Είσαι δίκοπο μαχαίρι …

Λένε μια φωτιά σαν σβήσει

στάχτες μοναχά θ’ αφήσει

κι όπου θέλει ο αέρας τη σκορπάει

Μα η καρδιά μου δεν γνωρίζει

όσα η λογική ορίζει

ξέρει μόνο πόσο σ’ αγαπάει

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

μην ακούς τι λένε μάτια που δεν κλαίνε

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Λένε μια πληγή σαν κλείσει

το σημάδι της θ’ αφήσει

χαραγμένο πάνω στην καρδιά σου

Κι όταν η φωτιά σ’ αγγίξει

η πληγή θα ξανανοίξει

κόκκινα να βάψει τα όνειρά σου

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Advertisement

Είσαι δίκοπο μαχαίρι …

Λένε μια φωτιά σαν σβήσει

στάχτες μοναχά θ’ αφήσει

κι όπου θέλει ο αέρας τη σκορπάει

Μα η καρδιά μου δεν γνωρίζει

όσα η λογική ορίζει

ξέρει μόνο πόσο σ’ αγαπάει

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

μην ακούς τι λένε μάτια που δεν κλαίνε

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Λένε μια πληγή σαν κλείσει

το σημάδι της θ’ αφήσει

χαραγμένο πάνω στην καρδιά σου

Κι όταν η φωτιά σ’ αγγίξει

η πληγή θα ξανανοίξει

κόκκινα να βάψει τα όνειρά σου

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Είσαι δίκοπο μαχαίρι …

Λένε μια φωτιά σαν σβήσει

στάχτες μοναχά θ’ αφήσει

κι όπου θέλει ο αέρας τη σκορπάει

Μα η καρδιά μου δεν γνωρίζει

όσα η λογική ορίζει

ξέρει μόνο πόσο σ’ αγαπάει

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

μην ακούς τι λένε μάτια που δεν κλαίνε

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Λένε μια πληγή σαν κλείσει

το σημάδι της θ’ αφήσει

χαραγμένο πάνω στην καρδιά σου

Κι όταν η φωτιά σ’ αγγίξει

η πληγή θα ξανανοίξει

κόκκινα να βάψει τα όνειρά σου

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Είσαι δίκοπο μαχαίρι …

Λένε μια φωτιά σαν σβήσει

στάχτες μοναχά θ’ αφήσει

κι όπου θέλει ο αέρας τη σκορπάει

Μα η καρδιά μου δεν γνωρίζει

όσα η λογική ορίζει

ξέρει μόνο πόσο σ’ αγαπάει

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

μην ακούς τι λένε μάτια που δεν κλαίνε

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Λένε μια πληγή σαν κλείσει

το σημάδι της θ’ αφήσει

χαραγμένο πάνω στην καρδιά σου

Κι όταν η φωτιά σ’ αγγίξει

η πληγή θα ξανανοίξει

κόκκινα να βάψει τα όνειρά σου

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Είσαι δίκοπο μαχαίρι …

Λένε μια φωτιά σαν σβήσει

στάχτες μοναχά θ’ αφήσει

κι όπου θέλει ο αέρας τη σκορπάει

Μα η καρδιά μου δεν γνωρίζει

όσα η λογική ορίζει

ξέρει μόνο πόσο σ’ αγαπάει

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

μην ακούς τι λένε μάτια που δεν κλαίνε

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Λένε μια πληγή σαν κλείσει

το σημάδι της θ’ αφήσει

χαραγμένο πάνω στην καρδιά σου

Κι όταν η φωτιά σ’ αγγίξει

η πληγή θα ξανανοίξει

κόκκινα να βάψει τα όνειρά σου

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Είσαι δίκοπο μαχαίρι …

Λένε μια φωτιά σαν σβήσει

στάχτες μοναχά θ’ αφήσει

κι όπου θέλει ο αέρας τη σκορπάει

Μα η καρδιά μου δεν γνωρίζει

όσα η λογική ορίζει

ξέρει μόνο πόσο σ’ αγαπάει

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

μην ακούς τι λένε μάτια που δεν κλαίνε

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Λένε μια πληγή σαν κλείσει

το σημάδι της θ’ αφήσει

χαραγμένο πάνω στην καρδιά σου

Κι όταν η φωτιά σ’ αγγίξει

η πληγή θα ξανανοίξει

κόκκινα να βάψει τα όνειρά σου

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Είσαι δίκοπο μαχαίρι …

Λένε μια φωτιά σαν σβήσει

στάχτες μοναχά θ’ αφήσει

κι όπου θέλει ο αέρας τη σκορπάει

Μα η καρδιά μου δεν γνωρίζει

όσα η λογική ορίζει

ξέρει μόνο πόσο σ’ αγαπάει

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

μην ακούς τι λένε μάτια που δεν κλαίνε

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Λένε μια πληγή σαν κλείσει

το σημάδι της θ’ αφήσει

χαραγμένο πάνω στην καρδιά σου

Κι όταν η φωτιά σ’ αγγίξει

η πληγή θα ξανανοίξει

κόκκινα να βάψει τα όνειρά σου

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Είσαι δίκοπο μαχαίρι …

Λένε μια φωτιά σαν σβήσει

στάχτες μοναχά θ’ αφήσει

κι όπου θέλει ο αέρας τη σκορπάει

Μα η καρδιά μου δεν γνωρίζει

όσα η λογική ορίζει

ξέρει μόνο πόσο σ’ αγαπάει

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

μην ακούς τι λένε μάτια που δεν κλαίνε

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Λένε μια πληγή σαν κλείσει

το σημάδι της θ’ αφήσει

χαραγμένο πάνω στην καρδιά σου

Κι όταν η φωτιά σ’ αγγίξει

η πληγή θα ξανανοίξει

κόκκινα να βάψει τα όνειρά σου

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Είσαι δίκοπο μαχαίρι …

Λένε μια φωτιά σαν σβήσει

στάχτες μοναχά θ’ αφήσει

κι όπου θέλει ο αέρας τη σκορπάει

Μα η καρδιά μου δεν γνωρίζει

όσα η λογική ορίζει

ξέρει μόνο πόσο σ’ αγαπάει

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

μην ακούς τι λένε μάτια που δεν κλαίνε

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Λένε μια πληγή σαν κλείσει

το σημάδι της θ’ αφήσει

χαραγμένο πάνω στην καρδιά σου

Κι όταν η φωτιά σ’ αγγίξει

η πληγή θα ξανανοίξει

κόκκινα να βάψει τα όνειρά σου

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Είσαι δίκοπο μαχαίρι …

Λένε μια φωτιά σαν σβήσει

στάχτες μοναχά θ’ αφήσει

κι όπου θέλει ο αέρας τη σκορπάει

Μα η καρδιά μου δεν γνωρίζει

όσα η λογική ορίζει

ξέρει μόνο πόσο σ’ αγαπάει

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

μην ακούς τι λένε μάτια που δεν κλαίνε

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα

Λένε μια πληγή σαν κλείσει

το σημάδι της θ’ αφήσει

χαραγμένο πάνω στην καρδιά σου

Κι όταν η φωτιά σ’ αγγίξει

η πληγή θα ξανανοίξει

κόκκινα να βάψει τα όνειρά σου

Δίκοπο φιλί μου και καημέ της ζωής μου αναστεναγμέ

δυο φορές κι αν ζούσα εσένα θ’ αγαπούσα