Δεν πονάω …

Δεν πονάω

που δεν είσαι δίπλα μου.

Δεν πονάω

που έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν πονάω

που δε με σκέφτεσαι.

Πονάω

που ξέχασες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε

που έπαψες να θυμάσαι τα χάδια μας και τα φιλιά μας

που κάθε μέρα κάνεις λες και δεν υπήρξες

ποτέ στην ζωή μου.
Advertisement

Δεν πονάω …

Δεν πονάω

που δεν είσαι δίπλα μου.

Δεν πονάω

που έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν πονάω

που δε με σκέφτεσαι.

Πονάω

που ξέχασες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε

που έπαψες να θυμάσαι τα χάδια μας και τα φιλιά μας

που κάθε μέρα κάνεις λες και δεν υπήρξες

ποτέ στην ζωή μου.

Δεν πονάω …

Δεν πονάω

που δεν είσαι δίπλα μου.

Δεν πονάω

που έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν πονάω

που δε με σκέφτεσαι.

Πονάω

που ξέχασες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε

που έπαψες να θυμάσαι τα χάδια μας και τα φιλιά μας

που κάθε μέρα κάνεις λες και δεν υπήρξες

ποτέ στην ζωή μου.

Δεν πονάω …

Δεν πονάω

που δεν είσαι δίπλα μου.

Δεν πονάω

που έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν πονάω

που δε με σκέφτεσαι.

Πονάω

που ξέχασες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε

που έπαψες να θυμάσαι τα χάδια μας και τα φιλιά μας

που κάθε μέρα κάνεις λες και δεν υπήρξες

ποτέ στην ζωή μου.

Δεν πονάω …

Δεν πονάω

που δεν είσαι δίπλα μου.

Δεν πονάω

που έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν πονάω

που δε με σκέφτεσαι.

Πονάω

που ξέχασες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε

που έπαψες να θυμάσαι τα χάδια μας και τα φιλιά μας

που κάθε μέρα κάνεις λες και δεν υπήρξες

ποτέ στην ζωή μου.

Δεν πονάω …

Δεν πονάω

που δεν είσαι δίπλα μου.

Δεν πονάω

που έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν πονάω

που δε με σκέφτεσαι.

Πονάω

που ξέχασες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε

που έπαψες να θυμάσαι τα χάδια μας και τα φιλιά μας

που κάθε μέρα κάνεις λες και δεν υπήρξες

ποτέ στην ζωή μου.

Δεν πονάω …

Δεν πονάω

που δεν είσαι δίπλα μου.

Δεν πονάω

που έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν πονάω

που δε με σκέφτεσαι.

Πονάω

που ξέχασες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε

που έπαψες να θυμάσαι τα χάδια μας και τα φιλιά μας

που κάθε μέρα κάνεις λες και δεν υπήρξες

ποτέ στην ζωή μου.

Δεν πονάω …

Δεν πονάω

που δεν είσαι δίπλα μου.

Δεν πονάω

που έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν πονάω

που δε με σκέφτεσαι.

Πονάω

που ξέχασες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε

που έπαψες να θυμάσαι τα χάδια μας και τα φιλιά μας

που κάθε μέρα κάνεις λες και δεν υπήρξες

ποτέ στην ζωή μου.

Δεν πονάω …

Δεν πονάω

που δεν είσαι δίπλα μου.

Δεν πονάω

που έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν πονάω

που δε με σκέφτεσαι.

Πονάω

που ξέχασες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε

που έπαψες να θυμάσαι τα χάδια μας και τα φιλιά μας

που κάθε μέρα κάνεις λες και δεν υπήρξες

ποτέ στην ζωή μου.

Δεν πονάω …

Δεν πονάω

που δεν είσαι δίπλα μου.

Δεν πονάω

που έπαψες να μ’ αγαπάς.

Δεν πονάω

που δε με σκέφτεσαι.

Πονάω

που ξέχασες τις όμορφες στιγμές που περάσαμε

που έπαψες να θυμάσαι τα χάδια μας και τα φιλιά μας

που κάθε μέρα κάνεις λες και δεν υπήρξες

ποτέ στην ζωή μου.