Είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει …

Στολισμένο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

η ατμόσφαιρα είναι τόσο μαγική

σ’ έχω δίπλα μου και είμαι ευτυχισμένη.

Σε αισθάνομαι ην αγκαλιά μου

νιώθω τα φιλιά σου

αγγίζω το κάθε σημείο του κορμιού σου.

Σκέφτομαι πως μ’ αγαπάς

αλλά δεν με νοιάζει

είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει.

Μαρία Έλενα
Advertisement

Είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει …

Στολισμένο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

η ατμόσφαιρα είναι τόσο μαγική

σ’ έχω δίπλα μου και είμαι ευτυχισμένη.

Σε αισθάνομαι ην αγκαλιά μου

νιώθω τα φιλιά σου

αγγίζω το κάθε σημείο του κορμιού σου.

Σκέφτομαι πως μ’ αγαπάς

αλλά δεν με νοιάζει

είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει.

Μαρία Έλενα

Είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει …

Στολισμένο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

η ατμόσφαιρα είναι τόσο μαγική

σ’ έχω δίπλα μου και είμαι ευτυχισμένη.

Σε αισθάνομαι ην αγκαλιά μου

νιώθω τα φιλιά σου

αγγίζω το κάθε σημείο του κορμιού σου.

Σκέφτομαι πως μ’ αγαπάς

αλλά δεν με νοιάζει

είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει.

Μαρία Έλενα

Είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει …

Στολισμένο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

η ατμόσφαιρα είναι τόσο μαγική

σ’ έχω δίπλα μου και είμαι ευτυχισμένη.

Σε αισθάνομαι ην αγκαλιά μου

νιώθω τα φιλιά σου

αγγίζω το κάθε σημείο του κορμιού σου.

Σκέφτομαι πως μ’ αγαπάς

αλλά δεν με νοιάζει

είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει.

Μαρία Έλενα

Είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει …

Στολισμένο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

η ατμόσφαιρα είναι τόσο μαγική

σ’ έχω δίπλα μου και είμαι ευτυχισμένη.

Σε αισθάνομαι ην αγκαλιά μου

νιώθω τα φιλιά σου

αγγίζω το κάθε σημείο του κορμιού σου.

Σκέφτομαι πως μ’ αγαπάς

αλλά δεν με νοιάζει

είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει.

Μαρία Έλενα

Είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει …

Στολισμένο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

η ατμόσφαιρα είναι τόσο μαγική

σ’ έχω δίπλα μου και είμαι ευτυχισμένη.

Σε αισθάνομαι ην αγκαλιά μου

νιώθω τα φιλιά σου

αγγίζω το κάθε σημείο του κορμιού σου.

Σκέφτομαι πως μ’ αγαπάς

αλλά δεν με νοιάζει

είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει.

Μαρία Έλενα

Είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει …

Στολισμένο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

η ατμόσφαιρα είναι τόσο μαγική

σ’ έχω δίπλα μου και είμαι ευτυχισμένη.

Σε αισθάνομαι ην αγκαλιά μου

νιώθω τα φιλιά σου

αγγίζω το κάθε σημείο του κορμιού σου.

Σκέφτομαι πως μ’ αγαπάς

αλλά δεν με νοιάζει

είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει.

Μαρία Έλενα

Είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει …

Στολισμένο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

η ατμόσφαιρα είναι τόσο μαγική

σ’ έχω δίπλα μου και είμαι ευτυχισμένη.

Σε αισθάνομαι ην αγκαλιά μου

νιώθω τα φιλιά σου

αγγίζω το κάθε σημείο του κορμιού σου.

Σκέφτομαι πως μ’ αγαπάς

αλλά δεν με νοιάζει

είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει.

Μαρία Έλενα

Είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει …

Στολισμένο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

η ατμόσφαιρα είναι τόσο μαγική

σ’ έχω δίπλα μου και είμαι ευτυχισμένη.

Σε αισθάνομαι ην αγκαλιά μου

νιώθω τα φιλιά σου

αγγίζω το κάθε σημείο του κορμιού σου.

Σκέφτομαι πως μ’ αγαπάς

αλλά δεν με νοιάζει

είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει.

Μαρία Έλενα

Είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει …

Στολισμένο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

η ατμόσφαιρα είναι τόσο μαγική

σ’ έχω δίπλα μου και είμαι ευτυχισμένη.

Σε αισθάνομαι ην αγκαλιά μου

νιώθω τα φιλιά σου

αγγίζω το κάθε σημείο του κορμιού σου.

Σκέφτομαι πως μ’ αγαπάς

αλλά δεν με νοιάζει

είσαι εδώ και αυτό μου φτάνει.

Μαρία Έλενα