Κατάλαβα πόσο μου έχεις λείψει …

Ένας άγγελος

Ήσουν στην ζωή μου

Εσύ που μου έδωσες

Τόση αγάπη

Και τόση ευτυχία

Σ’ αγάπησα

απ΄ την πρώτη στιγμή

είδα αυτά τα πανέμορφα μάτια σου

Σκέφτηκα τα χέρια σου

Γύρω απ΄ το κορμί μου

Τα χείλη σου

Πάνω στα δικά μου

Το σώμα σου

Πάνω στο δικό μου

Άκουσα ακόμα μια φορά

Τα Σ΄αγαπώ σου

Που μου τα έλεγες συνέχεια

Κατάλαβα

πως μου έχεις λείψει

Εσύ, η αγκαλιά σου

Και τα φιλιά σου.

Advertisement

Κατάλαβα πόσο μου έχεις λείψει …

Ένας άγγελος

Ήσουν στην ζωή μου

Εσύ που μου έδωσες

Τόση αγάπη

Και τόση ευτυχία

Σ’ αγάπησα

απ΄ την πρώτη στιγμή

είδα αυτά τα πανέμορφα μάτια σου

Σκέφτηκα τα χέρια σου

Γύρω απ΄ το κορμί μου

Τα χείλη σου

Πάνω στα δικά μου

Το σώμα σου

Πάνω στο δικό μου

Άκουσα ακόμα μια φορά

Τα Σ΄αγαπώ σου

Που μου τα έλεγες συνέχεια

Κατάλαβα

πως μου έχεις λείψει

Εσύ, η αγκαλιά σου

Και τα φιλιά σου.

Κατάλαβα πόσο μου έχεις λείψει …

Ένας άγγελος

Ήσουν στην ζωή μου

Εσύ που μου έδωσες

Τόση αγάπη

Και τόση ευτυχία

Σ’ αγάπησα

απ΄ την πρώτη στιγμή

είδα αυτά τα πανέμορφα μάτια σου

Σκέφτηκα τα χέρια σου

Γύρω απ΄ το κορμί μου

Τα χείλη σου

Πάνω στα δικά μου

Το σώμα σου

Πάνω στο δικό μου

Άκουσα ακόμα μια φορά

Τα Σ΄αγαπώ σου

Που μου τα έλεγες συνέχεια

Κατάλαβα

πως μου έχεις λείψει

Εσύ, η αγκαλιά σου

Και τα φιλιά σου.

Κατάλαβα πόσο μου έχεις λείψει …

Ένας άγγελος

Ήσουν στην ζωή μου

Εσύ που μου έδωσες

Τόση αγάπη

Και τόση ευτυχία

Σ’ αγάπησα

απ΄ την πρώτη στιγμή

είδα αυτά τα πανέμορφα μάτια σου

Σκέφτηκα τα χέρια σου

Γύρω απ΄ το κορμί μου

Τα χείλη σου

Πάνω στα δικά μου

Το σώμα σου

Πάνω στο δικό μου

Άκουσα ακόμα μια φορά

Τα Σ΄αγαπώ σου

Που μου τα έλεγες συνέχεια

Κατάλαβα

πως μου έχεις λείψει

Εσύ, η αγκαλιά σου

Και τα φιλιά σου.

Κατάλαβα πόσο μου έχεις λείψει …

Ένας άγγελος

Ήσουν στην ζωή μου

Εσύ που μου έδωσες

Τόση αγάπη

Και τόση ευτυχία

Σ’ αγάπησα

απ΄ την πρώτη στιγμή

είδα αυτά τα πανέμορφα μάτια σου

Σκέφτηκα τα χέρια σου

Γύρω απ΄ το κορμί μου

Τα χείλη σου

Πάνω στα δικά μου

Το σώμα σου

Πάνω στο δικό μου

Άκουσα ακόμα μια φορά

Τα Σ΄αγαπώ σου

Που μου τα έλεγες συνέχεια

Κατάλαβα

πως μου έχεις λείψει

Εσύ, η αγκαλιά σου

Και τα φιλιά σου.

Κατάλαβα πόσο μου έχεις λείψει …

Ένας άγγελος

Ήσουν στην ζωή μου

Εσύ που μου έδωσες

Τόση αγάπη

Και τόση ευτυχία

Σ’ αγάπησα

απ΄ την πρώτη στιγμή

είδα αυτά τα πανέμορφα μάτια σου

Σκέφτηκα τα χέρια σου

Γύρω απ΄ το κορμί μου

Τα χείλη σου

Πάνω στα δικά μου

Το σώμα σου

Πάνω στο δικό μου

Άκουσα ακόμα μια φορά

Τα Σ΄αγαπώ σου

Που μου τα έλεγες συνέχεια

Κατάλαβα

πως μου έχεις λείψει

Εσύ, η αγκαλιά σου

Και τα φιλιά σου.

Κατάλαβα πόσο μου έχεις λείψει …

Ένας άγγελος

Ήσουν στην ζωή μου

Εσύ που μου έδωσες

Τόση αγάπη

Και τόση ευτυχία

Σ’ αγάπησα

απ΄ την πρώτη στιγμή

είδα αυτά τα πανέμορφα μάτια σου

Σκέφτηκα τα χέρια σου

Γύρω απ΄ το κορμί μου

Τα χείλη σου

Πάνω στα δικά μου

Το σώμα σου

Πάνω στο δικό μου

Άκουσα ακόμα μια φορά

Τα Σ΄αγαπώ σου

Που μου τα έλεγες συνέχεια

Κατάλαβα

πως μου έχεις λείψει

Εσύ, η αγκαλιά σου

Και τα φιλιά σου.

Κατάλαβα πόσο μου έχεις λείψει …

Ένας άγγελος

Ήσουν στην ζωή μου

Εσύ που μου έδωσες

Τόση αγάπη

Και τόση ευτυχία

Σ’ αγάπησα

απ΄ την πρώτη στιγμή

είδα αυτά τα πανέμορφα μάτια σου

Σκέφτηκα τα χέρια σου

Γύρω απ΄ το κορμί μου

Τα χείλη σου

Πάνω στα δικά μου

Το σώμα σου

Πάνω στο δικό μου

Άκουσα ακόμα μια φορά

Τα Σ΄αγαπώ σου

Που μου τα έλεγες συνέχεια

Κατάλαβα

πως μου έχεις λείψει

Εσύ, η αγκαλιά σου

Και τα φιλιά σου.

Κατάλαβα πόσο μου έχεις λείψει …

Ένας άγγελος

Ήσουν στην ζωή μου

Εσύ που μου έδωσες

Τόση αγάπη

Και τόση ευτυχία

Σ’ αγάπησα

απ΄ την πρώτη στιγμή

είδα αυτά τα πανέμορφα μάτια σου

Σκέφτηκα τα χέρια σου

Γύρω απ΄ το κορμί μου

Τα χείλη σου

Πάνω στα δικά μου

Το σώμα σου

Πάνω στο δικό μου

Άκουσα ακόμα μια φορά

Τα Σ΄αγαπώ σου

Που μου τα έλεγες συνέχεια

Κατάλαβα

πως μου έχεις λείψει

Εσύ, η αγκαλιά σου

Και τα φιλιά σου.

Κατάλαβα πόσο μου έχεις λείψει …

Ένας άγγελος

Ήσουν στην ζωή μου

Εσύ που μου έδωσες

Τόση αγάπη

Και τόση ευτυχία

Σ’ αγάπησα

απ΄ την πρώτη στιγμή

είδα αυτά τα πανέμορφα μάτια σου

Σκέφτηκα τα χέρια σου

Γύρω απ΄ το κορμί μου

Τα χείλη σου

Πάνω στα δικά μου

Το σώμα σου

Πάνω στο δικό μου

Άκουσα ακόμα μια φορά

Τα Σ΄αγαπώ σου

Που μου τα έλεγες συνέχεια

Κατάλαβα

πως μου έχεις λείψει

Εσύ, η αγκαλιά σου

Και τα φιλιά σου.