Όλα τελειώσαν για ΜΑΣ …


Στίχοι: Γρηγόρης Πετράκος

Μουσική: Γρηγόρης Πετράκος

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Πετράκος & Φωτεινή Τσιτσιγκού ( Ντουέτο )

Κι όλα τελειώσαν δίχως συγνώμη

δίχως μια γνώμη φιλική

μια αγκαλιά ερωτική

απλά τελειώσαν κι ας με σκοτώσαν

κάναμε πάλι την αγάπη φυλακή

Δως μου λοιπόν το φιλί που νοστάλγησα

θέλω να πω μια συγνώμη κι ας άργησα

δεν το μπορώ όσο κι αν προσπαθώ

δίχως όνειρα να κρατηθώ

δως μου λοιπόν την ψυχή και το σώμα σου

θέλω να δώσω στην νύχτα το χρώμα σου

κι όσο θα ζω θέλω να σε κοιτώ

μες τα μάτια σου να λυτρωθώ

Κι όλα τελειώσαν δίχως μια λέξη

που να χω φταίξει σε ρωτώ

τώρα που πια δε σε κρατώ

μ’ άφησες μόνο και μετανιώνω

πίσω σε μένα να γυρίσεις σου ζητώ

Advertisement

Όλα τελειώσαν για ΜΑΣ …


Στίχοι: Γρηγόρης Πετράκος

Μουσική: Γρηγόρης Πετράκος

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Πετράκος & Φωτεινή Τσιτσιγκού ( Ντουέτο )

Κι όλα τελειώσαν δίχως συγνώμη

δίχως μια γνώμη φιλική

μια αγκαλιά ερωτική

απλά τελειώσαν κι ας με σκοτώσαν

κάναμε πάλι την αγάπη φυλακή

Δως μου λοιπόν το φιλί που νοστάλγησα

θέλω να πω μια συγνώμη κι ας άργησα

δεν το μπορώ όσο κι αν προσπαθώ

δίχως όνειρα να κρατηθώ

δως μου λοιπόν την ψυχή και το σώμα σου

θέλω να δώσω στην νύχτα το χρώμα σου

κι όσο θα ζω θέλω να σε κοιτώ

μες τα μάτια σου να λυτρωθώ

Κι όλα τελειώσαν δίχως μια λέξη

που να χω φταίξει σε ρωτώ

τώρα που πια δε σε κρατώ

μ’ άφησες μόνο και μετανιώνω

πίσω σε μένα να γυρίσεις σου ζητώ

Όλα τελειώσαν για ΜΑΣ …


Στίχοι: Γρηγόρης Πετράκος

Μουσική: Γρηγόρης Πετράκος

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Πετράκος & Φωτεινή Τσιτσιγκού ( Ντουέτο )

Κι όλα τελειώσαν δίχως συγνώμη

δίχως μια γνώμη φιλική

μια αγκαλιά ερωτική

απλά τελειώσαν κι ας με σκοτώσαν

κάναμε πάλι την αγάπη φυλακή

Δως μου λοιπόν το φιλί που νοστάλγησα

θέλω να πω μια συγνώμη κι ας άργησα

δεν το μπορώ όσο κι αν προσπαθώ

δίχως όνειρα να κρατηθώ

δως μου λοιπόν την ψυχή και το σώμα σου

θέλω να δώσω στην νύχτα το χρώμα σου

κι όσο θα ζω θέλω να σε κοιτώ

μες τα μάτια σου να λυτρωθώ

Κι όλα τελειώσαν δίχως μια λέξη

που να χω φταίξει σε ρωτώ

τώρα που πια δε σε κρατώ

μ’ άφησες μόνο και μετανιώνω

πίσω σε μένα να γυρίσεις σου ζητώ

Όλα τελειώσαν για ΜΑΣ …


Στίχοι: Γρηγόρης Πετράκος

Μουσική: Γρηγόρης Πετράκος

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Πετράκος & Φωτεινή Τσιτσιγκού ( Ντουέτο )

Κι όλα τελειώσαν δίχως συγνώμη

δίχως μια γνώμη φιλική

μια αγκαλιά ερωτική

απλά τελειώσαν κι ας με σκοτώσαν

κάναμε πάλι την αγάπη φυλακή

Δως μου λοιπόν το φιλί που νοστάλγησα

θέλω να πω μια συγνώμη κι ας άργησα

δεν το μπορώ όσο κι αν προσπαθώ

δίχως όνειρα να κρατηθώ

δως μου λοιπόν την ψυχή και το σώμα σου

θέλω να δώσω στην νύχτα το χρώμα σου

κι όσο θα ζω θέλω να σε κοιτώ

μες τα μάτια σου να λυτρωθώ

Κι όλα τελειώσαν δίχως μια λέξη

που να χω φταίξει σε ρωτώ

τώρα που πια δε σε κρατώ

μ’ άφησες μόνο και μετανιώνω

πίσω σε μένα να γυρίσεις σου ζητώ

Όλα τελειώσαν για ΜΑΣ …


Στίχοι: Γρηγόρης Πετράκος

Μουσική: Γρηγόρης Πετράκος

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Πετράκος & Φωτεινή Τσιτσιγκού ( Ντουέτο )

Κι όλα τελειώσαν δίχως συγνώμη

δίχως μια γνώμη φιλική

μια αγκαλιά ερωτική

απλά τελειώσαν κι ας με σκοτώσαν

κάναμε πάλι την αγάπη φυλακή

Δως μου λοιπόν το φιλί που νοστάλγησα

θέλω να πω μια συγνώμη κι ας άργησα

δεν το μπορώ όσο κι αν προσπαθώ

δίχως όνειρα να κρατηθώ

δως μου λοιπόν την ψυχή και το σώμα σου

θέλω να δώσω στην νύχτα το χρώμα σου

κι όσο θα ζω θέλω να σε κοιτώ

μες τα μάτια σου να λυτρωθώ

Κι όλα τελειώσαν δίχως μια λέξη

που να χω φταίξει σε ρωτώ

τώρα που πια δε σε κρατώ

μ’ άφησες μόνο και μετανιώνω

πίσω σε μένα να γυρίσεις σου ζητώ

Όλα τελειώσαν για ΜΑΣ …


Στίχοι: Γρηγόρης Πετράκος

Μουσική: Γρηγόρης Πετράκος

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Πετράκος & Φωτεινή Τσιτσιγκού ( Ντουέτο )

Κι όλα τελειώσαν δίχως συγνώμη

δίχως μια γνώμη φιλική

μια αγκαλιά ερωτική

απλά τελειώσαν κι ας με σκοτώσαν

κάναμε πάλι την αγάπη φυλακή

Δως μου λοιπόν το φιλί που νοστάλγησα

θέλω να πω μια συγνώμη κι ας άργησα

δεν το μπορώ όσο κι αν προσπαθώ

δίχως όνειρα να κρατηθώ

δως μου λοιπόν την ψυχή και το σώμα σου

θέλω να δώσω στην νύχτα το χρώμα σου

κι όσο θα ζω θέλω να σε κοιτώ

μες τα μάτια σου να λυτρωθώ

Κι όλα τελειώσαν δίχως μια λέξη

που να χω φταίξει σε ρωτώ

τώρα που πια δε σε κρατώ

μ’ άφησες μόνο και μετανιώνω

πίσω σε μένα να γυρίσεις σου ζητώ

Όλα τελειώσαν για ΜΑΣ …


Στίχοι: Γρηγόρης Πετράκος

Μουσική: Γρηγόρης Πετράκος

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Πετράκος & Φωτεινή Τσιτσιγκού ( Ντουέτο )

Κι όλα τελειώσαν δίχως συγνώμη

δίχως μια γνώμη φιλική

μια αγκαλιά ερωτική

απλά τελειώσαν κι ας με σκοτώσαν

κάναμε πάλι την αγάπη φυλακή

Δως μου λοιπόν το φιλί που νοστάλγησα

θέλω να πω μια συγνώμη κι ας άργησα

δεν το μπορώ όσο κι αν προσπαθώ

δίχως όνειρα να κρατηθώ

δως μου λοιπόν την ψυχή και το σώμα σου

θέλω να δώσω στην νύχτα το χρώμα σου

κι όσο θα ζω θέλω να σε κοιτώ

μες τα μάτια σου να λυτρωθώ

Κι όλα τελειώσαν δίχως μια λέξη

που να χω φταίξει σε ρωτώ

τώρα που πια δε σε κρατώ

μ’ άφησες μόνο και μετανιώνω

πίσω σε μένα να γυρίσεις σου ζητώ

Όλα τελειώσαν για ΜΑΣ …


Στίχοι: Γρηγόρης Πετράκος

Μουσική: Γρηγόρης Πετράκος

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Πετράκος & Φωτεινή Τσιτσιγκού ( Ντουέτο )

Κι όλα τελειώσαν δίχως συγνώμη

δίχως μια γνώμη φιλική

μια αγκαλιά ερωτική

απλά τελειώσαν κι ας με σκοτώσαν

κάναμε πάλι την αγάπη φυλακή

Δως μου λοιπόν το φιλί που νοστάλγησα

θέλω να πω μια συγνώμη κι ας άργησα

δεν το μπορώ όσο κι αν προσπαθώ

δίχως όνειρα να κρατηθώ

δως μου λοιπόν την ψυχή και το σώμα σου

θέλω να δώσω στην νύχτα το χρώμα σου

κι όσο θα ζω θέλω να σε κοιτώ

μες τα μάτια σου να λυτρωθώ

Κι όλα τελειώσαν δίχως μια λέξη

που να χω φταίξει σε ρωτώ

τώρα που πια δε σε κρατώ

μ’ άφησες μόνο και μετανιώνω

πίσω σε μένα να γυρίσεις σου ζητώ

Όλα τελειώσαν για ΜΑΣ …


Στίχοι: Γρηγόρης Πετράκος

Μουσική: Γρηγόρης Πετράκος

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Πετράκος & Φωτεινή Τσιτσιγκού ( Ντουέτο )

Κι όλα τελειώσαν δίχως συγνώμη

δίχως μια γνώμη φιλική

μια αγκαλιά ερωτική

απλά τελειώσαν κι ας με σκοτώσαν

κάναμε πάλι την αγάπη φυλακή

Δως μου λοιπόν το φιλί που νοστάλγησα

θέλω να πω μια συγνώμη κι ας άργησα

δεν το μπορώ όσο κι αν προσπαθώ

δίχως όνειρα να κρατηθώ

δως μου λοιπόν την ψυχή και το σώμα σου

θέλω να δώσω στην νύχτα το χρώμα σου

κι όσο θα ζω θέλω να σε κοιτώ

μες τα μάτια σου να λυτρωθώ

Κι όλα τελειώσαν δίχως μια λέξη

που να χω φταίξει σε ρωτώ

τώρα που πια δε σε κρατώ

μ’ άφησες μόνο και μετανιώνω

πίσω σε μένα να γυρίσεις σου ζητώ

Όλα τελειώσαν για ΜΑΣ …


Στίχοι: Γρηγόρης Πετράκος

Μουσική: Γρηγόρης Πετράκος

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Πετράκος & Φωτεινή Τσιτσιγκού ( Ντουέτο )

Κι όλα τελειώσαν δίχως συγνώμη

δίχως μια γνώμη φιλική

μια αγκαλιά ερωτική

απλά τελειώσαν κι ας με σκοτώσαν

κάναμε πάλι την αγάπη φυλακή

Δως μου λοιπόν το φιλί που νοστάλγησα

θέλω να πω μια συγνώμη κι ας άργησα

δεν το μπορώ όσο κι αν προσπαθώ

δίχως όνειρα να κρατηθώ

δως μου λοιπόν την ψυχή και το σώμα σου

θέλω να δώσω στην νύχτα το χρώμα σου

κι όσο θα ζω θέλω να σε κοιτώ

μες τα μάτια σου να λυτρωθώ

Κι όλα τελειώσαν δίχως μια λέξη

που να χω φταίξει σε ρωτώ

τώρα που πια δε σε κρατώ

μ’ άφησες μόνο και μετανιώνω

πίσω σε μένα να γυρίσεις σου ζητώ