Για τα πνευματικά μου δικαιώματα …

Λόγω κάποιων καταστάσεων που δεν μπορώ ν’ αναφέρω τώρα

αποφάσισα να υπογράφω τα διάφορα κειμενα μου.

Έτσι όλοι θα καταλαβαίνουν πως είναι δικά ΜΟΥ.

Με μια πράξη σε έναν συμβαλαιογράφο κατοχείρωσα

τα πνευματικά μου διακιώματα που ότι έχω γράψει

μέχρι τώρα και για ότι θα γράψω.

Με αυτό τον τρόπο κανένας δε θα μπορεί

να τα πάρει και να τα αντιγράψει χωρίς τη

δική μου άδεια και χωρίς να γράψει από κάτω το ονομά μου.

Δεν ήθελα να κατα΄φυγω σε αυτά τα μέτρα

αλλά μερικοί με αναγκάσανε με το τρόπο τους.

Advertisement

Για τα πνευματικά μου δικαιώματα …

Λόγω κάποιων καταστάσεων που δεν μπορώ ν’ αναφέρω τώρα

αποφάσισα να υπογράφω τα διάφορα κειμενα μου.

Έτσι όλοι θα καταλαβαίνουν πως είναι δικά ΜΟΥ.

Με μια πράξη σε έναν συμβαλαιογράφο κατοχείρωσα

τα πνευματικά μου διακιώματα που ότι έχω γράψει

μέχρι τώρα και για ότι θα γράψω.

Με αυτό τον τρόπο κανένας δε θα μπορεί

να τα πάρει και να τα αντιγράψει χωρίς τη

δική μου άδεια και χωρίς να γράψει από κάτω το ονομά μου.

Δεν ήθελα να κατα΄φυγω σε αυτά τα μέτρα

αλλά μερικοί με αναγκάσανε με το τρόπο τους.

Για τα πνευματικά μου δικαιώματα …

Λόγω κάποιων καταστάσεων που δεν μπορώ ν’ αναφέρω τώρα

αποφάσισα να υπογράφω τα διάφορα κειμενα μου.

Έτσι όλοι θα καταλαβαίνουν πως είναι δικά ΜΟΥ.

Με μια πράξη σε έναν συμβαλαιογράφο κατοχείρωσα

τα πνευματικά μου διακιώματα που ότι έχω γράψει

μέχρι τώρα και για ότι θα γράψω.

Με αυτό τον τρόπο κανένας δε θα μπορεί

να τα πάρει και να τα αντιγράψει χωρίς τη

δική μου άδεια και χωρίς να γράψει από κάτω το ονομά μου.

Δεν ήθελα να κατα΄φυγω σε αυτά τα μέτρα

αλλά μερικοί με αναγκάσανε με το τρόπο τους.

Για τα πνευματικά μου δικαιώματα …

Λόγω κάποιων καταστάσεων που δεν μπορώ ν’ αναφέρω τώρα

αποφάσισα να υπογράφω τα διάφορα κειμενα μου.

Έτσι όλοι θα καταλαβαίνουν πως είναι δικά ΜΟΥ.

Με μια πράξη σε έναν συμβαλαιογράφο κατοχείρωσα

τα πνευματικά μου διακιώματα που ότι έχω γράψει

μέχρι τώρα και για ότι θα γράψω.

Με αυτό τον τρόπο κανένας δε θα μπορεί

να τα πάρει και να τα αντιγράψει χωρίς τη

δική μου άδεια και χωρίς να γράψει από κάτω το ονομά μου.

Δεν ήθελα να κατα΄φυγω σε αυτά τα μέτρα

αλλά μερικοί με αναγκάσανε με το τρόπο τους.

Για τα πνευματικά μου δικαιώματα …

Λόγω κάποιων καταστάσεων που δεν μπορώ ν’ αναφέρω τώρα

αποφάσισα να υπογράφω τα διάφορα κειμενα μου.

Έτσι όλοι θα καταλαβαίνουν πως είναι δικά ΜΟΥ.

Με μια πράξη σε έναν συμβαλαιογράφο κατοχείρωσα

τα πνευματικά μου διακιώματα που ότι έχω γράψει

μέχρι τώρα και για ότι θα γράψω.

Με αυτό τον τρόπο κανένας δε θα μπορεί

να τα πάρει και να τα αντιγράψει χωρίς τη

δική μου άδεια και χωρίς να γράψει από κάτω το ονομά μου.

Δεν ήθελα να κατα΄φυγω σε αυτά τα μέτρα

αλλά μερικοί με αναγκάσανε με το τρόπο τους.

Για τα πνευματικά μου δικαιώματα …

Λόγω κάποιων καταστάσεων που δεν μπορώ ν’ αναφέρω τώρα

αποφάσισα να υπογράφω τα διάφορα κειμενα μου.

Έτσι όλοι θα καταλαβαίνουν πως είναι δικά ΜΟΥ.

Με μια πράξη σε έναν συμβαλαιογράφο κατοχείρωσα

τα πνευματικά μου διακιώματα που ότι έχω γράψει

μέχρι τώρα και για ότι θα γράψω.

Με αυτό τον τρόπο κανένας δε θα μπορεί

να τα πάρει και να τα αντιγράψει χωρίς τη

δική μου άδεια και χωρίς να γράψει από κάτω το ονομά μου.

Δεν ήθελα να κατα΄φυγω σε αυτά τα μέτρα

αλλά μερικοί με αναγκάσανε με το τρόπο τους.

Για τα πνευματικά μου δικαιώματα …

Λόγω κάποιων καταστάσεων που δεν μπορώ ν’ αναφέρω τώρα

αποφάσισα να υπογράφω τα διάφορα κειμενα μου.

Έτσι όλοι θα καταλαβαίνουν πως είναι δικά ΜΟΥ.

Με μια πράξη σε έναν συμβαλαιογράφο κατοχείρωσα

τα πνευματικά μου διακιώματα που ότι έχω γράψει

μέχρι τώρα και για ότι θα γράψω.

Με αυτό τον τρόπο κανένας δε θα μπορεί

να τα πάρει και να τα αντιγράψει χωρίς τη

δική μου άδεια και χωρίς να γράψει από κάτω το ονομά μου.

Δεν ήθελα να κατα΄φυγω σε αυτά τα μέτρα

αλλά μερικοί με αναγκάσανε με το τρόπο τους.

Για τα πνευματικά μου δικαιώματα …

Λόγω κάποιων καταστάσεων που δεν μπορώ ν’ αναφέρω τώρα

αποφάσισα να υπογράφω τα διάφορα κειμενα μου.

Έτσι όλοι θα καταλαβαίνουν πως είναι δικά ΜΟΥ.

Με μια πράξη σε έναν συμβαλαιογράφο κατοχείρωσα

τα πνευματικά μου διακιώματα που ότι έχω γράψει

μέχρι τώρα και για ότι θα γράψω.

Με αυτό τον τρόπο κανένας δε θα μπορεί

να τα πάρει και να τα αντιγράψει χωρίς τη

δική μου άδεια και χωρίς να γράψει από κάτω το ονομά μου.

Δεν ήθελα να κατα΄φυγω σε αυτά τα μέτρα

αλλά μερικοί με αναγκάσανε με το τρόπο τους.

Για τα πνευματικά μου δικαιώματα …

Λόγω κάποιων καταστάσεων που δεν μπορώ ν’ αναφέρω τώρα

αποφάσισα να υπογράφω τα διάφορα κειμενα μου.

Έτσι όλοι θα καταλαβαίνουν πως είναι δικά ΜΟΥ.

Με μια πράξη σε έναν συμβαλαιογράφο κατοχείρωσα

τα πνευματικά μου διακιώματα που ότι έχω γράψει

μέχρι τώρα και για ότι θα γράψω.

Με αυτό τον τρόπο κανένας δε θα μπορεί

να τα πάρει και να τα αντιγράψει χωρίς τη

δική μου άδεια και χωρίς να γράψει από κάτω το ονομά μου.

Δεν ήθελα να κατα΄φυγω σε αυτά τα μέτρα

αλλά μερικοί με αναγκάσανε με το τρόπο τους.

Για τα πνευματικά μου δικαιώματα …

Λόγω κάποιων καταστάσεων που δεν μπορώ ν’ αναφέρω τώρα

αποφάσισα να υπογράφω τα διάφορα κειμενα μου.

Έτσι όλοι θα καταλαβαίνουν πως είναι δικά ΜΟΥ.

Με μια πράξη σε έναν συμβαλαιογράφο κατοχείρωσα

τα πνευματικά μου διακιώματα που ότι έχω γράψει

μέχρι τώρα και για ότι θα γράψω.

Με αυτό τον τρόπο κανένας δε θα μπορεί

να τα πάρει και να τα αντιγράψει χωρίς τη

δική μου άδεια και χωρίς να γράψει από κάτω το ονομά μου.

Δεν ήθελα να κατα΄φυγω σε αυτά τα μέτρα

αλλά μερικοί με αναγκάσανε με το τρόπο τους.