Ξεχωριστή ευχή …

Εικόνα020a.jpg

Η μέρα

κοντεύει να περάσει.

σε θυμάμαι κάθε στιγμή

δεν μπορώ να μη σου ευχηθώ

ξεχωριστά απ’ όλους τους άλλους.

Δημήτρη μου

ήσουν κάτι μοναδικό για μένα

Δεν ήθελα να φύγεις

πόνεσα για σένα.

Περισσότερο

πόνεσα για μένα

που έπρεπε να μάθω

να ζω χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Όσο ζω εγώ 

θα ζεις και εσύ

μέσα από μένα.

Χρόνια σου πολλά

Θα σε θυμάμαι

θα σε αγαπάω ΠΑΝΤΑ.

Advertisement

Ξεχωριστή ευχή …

Εικόνα020a.jpg

Η μέρα

κοντεύει να περάσει.

σε θυμάμαι κάθε στιγμή

δεν μπορώ να μη σου ευχηθώ

ξεχωριστά απ’ όλους τους άλλους.

Δημήτρη μου

ήσουν κάτι μοναδικό για μένα

Δεν ήθελα να φύγεις

πόνεσα για σένα.

Περισσότερο

πόνεσα για μένα

που έπρεπε να μάθω

να ζω χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Όσο ζω εγώ 

θα ζεις και εσύ

μέσα από μένα.

Χρόνια σου πολλά

Θα σε θυμάμαι

θα σε αγαπάω ΠΑΝΤΑ.

Ξεχωριστή ευχή …

Εικόνα020a.jpg

Η μέρα

κοντεύει να περάσει.

σε θυμάμαι κάθε στιγμή

δεν μπορώ να μη σου ευχηθώ

ξεχωριστά απ’ όλους τους άλλους.

Δημήτρη μου

ήσουν κάτι μοναδικό για μένα

Δεν ήθελα να φύγεις

πόνεσα για σένα.

Περισσότερο

πόνεσα για μένα

που έπρεπε να μάθω

να ζω χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Όσο ζω εγώ 

θα ζεις και εσύ

μέσα από μένα.

Χρόνια σου πολλά

Θα σε θυμάμαι

θα σε αγαπάω ΠΑΝΤΑ.

Ξεχωριστή ευχή …

Εικόνα020a.jpg

Η μέρα

κοντεύει να περάσει.

σε θυμάμαι κάθε στιγμή

δεν μπορώ να μη σου ευχηθώ

ξεχωριστά απ’ όλους τους άλλους.

Δημήτρη μου

ήσουν κάτι μοναδικό για μένα

Δεν ήθελα να φύγεις

πόνεσα για σένα.

Περισσότερο

πόνεσα για μένα

που έπρεπε να μάθω

να ζω χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Όσο ζω εγώ 

θα ζεις και εσύ

μέσα από μένα.

Χρόνια σου πολλά

Θα σε θυμάμαι

θα σε αγαπάω ΠΑΝΤΑ.

Ξεχωριστή ευχή …

Εικόνα020a.jpg

Η μέρα

κοντεύει να περάσει.

σε θυμάμαι κάθε στιγμή

δεν μπορώ να μη σου ευχηθώ

ξεχωριστά απ’ όλους τους άλλους.

Δημήτρη μου

ήσουν κάτι μοναδικό για μένα

Δεν ήθελα να φύγεις

πόνεσα για σένα.

Περισσότερο

πόνεσα για μένα

που έπρεπε να μάθω

να ζω χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Όσο ζω εγώ 

θα ζεις και εσύ

μέσα από μένα.

Χρόνια σου πολλά

Θα σε θυμάμαι

θα σε αγαπάω ΠΑΝΤΑ.

Ξεχωριστή ευχή …

Εικόνα020a.jpg

Η μέρα

κοντεύει να περάσει.

σε θυμάμαι κάθε στιγμή

δεν μπορώ να μη σου ευχηθώ

ξεχωριστά απ’ όλους τους άλλους.

Δημήτρη μου

ήσουν κάτι μοναδικό για μένα

Δεν ήθελα να φύγεις

πόνεσα για σένα.

Περισσότερο

πόνεσα για μένα

που έπρεπε να μάθω

να ζω χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Όσο ζω εγώ 

θα ζεις και εσύ

μέσα από μένα.

Χρόνια σου πολλά

Θα σε θυμάμαι

θα σε αγαπάω ΠΑΝΤΑ.

Ξεχωριστή ευχή …

Εικόνα020a.jpg

Η μέρα

κοντεύει να περάσει.

σε θυμάμαι κάθε στιγμή

δεν μπορώ να μη σου ευχηθώ

ξεχωριστά απ’ όλους τους άλλους.

Δημήτρη μου

ήσουν κάτι μοναδικό για μένα

Δεν ήθελα να φύγεις

πόνεσα για σένα.

Περισσότερο

πόνεσα για μένα

που έπρεπε να μάθω

να ζω χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Όσο ζω εγώ 

θα ζεις και εσύ

μέσα από μένα.

Χρόνια σου πολλά

Θα σε θυμάμαι

θα σε αγαπάω ΠΑΝΤΑ.

Ξεχωριστή ευχή …

Εικόνα020a.jpg

Η μέρα

κοντεύει να περάσει.

σε θυμάμαι κάθε στιγμή

δεν μπορώ να μη σου ευχηθώ

ξεχωριστά απ’ όλους τους άλλους.

Δημήτρη μου

ήσουν κάτι μοναδικό για μένα

Δεν ήθελα να φύγεις

πόνεσα για σένα.

Περισσότερο

πόνεσα για μένα

που έπρεπε να μάθω

να ζω χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Όσο ζω εγώ 

θα ζεις και εσύ

μέσα από μένα.

Χρόνια σου πολλά

Θα σε θυμάμαι

θα σε αγαπάω ΠΑΝΤΑ.

Ξεχωριστή ευχή …

Εικόνα020a.jpg

Η μέρα

κοντεύει να περάσει.

σε θυμάμαι κάθε στιγμή

δεν μπορώ να μη σου ευχηθώ

ξεχωριστά απ’ όλους τους άλλους.

Δημήτρη μου

ήσουν κάτι μοναδικό για μένα

Δεν ήθελα να φύγεις

πόνεσα για σένα.

Περισσότερο

πόνεσα για μένα

που έπρεπε να μάθω

να ζω χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Όσο ζω εγώ 

θα ζεις και εσύ

μέσα από μένα.

Χρόνια σου πολλά

Θα σε θυμάμαι

θα σε αγαπάω ΠΑΝΤΑ.

Ξεχωριστή ευχή …

Εικόνα020a.jpg

Η μέρα

κοντεύει να περάσει.

σε θυμάμαι κάθε στιγμή

δεν μπορώ να μη σου ευχηθώ

ξεχωριστά απ’ όλους τους άλλους.

Δημήτρη μου

ήσουν κάτι μοναδικό για μένα

Δεν ήθελα να φύγεις

πόνεσα για σένα.

Περισσότερο

πόνεσα για μένα

που έπρεπε να μάθω

να ζω χωρίς ΕΣΕΝΑ.

Όσο ζω εγώ 

θα ζεις και εσύ

μέσα από μένα.

Χρόνια σου πολλά

Θα σε θυμάμαι

θα σε αγαπάω ΠΑΝΤΑ.