσκοπημένο Μήνυμα Γ.Γ. Ηνωμένων Εθνών κ. Μπαν Γκι Μουν

 

11:10   Χαιρετισμός από κ. Δανιήλ Εσρά

            Επικεφαλής Αποστολής Ελλάδος Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

 

11:15   Χαιρετισμός από κ. Κώστα Γιαννόπουλο

            Πρόεδρο Δ.Σ. Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

11:20   Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 

11:25   Μετανάστευση και Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες παιδιών μεταναστών, παιδιών θυμάτων διακίνησης

 

11:50   Σχολείο & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

12:15   Υγεία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες Παιδιών που έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομεία Παίδων           και πλέον έχουν αποθεραπευτεί

 

12:40   Τεχνολογία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:05   Κακοποίηση & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:30   Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

            Υπαρκτά προβλήματα και Υπαρκτές λύσεις από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

13:55   Λήξη

 

14:30   Συνέντευξη Τύπου

 

Την Συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.

 

«Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε»

 

Υπό την αιγίδα:

 

Με την υποστήριξη:

 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

Κεντρική Υπηρεσία:

Στουρνάρη 16, Αθήνα 10683

 

 Τηλ.: +30 210 3306140 – Fax.: +30 210 3843038 

E-mail: info@hamogelo.gr – URL: www.hamogelo.gr

 

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας πατήστε εδώ.

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα …

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»


«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
και ο Διεθνής Οργανισμός ΜετανάστευσηςΑποστολή Ελλάδος σας προσκαλούν την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 10:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο Ζάππειο Μέγαρο (Αίθουσα Τύπου) σε Συνάντηση με θέμα «Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα».


Η Εκδήλωση πραγματοποιείται με την Υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (
UNRIC). Αφορμή αποτελεί η Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (10/12/2008) και η 60η Επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.


Την συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.


Στην συνάντηση θα συμμετέχουν αποκλειστικά παιδιά, τα οποία θα μιλήσουν για τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.


Αναλυτικότερα παιδιά από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», παιδιά θύματα διακίνησης, παιδιά μεταναστών, παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, μαθητές από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία καθώς και γονείς που καθημερινά καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά σοβαρών προβλημάτων.


Η συζήτηση θα κινηθεί σε πέντε βασικούς άξονες:


 –
Παιδιά και Σχολείο

 – Παιδιά και Υγεία

 – Παιδιά και Κακοποίηση

 – Παιδιά και Τεχνολογία

 – Παιδιά και Μετανάστευση


Στόχος όλων είναι η αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την ουσιαστική προώθηση και πρακτική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στην χώρα μας.


Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης θα ακολουθήσει στις 14:30 μ.μ. Συνέντευξη Τύπου όπου και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Με την Υποστήριξη:

 

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Παιδιά

«Καταπάτηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Ελλάδα»

Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

«Το Δικαίωμα να είσαι παιδί»

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

10:30   Προσέλευση

 

11:00   Χαιρετισμός από κ. Δημήτριο Φατούρο

            Υπεύθυνο Γραφείου για την Ελλάδα στο Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ

 

11:05   Μαγνητοσκοπημένο Μήνυμα Γ.Γ. Ηνωμένων Εθνών κ. Μπαν Γκι Μουν

 

11:10   Χαιρετισμός από κ. Δανιήλ Εσρά

            Επικεφαλής Αποστολής Ελλάδος Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

 

11:15   Χαιρετισμός από κ. Κώστα Γιαννόπουλο

            Πρόεδρο Δ.Σ. Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

11:20   Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

 

11:25   Μετανάστευση και Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες παιδιών μεταναστών, παιδιών θυμάτων διακίνησης

 

11:50   Σχολείο & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

12:15   Υγεία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών – Μαρτυρίες Παιδιών που έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομεία Παίδων           και πλέον έχουν αποθεραπευτεί

 

12:40   Τεχνολογία & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:05   Κακοποίηση & Παιδί

            Παρουσίαση από Ομάδα Παιδιών

 

13:30   Μετανάστευση – Σχολείο – Υγεία – Τεχνολογία – Κακοποίηση

            Υπαρκτά προβλήματα και Υπαρκτές λύσεις από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

13:55   Λήξη

 

14:30   Συνέντευξη Τύπου

 

Την Συζήτηση θα συντονίσει ο Δημοσιογράφος κ. Λάμπης Ταγματάρχης.

 

«Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε»

 

Υπό την αιγίδα:

 

Με την υποστήριξη:

 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

Κεντρική Υπηρεσία:

Στουρνάρη 16, Αθήνα 10683

 

 Τηλ.: +30 210 3306140 – Fax.: +30 210 3843038 

E-mail: info@hamogelo.gr – URL: www.hamogelo.gr

 

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε το newsletter μας πατήστε εδώ.