Μόνο αυτό θέλω …

Την αγάπη σου

Θέλω να αισθανθώ

Να νιώσω το φιλί σου

Να αισθανθώ

Το άγγιγμα σου

 

Φοβάμαι

Να σου πω Σ’ αγαπώ

Φοβάμαι

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

 

Φοβάμαι

Μη φύγεις μακριά μου

Φοβάμαι

Μη πάψεις να με θέλεις

 

Φοβάμαι

Πως έπαψες να μ’ αγαπάς

Θέλω

Να το ακούσω να το λες

 

Πες το μου

Να το ακούσω

Δεν θέλω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό …

Advertisement

Μόνο αυτό θέλω …

Την αγάπη σου

Θέλω να αισθανθώ

Να νιώσω το φιλί σου

Να αισθανθώ

Το άγγιγμα σου

 

Φοβάμαι

Να σου πω Σ’ αγαπώ

Φοβάμαι

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

 

Φοβάμαι

Μη φύγεις μακριά μου

Φοβάμαι

Μη πάψεις να με θέλεις

 

Φοβάμαι

Πως έπαψες να μ’ αγαπάς

Θέλω

Να το ακούσω να το λες

 

Πες το μου

Να το ακούσω

Δεν θέλω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό …

Μόνο αυτό θέλω …

Την αγάπη σου

Θέλω να αισθανθώ

Να νιώσω το φιλί σου

Να αισθανθώ

Το άγγιγμα σου

 

Φοβάμαι

Να σου πω Σ’ αγαπώ

Φοβάμαι

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

 

Φοβάμαι

Μη φύγεις μακριά μου

Φοβάμαι

Μη πάψεις να με θέλεις

 

Φοβάμαι

Πως έπαψες να μ’ αγαπάς

Θέλω

Να το ακούσω να το λες

 

Πες το μου

Να το ακούσω

Δεν θέλω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό …

Μόνο αυτό θέλω …

Την αγάπη σου

Θέλω να αισθανθώ

Να νιώσω το φιλί σου

Να αισθανθώ

Το άγγιγμα σου

 

Φοβάμαι

Να σου πω Σ’ αγαπώ

Φοβάμαι

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

 

Φοβάμαι

Μη φύγεις μακριά μου

Φοβάμαι

Μη πάψεις να με θέλεις

 

Φοβάμαι

Πως έπαψες να μ’ αγαπάς

Θέλω

Να το ακούσω να το λες

 

Πες το μου

Να το ακούσω

Δεν θέλω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό …

Μόνο αυτό θέλω …

Την αγάπη σου

Θέλω να αισθανθώ

Να νιώσω το φιλί σου

Να αισθανθώ

Το άγγιγμα σου

 

Φοβάμαι

Να σου πω Σ’ αγαπώ

Φοβάμαι

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

 

Φοβάμαι

Μη φύγεις μακριά μου

Φοβάμαι

Μη πάψεις να με θέλεις

 

Φοβάμαι

Πως έπαψες να μ’ αγαπάς

Θέλω

Να το ακούσω να το λες

 

Πες το μου

Να το ακούσω

Δεν θέλω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό …

Μόνο αυτό θέλω …

Την αγάπη σου

Θέλω να αισθανθώ

Να νιώσω το φιλί σου

Να αισθανθώ

Το άγγιγμα σου

 

Φοβάμαι

Να σου πω Σ’ αγαπώ

Φοβάμαι

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

 

Φοβάμαι

Μη φύγεις μακριά μου

Φοβάμαι

Μη πάψεις να με θέλεις

 

Φοβάμαι

Πως έπαψες να μ’ αγαπάς

Θέλω

Να το ακούσω να το λες

 

Πες το μου

Να το ακούσω

Δεν θέλω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό …

Μόνο αυτό θέλω …

Την αγάπη σου

Θέλω να αισθανθώ

Να νιώσω το φιλί σου

Να αισθανθώ

Το άγγιγμα σου

 

Φοβάμαι

Να σου πω Σ’ αγαπώ

Φοβάμαι

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

 

Φοβάμαι

Μη φύγεις μακριά μου

Φοβάμαι

Μη πάψεις να με θέλεις

 

Φοβάμαι

Πως έπαψες να μ’ αγαπάς

Θέλω

Να το ακούσω να το λες

 

Πες το μου

Να το ακούσω

Δεν θέλω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό …

Μόνο αυτό θέλω …

Την αγάπη σου

Θέλω να αισθανθώ

Να νιώσω το φιλί σου

Να αισθανθώ

Το άγγιγμα σου

 

Φοβάμαι

Να σου πω Σ’ αγαπώ

Φοβάμαι

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

 

Φοβάμαι

Μη φύγεις μακριά μου

Φοβάμαι

Μη πάψεις να με θέλεις

 

Φοβάμαι

Πως έπαψες να μ’ αγαπάς

Θέλω

Να το ακούσω να το λες

 

Πες το μου

Να το ακούσω

Δεν θέλω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό …

Μόνο αυτό θέλω …

Την αγάπη σου

Θέλω να αισθανθώ

Να νιώσω το φιλί σου

Να αισθανθώ

Το άγγιγμα σου

 

Φοβάμαι

Να σου πω Σ’ αγαπώ

Φοβάμαι

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

 

Φοβάμαι

Μη φύγεις μακριά μου

Φοβάμαι

Μη πάψεις να με θέλεις

 

Φοβάμαι

Πως έπαψες να μ’ αγαπάς

Θέλω

Να το ακούσω να το λες

 

Πες το μου

Να το ακούσω

Δεν θέλω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό …

Μόνο αυτό θέλω …

Την αγάπη σου

Θέλω να αισθανθώ

Να νιώσω το φιλί σου

Να αισθανθώ

Το άγγιγμα σου

 

Φοβάμαι

Να σου πω Σ’ αγαπώ

Φοβάμαι

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

 

Φοβάμαι

Μη φύγεις μακριά μου

Φοβάμαι

Μη πάψεις να με θέλεις

 

Φοβάμαι

Πως έπαψες να μ’ αγαπάς

Θέλω

Να το ακούσω να το λες

 

Πες το μου

Να το ακούσω

Δεν θέλω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό …