Δείξε του …

Μου λες ξέχνα  τους εγωισμούς

δείξε στον άνθρωπο που αγαπάς

τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του.

 

Κάντον αισθανθεί  τα φιλιά σου

δείξε του πως θέλεις

να τον έχεις συνέχεια στην αγκαλιά σου

δείξε του τι αισθάνεσαι γι’ αυτόν.

 

Η καρδιά του κάθε ανθρώπου  ξέρει

Τι θα την κάνει να βγει απ΄ τον λήθαργο

και να ξαναδώσει την αγάπη

που χρειάζεται αυτός που αγαπάει.

Μαρία Έλενα

Advertisement

Δείξε του …

Μου λες ξέχνα  τους εγωισμούς

δείξε στον άνθρωπο που αγαπάς

τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του.

 

Κάντον αισθανθεί  τα φιλιά σου

δείξε του πως θέλεις

να τον έχεις συνέχεια στην αγκαλιά σου

δείξε του τι αισθάνεσαι γι’ αυτόν.

 

Η καρδιά του κάθε ανθρώπου  ξέρει

Τι θα την κάνει να βγει απ΄ τον λήθαργο

και να ξαναδώσει την αγάπη

που χρειάζεται αυτός που αγαπάει.

Μαρία Έλενα

Δείξε του …

Μου λες ξέχνα  τους εγωισμούς

δείξε στον άνθρωπο που αγαπάς

τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του.

 

Κάντον αισθανθεί  τα φιλιά σου

δείξε του πως θέλεις

να τον έχεις συνέχεια στην αγκαλιά σου

δείξε του τι αισθάνεσαι γι’ αυτόν.

 

Η καρδιά του κάθε ανθρώπου  ξέρει

Τι θα την κάνει να βγει απ΄ τον λήθαργο

και να ξαναδώσει την αγάπη

που χρειάζεται αυτός που αγαπάει.

Μαρία Έλενα

Δείξε του …

Μου λες ξέχνα  τους εγωισμούς

δείξε στον άνθρωπο που αγαπάς

τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του.

 

Κάντον αισθανθεί  τα φιλιά σου

δείξε του πως θέλεις

να τον έχεις συνέχεια στην αγκαλιά σου

δείξε του τι αισθάνεσαι γι’ αυτόν.

 

Η καρδιά του κάθε ανθρώπου  ξέρει

Τι θα την κάνει να βγει απ΄ τον λήθαργο

και να ξαναδώσει την αγάπη

που χρειάζεται αυτός που αγαπάει.

Μαρία Έλενα

Δείξε του …

Μου λες ξέχνα  τους εγωισμούς

δείξε στον άνθρωπο που αγαπάς

τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του.

 

Κάντον αισθανθεί  τα φιλιά σου

δείξε του πως θέλεις

να τον έχεις συνέχεια στην αγκαλιά σου

δείξε του τι αισθάνεσαι γι’ αυτόν.

 

Η καρδιά του κάθε ανθρώπου  ξέρει

Τι θα την κάνει να βγει απ΄ τον λήθαργο

και να ξαναδώσει την αγάπη

που χρειάζεται αυτός που αγαπάει.

Μαρία Έλενα

Δείξε του …

Μου λες ξέχνα  τους εγωισμούς

δείξε στον άνθρωπο που αγαπάς

τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του.

 

Κάντον αισθανθεί  τα φιλιά σου

δείξε του πως θέλεις

να τον έχεις συνέχεια στην αγκαλιά σου

δείξε του τι αισθάνεσαι γι’ αυτόν.

 

Η καρδιά του κάθε ανθρώπου  ξέρει

Τι θα την κάνει να βγει απ΄ τον λήθαργο

και να ξαναδώσει την αγάπη

που χρειάζεται αυτός που αγαπάει.

Μαρία Έλενα

Δείξε του …

Μου λες ξέχνα  τους εγωισμούς

δείξε στον άνθρωπο που αγαπάς

τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του.

 

Κάντον αισθανθεί  τα φιλιά σου

δείξε του πως θέλεις

να τον έχεις συνέχεια στην αγκαλιά σου

δείξε του τι αισθάνεσαι γι’ αυτόν.

 

Η καρδιά του κάθε ανθρώπου  ξέρει

Τι θα την κάνει να βγει απ΄ τον λήθαργο

και να ξαναδώσει την αγάπη

που χρειάζεται αυτός που αγαπάει.

Μαρία Έλενα

Δείξε του …

Μου λες ξέχνα  τους εγωισμούς

δείξε στον άνθρωπο που αγαπάς

τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του.

 

Κάντον αισθανθεί  τα φιλιά σου

δείξε του πως θέλεις

να τον έχεις συνέχεια στην αγκαλιά σου

δείξε του τι αισθάνεσαι γι’ αυτόν.

 

Η καρδιά του κάθε ανθρώπου  ξέρει

Τι θα την κάνει να βγει απ΄ τον λήθαργο

και να ξαναδώσει την αγάπη

που χρειάζεται αυτός που αγαπάει.

Μαρία Έλενα

Δείξε του …

Μου λες ξέχνα  τους εγωισμούς

δείξε στον άνθρωπο που αγαπάς

τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του.

 

Κάντον αισθανθεί  τα φιλιά σου

δείξε του πως θέλεις

να τον έχεις συνέχεια στην αγκαλιά σου

δείξε του τι αισθάνεσαι γι’ αυτόν.

 

Η καρδιά του κάθε ανθρώπου  ξέρει

Τι θα την κάνει να βγει απ΄ τον λήθαργο

και να ξαναδώσει την αγάπη

που χρειάζεται αυτός που αγαπάει.

Μαρία Έλενα

Δείξε του …

Μου λες ξέχνα  τους εγωισμούς

δείξε στον άνθρωπο που αγαπάς

τι η καρδιά σου νιώθει

δείξε του πως θέλεις το χάδι του.

 

Κάντον αισθανθεί  τα φιλιά σου

δείξε του πως θέλεις

να τον έχεις συνέχεια στην αγκαλιά σου

δείξε του τι αισθάνεσαι γι’ αυτόν.

 

Η καρδιά του κάθε ανθρώπου  ξέρει

Τι θα την κάνει να βγει απ΄ τον λήθαργο

και να ξαναδώσει την αγάπη

που χρειάζεται αυτός που αγαπάει.

Μαρία Έλενα