Σ’ αγαπώ μη το ξεχνάς …

girl%u03B7%u03B7%u03B7%u03B7.jpg

Κοιτάζοντας τ’ αστέρια βλέπω το γλυκό σου όνομα

Βλέπω τα μάτια σου και τα χείλη σου που θέλω να γευτώ.

Είμαι μόνη πάλι και εσύ δεν είσαι εδώ.

Θέλω να σε πάρω τηλέφωνο αλλά δειλιάζω

Το ξέρω πως έφταιγα αλλά δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία

Σ’ αγαπάω πολύ μη το ξεχνάς.
Advertisement

Σ’ αγαπώ μη το ξεχνάς …

girl%u03B7%u03B7%u03B7%u03B7.jpg

Κοιτάζοντας τ’ αστέρια βλέπω το γλυκό σου όνομα

Βλέπω τα μάτια σου και τα χείλη σου που θέλω να γευτώ.

Είμαι μόνη πάλι και εσύ δεν είσαι εδώ.

Θέλω να σε πάρω τηλέφωνο αλλά δειλιάζω

Το ξέρω πως έφταιγα αλλά δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία

Σ’ αγαπάω πολύ μη το ξεχνάς.

Σ’ αγαπώ μη το ξεχνάς …

girl%u03B7%u03B7%u03B7%u03B7.jpg

Κοιτάζοντας τ’ αστέρια βλέπω το γλυκό σου όνομα

Βλέπω τα μάτια σου και τα χείλη σου που θέλω να γευτώ.

Είμαι μόνη πάλι και εσύ δεν είσαι εδώ.

Θέλω να σε πάρω τηλέφωνο αλλά δειλιάζω

Το ξέρω πως έφταιγα αλλά δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία

Σ’ αγαπάω πολύ μη το ξεχνάς.

Σ’ αγαπώ μη το ξεχνάς …

girl%u03B7%u03B7%u03B7%u03B7.jpg

Κοιτάζοντας τ’ αστέρια βλέπω το γλυκό σου όνομα

Βλέπω τα μάτια σου και τα χείλη σου που θέλω να γευτώ.

Είμαι μόνη πάλι και εσύ δεν είσαι εδώ.

Θέλω να σε πάρω τηλέφωνο αλλά δειλιάζω

Το ξέρω πως έφταιγα αλλά δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία

Σ’ αγαπάω πολύ μη το ξεχνάς.

Σ’ αγαπώ μη το ξεχνάς …

girl%u03B7%u03B7%u03B7%u03B7.jpg

Κοιτάζοντας τ’ αστέρια βλέπω το γλυκό σου όνομα

Βλέπω τα μάτια σου και τα χείλη σου που θέλω να γευτώ.

Είμαι μόνη πάλι και εσύ δεν είσαι εδώ.

Θέλω να σε πάρω τηλέφωνο αλλά δειλιάζω

Το ξέρω πως έφταιγα αλλά δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία

Σ’ αγαπάω πολύ μη το ξεχνάς.

Σ’ αγαπώ μη το ξεχνάς …

girl%u03B7%u03B7%u03B7%u03B7.jpg

Κοιτάζοντας τ’ αστέρια βλέπω το γλυκό σου όνομα

Βλέπω τα μάτια σου και τα χείλη σου που θέλω να γευτώ.

Είμαι μόνη πάλι και εσύ δεν είσαι εδώ.

Θέλω να σε πάρω τηλέφωνο αλλά δειλιάζω

Το ξέρω πως έφταιγα αλλά δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία

Σ’ αγαπάω πολύ μη το ξεχνάς.

Σ’ αγαπώ μη το ξεχνάς …

girl%u03B7%u03B7%u03B7%u03B7.jpg

Κοιτάζοντας τ’ αστέρια βλέπω το γλυκό σου όνομα

Βλέπω τα μάτια σου και τα χείλη σου που θέλω να γευτώ.

Είμαι μόνη πάλι και εσύ δεν είσαι εδώ.

Θέλω να σε πάρω τηλέφωνο αλλά δειλιάζω

Το ξέρω πως έφταιγα αλλά δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία

Σ’ αγαπάω πολύ μη το ξεχνάς.

Σ’ αγαπώ μη το ξεχνάς …

girl%u03B7%u03B7%u03B7%u03B7.jpg

Κοιτάζοντας τ’ αστέρια βλέπω το γλυκό σου όνομα

Βλέπω τα μάτια σου και τα χείλη σου που θέλω να γευτώ.

Είμαι μόνη πάλι και εσύ δεν είσαι εδώ.

Θέλω να σε πάρω τηλέφωνο αλλά δειλιάζω

Το ξέρω πως έφταιγα αλλά δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία

Σ’ αγαπάω πολύ μη το ξεχνάς.

Σ’ αγαπώ μη το ξεχνάς …

girl%u03B7%u03B7%u03B7%u03B7.jpg

Κοιτάζοντας τ’ αστέρια βλέπω το γλυκό σου όνομα

Βλέπω τα μάτια σου και τα χείλη σου που θέλω να γευτώ.

Είμαι μόνη πάλι και εσύ δεν είσαι εδώ.

Θέλω να σε πάρω τηλέφωνο αλλά δειλιάζω

Το ξέρω πως έφταιγα αλλά δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία

Σ’ αγαπάω πολύ μη το ξεχνάς.

Σ’ αγαπώ μη το ξεχνάς …

girl%u03B7%u03B7%u03B7%u03B7.jpg

Κοιτάζοντας τ’ αστέρια βλέπω το γλυκό σου όνομα

Βλέπω τα μάτια σου και τα χείλη σου που θέλω να γευτώ.

Είμαι μόνη πάλι και εσύ δεν είσαι εδώ.

Θέλω να σε πάρω τηλέφωνο αλλά δειλιάζω

Το ξέρω πως έφταιγα αλλά δεν θέλω να μου κρατήσεις κακία

Σ’ αγαπάω πολύ μη το ξεχνάς.