Αυτό μόνο ήθελα …

Ισως και να ζήτησα πολλά από σένα

Ήθελα όμως να είσαι μόνο κοντά μου

Να με πάρεις αγκαλιά και να μου πεις

πως όλα θα περάσουν.

Πως όποια και να είναι η αποφασή μου

εσύ θα είσαι δίπλα μου

Αυτό μόνο ήθελα και τίποτα άλλο

Σ’ αγαπάω πολύ για να ζητήσω κάτι άλλο

Μακάρι να μπορούσε να γίνει …

Advertisement

Αυτό μόνο ήθελα …

Ισως και να ζήτησα πολλά από σένα

Ήθελα όμως να είσαι μόνο κοντά μου

Να με πάρεις αγκαλιά και να μου πεις

πως όλα θα περάσουν.

Πως όποια και να είναι η αποφασή μου

εσύ θα είσαι δίπλα μου

Αυτό μόνο ήθελα και τίποτα άλλο

Σ’ αγαπάω πολύ για να ζητήσω κάτι άλλο

Μακάρι να μπορούσε να γίνει …

Αυτό μόνο ήθελα …

Ισως και να ζήτησα πολλά από σένα

Ήθελα όμως να είσαι μόνο κοντά μου

Να με πάρεις αγκαλιά και να μου πεις

πως όλα θα περάσουν.

Πως όποια και να είναι η αποφασή μου

εσύ θα είσαι δίπλα μου

Αυτό μόνο ήθελα και τίποτα άλλο

Σ’ αγαπάω πολύ για να ζητήσω κάτι άλλο

Μακάρι να μπορούσε να γίνει …

Αυτό μόνο ήθελα …

Ισως και να ζήτησα πολλά από σένα

Ήθελα όμως να είσαι μόνο κοντά μου

Να με πάρεις αγκαλιά και να μου πεις

πως όλα θα περάσουν.

Πως όποια και να είναι η αποφασή μου

εσύ θα είσαι δίπλα μου

Αυτό μόνο ήθελα και τίποτα άλλο

Σ’ αγαπάω πολύ για να ζητήσω κάτι άλλο

Μακάρι να μπορούσε να γίνει …

Αυτό μόνο ήθελα …

Ισως και να ζήτησα πολλά από σένα

Ήθελα όμως να είσαι μόνο κοντά μου

Να με πάρεις αγκαλιά και να μου πεις

πως όλα θα περάσουν.

Πως όποια και να είναι η αποφασή μου

εσύ θα είσαι δίπλα μου

Αυτό μόνο ήθελα και τίποτα άλλο

Σ’ αγαπάω πολύ για να ζητήσω κάτι άλλο

Μακάρι να μπορούσε να γίνει …

Αυτό μόνο ήθελα …

Ισως και να ζήτησα πολλά από σένα

Ήθελα όμως να είσαι μόνο κοντά μου

Να με πάρεις αγκαλιά και να μου πεις

πως όλα θα περάσουν.

Πως όποια και να είναι η αποφασή μου

εσύ θα είσαι δίπλα μου

Αυτό μόνο ήθελα και τίποτα άλλο

Σ’ αγαπάω πολύ για να ζητήσω κάτι άλλο

Μακάρι να μπορούσε να γίνει …

Αυτό μόνο ήθελα …

Ισως και να ζήτησα πολλά από σένα

Ήθελα όμως να είσαι μόνο κοντά μου

Να με πάρεις αγκαλιά και να μου πεις

πως όλα θα περάσουν.

Πως όποια και να είναι η αποφασή μου

εσύ θα είσαι δίπλα μου

Αυτό μόνο ήθελα και τίποτα άλλο

Σ’ αγαπάω πολύ για να ζητήσω κάτι άλλο

Μακάρι να μπορούσε να γίνει …

Αυτό μόνο ήθελα …

Ισως και να ζήτησα πολλά από σένα

Ήθελα όμως να είσαι μόνο κοντά μου

Να με πάρεις αγκαλιά και να μου πεις

πως όλα θα περάσουν.

Πως όποια και να είναι η αποφασή μου

εσύ θα είσαι δίπλα μου

Αυτό μόνο ήθελα και τίποτα άλλο

Σ’ αγαπάω πολύ για να ζητήσω κάτι άλλο

Μακάρι να μπορούσε να γίνει …

Αυτό μόνο ήθελα …

Ισως και να ζήτησα πολλά από σένα

Ήθελα όμως να είσαι μόνο κοντά μου

Να με πάρεις αγκαλιά και να μου πεις

πως όλα θα περάσουν.

Πως όποια και να είναι η αποφασή μου

εσύ θα είσαι δίπλα μου

Αυτό μόνο ήθελα και τίποτα άλλο

Σ’ αγαπάω πολύ για να ζητήσω κάτι άλλο

Μακάρι να μπορούσε να γίνει …

Αυτό μόνο ήθελα …

Ισως και να ζήτησα πολλά από σένα

Ήθελα όμως να είσαι μόνο κοντά μου

Να με πάρεις αγκαλιά και να μου πεις

πως όλα θα περάσουν.

Πως όποια και να είναι η αποφασή μου

εσύ θα είσαι δίπλα μου

Αυτό μόνο ήθελα και τίποτα άλλο

Σ’ αγαπάω πολύ για να ζητήσω κάτι άλλο

Μακάρι να μπορούσε να γίνει …