Σε θέλει πίσω …

Σ’ αγάπησα

και εσύ με πέταξες

δεν κατάλαβες

τι ήσουν για μένα.

Ήσουν τα πάντα

δεν ήθελα

να είσαι στεναχωρημένος

ήθελα

να χαμογελάς.

Σε έκανα να χαμογελάς

σου έλεγα αστεία

σε κοιτούσα στα μάτια

λεγοντάς σου Σ’ αγαπώ.

Εσύ

δεν τα έβλεπες όλα αυτά

με ξέχασες

δεν θέλησες να με ξαναδείς.

Δε παύω να σ’ αγαπάω

μόνο που η καρδιά μου πονάει

σε θέλει πίσω …

Μαρία Έλενα
Advertisement

Σε θέλει πίσω …

Σ’ αγάπησα

και εσύ με πέταξες

δεν κατάλαβες

τι ήσουν για μένα.

Ήσουν τα πάντα

δεν ήθελα

να είσαι στεναχωρημένος

ήθελα

να χαμογελάς.

Σε έκανα να χαμογελάς

σου έλεγα αστεία

σε κοιτούσα στα μάτια

λεγοντάς σου Σ’ αγαπώ.

Εσύ

δεν τα έβλεπες όλα αυτά

με ξέχασες

δεν θέλησες να με ξαναδείς.

Δε παύω να σ’ αγαπάω

μόνο που η καρδιά μου πονάει

σε θέλει πίσω …

Μαρία Έλενα

Σε θέλει πίσω …

Σ’ αγάπησα

και εσύ με πέταξες

δεν κατάλαβες

τι ήσουν για μένα.

Ήσουν τα πάντα

δεν ήθελα

να είσαι στεναχωρημένος

ήθελα

να χαμογελάς.

Σε έκανα να χαμογελάς

σου έλεγα αστεία

σε κοιτούσα στα μάτια

λεγοντάς σου Σ’ αγαπώ.

Εσύ

δεν τα έβλεπες όλα αυτά

με ξέχασες

δεν θέλησες να με ξαναδείς.

Δε παύω να σ’ αγαπάω

μόνο που η καρδιά μου πονάει

σε θέλει πίσω …

Μαρία Έλενα

Σε θέλει πίσω …

Σ’ αγάπησα

και εσύ με πέταξες

δεν κατάλαβες

τι ήσουν για μένα.

Ήσουν τα πάντα

δεν ήθελα

να είσαι στεναχωρημένος

ήθελα

να χαμογελάς.

Σε έκανα να χαμογελάς

σου έλεγα αστεία

σε κοιτούσα στα μάτια

λεγοντάς σου Σ’ αγαπώ.

Εσύ

δεν τα έβλεπες όλα αυτά

με ξέχασες

δεν θέλησες να με ξαναδείς.

Δε παύω να σ’ αγαπάω

μόνο που η καρδιά μου πονάει

σε θέλει πίσω …

Μαρία Έλενα

Σε θέλει πίσω …

Σ’ αγάπησα

και εσύ με πέταξες

δεν κατάλαβες

τι ήσουν για μένα.

Ήσουν τα πάντα

δεν ήθελα

να είσαι στεναχωρημένος

ήθελα

να χαμογελάς.

Σε έκανα να χαμογελάς

σου έλεγα αστεία

σε κοιτούσα στα μάτια

λεγοντάς σου Σ’ αγαπώ.

Εσύ

δεν τα έβλεπες όλα αυτά

με ξέχασες

δεν θέλησες να με ξαναδείς.

Δε παύω να σ’ αγαπάω

μόνο που η καρδιά μου πονάει

σε θέλει πίσω …

Μαρία Έλενα

Σε θέλει πίσω …

Σ’ αγάπησα

και εσύ με πέταξες

δεν κατάλαβες

τι ήσουν για μένα.

Ήσουν τα πάντα

δεν ήθελα

να είσαι στεναχωρημένος

ήθελα

να χαμογελάς.

Σε έκανα να χαμογελάς

σου έλεγα αστεία

σε κοιτούσα στα μάτια

λεγοντάς σου Σ’ αγαπώ.

Εσύ

δεν τα έβλεπες όλα αυτά

με ξέχασες

δεν θέλησες να με ξαναδείς.

Δε παύω να σ’ αγαπάω

μόνο που η καρδιά μου πονάει

σε θέλει πίσω …

Μαρία Έλενα

Σε θέλει πίσω …

Σ’ αγάπησα

και εσύ με πέταξες

δεν κατάλαβες

τι ήσουν για μένα.

Ήσουν τα πάντα

δεν ήθελα

να είσαι στεναχωρημένος

ήθελα

να χαμογελάς.

Σε έκανα να χαμογελάς

σου έλεγα αστεία

σε κοιτούσα στα μάτια

λεγοντάς σου Σ’ αγαπώ.

Εσύ

δεν τα έβλεπες όλα αυτά

με ξέχασες

δεν θέλησες να με ξαναδείς.

Δε παύω να σ’ αγαπάω

μόνο που η καρδιά μου πονάει

σε θέλει πίσω …

Μαρία Έλενα

Σε θέλει πίσω …

Σ’ αγάπησα

και εσύ με πέταξες

δεν κατάλαβες

τι ήσουν για μένα.

Ήσουν τα πάντα

δεν ήθελα

να είσαι στεναχωρημένος

ήθελα

να χαμογελάς.

Σε έκανα να χαμογελάς

σου έλεγα αστεία

σε κοιτούσα στα μάτια

λεγοντάς σου Σ’ αγαπώ.

Εσύ

δεν τα έβλεπες όλα αυτά

με ξέχασες

δεν θέλησες να με ξαναδείς.

Δε παύω να σ’ αγαπάω

μόνο που η καρδιά μου πονάει

σε θέλει πίσω …

Μαρία Έλενα

Σε θέλει πίσω …

Σ’ αγάπησα

και εσύ με πέταξες

δεν κατάλαβες

τι ήσουν για μένα.

Ήσουν τα πάντα

δεν ήθελα

να είσαι στεναχωρημένος

ήθελα

να χαμογελάς.

Σε έκανα να χαμογελάς

σου έλεγα αστεία

σε κοιτούσα στα μάτια

λεγοντάς σου Σ’ αγαπώ.

Εσύ

δεν τα έβλεπες όλα αυτά

με ξέχασες

δεν θέλησες να με ξαναδείς.

Δε παύω να σ’ αγαπάω

μόνο που η καρδιά μου πονάει

σε θέλει πίσω …

Μαρία Έλενα

Σε θέλει πίσω …

Σ’ αγάπησα

και εσύ με πέταξες

δεν κατάλαβες

τι ήσουν για μένα.

Ήσουν τα πάντα

δεν ήθελα

να είσαι στεναχωρημένος

ήθελα

να χαμογελάς.

Σε έκανα να χαμογελάς

σου έλεγα αστεία

σε κοιτούσα στα μάτια

λεγοντάς σου Σ’ αγαπώ.

Εσύ

δεν τα έβλεπες όλα αυτά

με ξέχασες

δεν θέλησες να με ξαναδείς.

Δε παύω να σ’ αγαπάω

μόνο που η καρδιά μου πονάει

σε θέλει πίσω …

Μαρία Έλενα