Ε και εγώ δεν μπορώ …

Του Αγίου Δημητρίου πέρασε

Και εσύ δεν είσαι εδώ

Ήθελες να πάψουμε

Λίγο να βλεπόμαστε

Μήπως και καταλάβουμε

Πόσο αγαπάει ο ένας τον άλλον.

 

Προσπάθησα λίγο

να κάτσω μόνη μου

μου ήταν αδιανόητο

να σκεφτώ

τη ζωή μου χωρίς ΕΣΕΝΑ.

 

Σ΄αγαπώ πολύ

Και κάθε μέρα μακριά σου

Είναι μια κόλαση.

Δεν θέλω να ζω

Χωρίς εσένα

Δεν μπορώ να το καταφέρω

 

Σκέψου

Μπορεί να ζήσει το λουλούδι χωρίς νερό;

Όχι θα μου πεις.

Ε και εγώ δεν μπορώ χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Advertisement

Ε και εγώ δεν μπορώ …

Του Αγίου Δημητρίου πέρασε

Και εσύ δεν είσαι εδώ

Ήθελες να πάψουμε

Λίγο να βλεπόμαστε

Μήπως και καταλάβουμε

Πόσο αγαπάει ο ένας τον άλλον.

 

Προσπάθησα λίγο

να κάτσω μόνη μου

μου ήταν αδιανόητο

να σκεφτώ

τη ζωή μου χωρίς ΕΣΕΝΑ.

 

Σ΄αγαπώ πολύ

Και κάθε μέρα μακριά σου

Είναι μια κόλαση.

Δεν θέλω να ζω

Χωρίς εσένα

Δεν μπορώ να το καταφέρω

 

Σκέψου

Μπορεί να ζήσει το λουλούδι χωρίς νερό;

Όχι θα μου πεις.

Ε και εγώ δεν μπορώ χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Ε και εγώ δεν μπορώ …

Του Αγίου Δημητρίου πέρασε

Και εσύ δεν είσαι εδώ

Ήθελες να πάψουμε

Λίγο να βλεπόμαστε

Μήπως και καταλάβουμε

Πόσο αγαπάει ο ένας τον άλλον.

 

Προσπάθησα λίγο

να κάτσω μόνη μου

μου ήταν αδιανόητο

να σκεφτώ

τη ζωή μου χωρίς ΕΣΕΝΑ.

 

Σ΄αγαπώ πολύ

Και κάθε μέρα μακριά σου

Είναι μια κόλαση.

Δεν θέλω να ζω

Χωρίς εσένα

Δεν μπορώ να το καταφέρω

 

Σκέψου

Μπορεί να ζήσει το λουλούδι χωρίς νερό;

Όχι θα μου πεις.

Ε και εγώ δεν μπορώ χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Ε και εγώ δεν μπορώ …

Του Αγίου Δημητρίου πέρασε

Και εσύ δεν είσαι εδώ

Ήθελες να πάψουμε

Λίγο να βλεπόμαστε

Μήπως και καταλάβουμε

Πόσο αγαπάει ο ένας τον άλλον.

 

Προσπάθησα λίγο

να κάτσω μόνη μου

μου ήταν αδιανόητο

να σκεφτώ

τη ζωή μου χωρίς ΕΣΕΝΑ.

 

Σ΄αγαπώ πολύ

Και κάθε μέρα μακριά σου

Είναι μια κόλαση.

Δεν θέλω να ζω

Χωρίς εσένα

Δεν μπορώ να το καταφέρω

 

Σκέψου

Μπορεί να ζήσει το λουλούδι χωρίς νερό;

Όχι θα μου πεις.

Ε και εγώ δεν μπορώ χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Ε και εγώ δεν μπορώ …

Του Αγίου Δημητρίου πέρασε

Και εσύ δεν είσαι εδώ

Ήθελες να πάψουμε

Λίγο να βλεπόμαστε

Μήπως και καταλάβουμε

Πόσο αγαπάει ο ένας τον άλλον.

 

Προσπάθησα λίγο

να κάτσω μόνη μου

μου ήταν αδιανόητο

να σκεφτώ

τη ζωή μου χωρίς ΕΣΕΝΑ.

 

Σ΄αγαπώ πολύ

Και κάθε μέρα μακριά σου

Είναι μια κόλαση.

Δεν θέλω να ζω

Χωρίς εσένα

Δεν μπορώ να το καταφέρω

 

Σκέψου

Μπορεί να ζήσει το λουλούδι χωρίς νερό;

Όχι θα μου πεις.

Ε και εγώ δεν μπορώ χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Ε και εγώ δεν μπορώ …

Του Αγίου Δημητρίου πέρασε

Και εσύ δεν είσαι εδώ

Ήθελες να πάψουμε

Λίγο να βλεπόμαστε

Μήπως και καταλάβουμε

Πόσο αγαπάει ο ένας τον άλλον.

 

Προσπάθησα λίγο

να κάτσω μόνη μου

μου ήταν αδιανόητο

να σκεφτώ

τη ζωή μου χωρίς ΕΣΕΝΑ.

 

Σ΄αγαπώ πολύ

Και κάθε μέρα μακριά σου

Είναι μια κόλαση.

Δεν θέλω να ζω

Χωρίς εσένα

Δεν μπορώ να το καταφέρω

 

Σκέψου

Μπορεί να ζήσει το λουλούδι χωρίς νερό;

Όχι θα μου πεις.

Ε και εγώ δεν μπορώ χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Ε και εγώ δεν μπορώ …

Του Αγίου Δημητρίου πέρασε

Και εσύ δεν είσαι εδώ

Ήθελες να πάψουμε

Λίγο να βλεπόμαστε

Μήπως και καταλάβουμε

Πόσο αγαπάει ο ένας τον άλλον.

 

Προσπάθησα λίγο

να κάτσω μόνη μου

μου ήταν αδιανόητο

να σκεφτώ

τη ζωή μου χωρίς ΕΣΕΝΑ.

 

Σ΄αγαπώ πολύ

Και κάθε μέρα μακριά σου

Είναι μια κόλαση.

Δεν θέλω να ζω

Χωρίς εσένα

Δεν μπορώ να το καταφέρω

 

Σκέψου

Μπορεί να ζήσει το λουλούδι χωρίς νερό;

Όχι θα μου πεις.

Ε και εγώ δεν μπορώ χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Ε και εγώ δεν μπορώ …

Του Αγίου Δημητρίου πέρασε

Και εσύ δεν είσαι εδώ

Ήθελες να πάψουμε

Λίγο να βλεπόμαστε

Μήπως και καταλάβουμε

Πόσο αγαπάει ο ένας τον άλλον.

 

Προσπάθησα λίγο

να κάτσω μόνη μου

μου ήταν αδιανόητο

να σκεφτώ

τη ζωή μου χωρίς ΕΣΕΝΑ.

 

Σ΄αγαπώ πολύ

Και κάθε μέρα μακριά σου

Είναι μια κόλαση.

Δεν θέλω να ζω

Χωρίς εσένα

Δεν μπορώ να το καταφέρω

 

Σκέψου

Μπορεί να ζήσει το λουλούδι χωρίς νερό;

Όχι θα μου πεις.

Ε και εγώ δεν μπορώ χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Ε και εγώ δεν μπορώ …

Του Αγίου Δημητρίου πέρασε

Και εσύ δεν είσαι εδώ

Ήθελες να πάψουμε

Λίγο να βλεπόμαστε

Μήπως και καταλάβουμε

Πόσο αγαπάει ο ένας τον άλλον.

 

Προσπάθησα λίγο

να κάτσω μόνη μου

μου ήταν αδιανόητο

να σκεφτώ

τη ζωή μου χωρίς ΕΣΕΝΑ.

 

Σ΄αγαπώ πολύ

Και κάθε μέρα μακριά σου

Είναι μια κόλαση.

Δεν θέλω να ζω

Χωρίς εσένα

Δεν μπορώ να το καταφέρω

 

Σκέψου

Μπορεί να ζήσει το λουλούδι χωρίς νερό;

Όχι θα μου πεις.

Ε και εγώ δεν μπορώ χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Ε και εγώ δεν μπορώ …

Του Αγίου Δημητρίου πέρασε

Και εσύ δεν είσαι εδώ

Ήθελες να πάψουμε

Λίγο να βλεπόμαστε

Μήπως και καταλάβουμε

Πόσο αγαπάει ο ένας τον άλλον.

 

Προσπάθησα λίγο

να κάτσω μόνη μου

μου ήταν αδιανόητο

να σκεφτώ

τη ζωή μου χωρίς ΕΣΕΝΑ.

 

Σ΄αγαπώ πολύ

Και κάθε μέρα μακριά σου

Είναι μια κόλαση.

Δεν θέλω να ζω

Χωρίς εσένα

Δεν μπορώ να το καταφέρω

 

Σκέψου

Μπορεί να ζήσει το λουλούδι χωρίς νερό;

Όχι θα μου πεις.

Ε και εγώ δεν μπορώ χωρίς ΕΣΕΝΑ.