Μακριά σου …

Αντίο μου είπες

και έφυγες

χωρίς καμία λέξη

χωρίς δικαιολογία.

 

Σε κοίταζα να φεύγεις

και σκεφτόμουνα

τις στιγμές μαζί σου.

 

Δε γύρισες να με κοιτάξεις

θα έβλεπες

τον πόνο στα μάτια μου.

 

Εγώ

που έμαθα να ζω μαζί σου

τώρα έπρεπε

να μάθω μακριά σου.

Μαρία Έλενα
Advertisement

Μακριά σου …

Αντίο μου είπες

και έφυγες

χωρίς καμία λέξη

χωρίς δικαιολογία.

 

Σε κοίταζα να φεύγεις

και σκεφτόμουνα

τις στιγμές μαζί σου.

 

Δε γύρισες να με κοιτάξεις

θα έβλεπες

τον πόνο στα μάτια μου.

 

Εγώ

που έμαθα να ζω μαζί σου

τώρα έπρεπε

να μάθω μακριά σου.

Μαρία Έλενα

Μακριά σου …

Αντίο μου είπες

και έφυγες

χωρίς καμία λέξη

χωρίς δικαιολογία.

 

Σε κοίταζα να φεύγεις

και σκεφτόμουνα

τις στιγμές μαζί σου.

 

Δε γύρισες να με κοιτάξεις

θα έβλεπες

τον πόνο στα μάτια μου.

 

Εγώ

που έμαθα να ζω μαζί σου

τώρα έπρεπε

να μάθω μακριά σου.

Μαρία Έλενα

Μακριά σου …

Αντίο μου είπες

και έφυγες

χωρίς καμία λέξη

χωρίς δικαιολογία.

 

Σε κοίταζα να φεύγεις

και σκεφτόμουνα

τις στιγμές μαζί σου.

 

Δε γύρισες να με κοιτάξεις

θα έβλεπες

τον πόνο στα μάτια μου.

 

Εγώ

που έμαθα να ζω μαζί σου

τώρα έπρεπε

να μάθω μακριά σου.

Μαρία Έλενα

Μακριά σου …

Αντίο μου είπες

και έφυγες

χωρίς καμία λέξη

χωρίς δικαιολογία.

 

Σε κοίταζα να φεύγεις

και σκεφτόμουνα

τις στιγμές μαζί σου.

 

Δε γύρισες να με κοιτάξεις

θα έβλεπες

τον πόνο στα μάτια μου.

 

Εγώ

που έμαθα να ζω μαζί σου

τώρα έπρεπε

να μάθω μακριά σου.

Μαρία Έλενα

Μακριά σου …

Αντίο μου είπες

και έφυγες

χωρίς καμία λέξη

χωρίς δικαιολογία.

 

Σε κοίταζα να φεύγεις

και σκεφτόμουνα

τις στιγμές μαζί σου.

 

Δε γύρισες να με κοιτάξεις

θα έβλεπες

τον πόνο στα μάτια μου.

 

Εγώ

που έμαθα να ζω μαζί σου

τώρα έπρεπε

να μάθω μακριά σου.

Μαρία Έλενα

Μακριά σου …

Αντίο μου είπες

και έφυγες

χωρίς καμία λέξη

χωρίς δικαιολογία.

 

Σε κοίταζα να φεύγεις

και σκεφτόμουνα

τις στιγμές μαζί σου.

 

Δε γύρισες να με κοιτάξεις

θα έβλεπες

τον πόνο στα μάτια μου.

 

Εγώ

που έμαθα να ζω μαζί σου

τώρα έπρεπε

να μάθω μακριά σου.

Μαρία Έλενα

Μακριά σου …

Αντίο μου είπες

και έφυγες

χωρίς καμία λέξη

χωρίς δικαιολογία.

 

Σε κοίταζα να φεύγεις

και σκεφτόμουνα

τις στιγμές μαζί σου.

 

Δε γύρισες να με κοιτάξεις

θα έβλεπες

τον πόνο στα μάτια μου.

 

Εγώ

που έμαθα να ζω μαζί σου

τώρα έπρεπε

να μάθω μακριά σου.

Μαρία Έλενα

Μακριά σου …

Αντίο μου είπες

και έφυγες

χωρίς καμία λέξη

χωρίς δικαιολογία.

 

Σε κοίταζα να φεύγεις

και σκεφτόμουνα

τις στιγμές μαζί σου.

 

Δε γύρισες να με κοιτάξεις

θα έβλεπες

τον πόνο στα μάτια μου.

 

Εγώ

που έμαθα να ζω μαζί σου

τώρα έπρεπε

να μάθω μακριά σου.

Μαρία Έλενα

Μακριά σου …

Αντίο μου είπες

και έφυγες

χωρίς καμία λέξη

χωρίς δικαιολογία.

 

Σε κοίταζα να φεύγεις

και σκεφτόμουνα

τις στιγμές μαζί σου.

 

Δε γύρισες να με κοιτάξεις

θα έβλεπες

τον πόνο στα μάτια μου.

 

Εγώ

που έμαθα να ζω μαζί σου

τώρα έπρεπε

να μάθω μακριά σου.

Μαρία Έλενα