Δεν μπορούσα να το πιστέψω …

unbelievo.jpg

Ήσουν εκεί στο ίδιο ραντεβού και με περίμενες

Μου είπες πως ήθελες να μου μιλήσεις αλλά

Δεν ήξερα και δεν μπορούσα να φανταστώ τι με ήθελες

Σε είδα χαρούμενο και ευτυχισμένο και κάτι

Σαν έσπασε μέσα.

Δεν ξέρω γιατί συνέβει αυτό.

Μου είπες σ’ αγαπώ πολύ αλλά

Δε μπορούμε να είμαστε πια μαζί.

Σε κοιτούσα σα να μη μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγες

Δεν ήθελα να πιστέψω πως είχες πάψει να μ’ αγαπάς

Δε μπορούσα να το πιστέψω.

Advertisement

Δεν μπορούσα να το πιστέψω …

unbelievo.jpg

Ήσουν εκεί στο ίδιο ραντεβού και με περίμενες

Μου είπες πως ήθελες να μου μιλήσεις αλλά

Δεν ήξερα και δεν μπορούσα να φανταστώ τι με ήθελες

Σε είδα χαρούμενο και ευτυχισμένο και κάτι

Σαν έσπασε μέσα.

Δεν ξέρω γιατί συνέβει αυτό.

Μου είπες σ’ αγαπώ πολύ αλλά

Δε μπορούμε να είμαστε πια μαζί.

Σε κοιτούσα σα να μη μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγες

Δεν ήθελα να πιστέψω πως είχες πάψει να μ’ αγαπάς

Δε μπορούσα να το πιστέψω.

Δεν μπορούσα να το πιστέψω …

unbelievo.jpg

Ήσουν εκεί στο ίδιο ραντεβού και με περίμενες

Μου είπες πως ήθελες να μου μιλήσεις αλλά

Δεν ήξερα και δεν μπορούσα να φανταστώ τι με ήθελες

Σε είδα χαρούμενο και ευτυχισμένο και κάτι

Σαν έσπασε μέσα.

Δεν ξέρω γιατί συνέβει αυτό.

Μου είπες σ’ αγαπώ πολύ αλλά

Δε μπορούμε να είμαστε πια μαζί.

Σε κοιτούσα σα να μη μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγες

Δεν ήθελα να πιστέψω πως είχες πάψει να μ’ αγαπάς

Δε μπορούσα να το πιστέψω.

Δεν μπορούσα να το πιστέψω …

unbelievo.jpg

Ήσουν εκεί στο ίδιο ραντεβού και με περίμενες

Μου είπες πως ήθελες να μου μιλήσεις αλλά

Δεν ήξερα και δεν μπορούσα να φανταστώ τι με ήθελες

Σε είδα χαρούμενο και ευτυχισμένο και κάτι

Σαν έσπασε μέσα.

Δεν ξέρω γιατί συνέβει αυτό.

Μου είπες σ’ αγαπώ πολύ αλλά

Δε μπορούμε να είμαστε πια μαζί.

Σε κοιτούσα σα να μη μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγες

Δεν ήθελα να πιστέψω πως είχες πάψει να μ’ αγαπάς

Δε μπορούσα να το πιστέψω.

Δεν μπορούσα να το πιστέψω …

unbelievo.jpg

Ήσουν εκεί στο ίδιο ραντεβού και με περίμενες

Μου είπες πως ήθελες να μου μιλήσεις αλλά

Δεν ήξερα και δεν μπορούσα να φανταστώ τι με ήθελες

Σε είδα χαρούμενο και ευτυχισμένο και κάτι

Σαν έσπασε μέσα.

Δεν ξέρω γιατί συνέβει αυτό.

Μου είπες σ’ αγαπώ πολύ αλλά

Δε μπορούμε να είμαστε πια μαζί.

Σε κοιτούσα σα να μη μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγες

Δεν ήθελα να πιστέψω πως είχες πάψει να μ’ αγαπάς

Δε μπορούσα να το πιστέψω.

Δεν μπορούσα να το πιστέψω …

unbelievo.jpg

Ήσουν εκεί στο ίδιο ραντεβού και με περίμενες

Μου είπες πως ήθελες να μου μιλήσεις αλλά

Δεν ήξερα και δεν μπορούσα να φανταστώ τι με ήθελες

Σε είδα χαρούμενο και ευτυχισμένο και κάτι

Σαν έσπασε μέσα.

Δεν ξέρω γιατί συνέβει αυτό.

Μου είπες σ’ αγαπώ πολύ αλλά

Δε μπορούμε να είμαστε πια μαζί.

Σε κοιτούσα σα να μη μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγες

Δεν ήθελα να πιστέψω πως είχες πάψει να μ’ αγαπάς

Δε μπορούσα να το πιστέψω.

Δεν μπορούσα να το πιστέψω …

unbelievo.jpg

Ήσουν εκεί στο ίδιο ραντεβού και με περίμενες

Μου είπες πως ήθελες να μου μιλήσεις αλλά

Δεν ήξερα και δεν μπορούσα να φανταστώ τι με ήθελες

Σε είδα χαρούμενο και ευτυχισμένο και κάτι

Σαν έσπασε μέσα.

Δεν ξέρω γιατί συνέβει αυτό.

Μου είπες σ’ αγαπώ πολύ αλλά

Δε μπορούμε να είμαστε πια μαζί.

Σε κοιτούσα σα να μη μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγες

Δεν ήθελα να πιστέψω πως είχες πάψει να μ’ αγαπάς

Δε μπορούσα να το πιστέψω.

Δεν μπορούσα να το πιστέψω …

unbelievo.jpg

Ήσουν εκεί στο ίδιο ραντεβού και με περίμενες

Μου είπες πως ήθελες να μου μιλήσεις αλλά

Δεν ήξερα και δεν μπορούσα να φανταστώ τι με ήθελες

Σε είδα χαρούμενο και ευτυχισμένο και κάτι

Σαν έσπασε μέσα.

Δεν ξέρω γιατί συνέβει αυτό.

Μου είπες σ’ αγαπώ πολύ αλλά

Δε μπορούμε να είμαστε πια μαζί.

Σε κοιτούσα σα να μη μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγες

Δεν ήθελα να πιστέψω πως είχες πάψει να μ’ αγαπάς

Δε μπορούσα να το πιστέψω.

Δεν μπορούσα να το πιστέψω …

unbelievo.jpg

Ήσουν εκεί στο ίδιο ραντεβού και με περίμενες

Μου είπες πως ήθελες να μου μιλήσεις αλλά

Δεν ήξερα και δεν μπορούσα να φανταστώ τι με ήθελες

Σε είδα χαρούμενο και ευτυχισμένο και κάτι

Σαν έσπασε μέσα.

Δεν ξέρω γιατί συνέβει αυτό.

Μου είπες σ’ αγαπώ πολύ αλλά

Δε μπορούμε να είμαστε πια μαζί.

Σε κοιτούσα σα να μη μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγες

Δεν ήθελα να πιστέψω πως είχες πάψει να μ’ αγαπάς

Δε μπορούσα να το πιστέψω.

Δεν μπορούσα να το πιστέψω …

unbelievo.jpg

Ήσουν εκεί στο ίδιο ραντεβού και με περίμενες

Μου είπες πως ήθελες να μου μιλήσεις αλλά

Δεν ήξερα και δεν μπορούσα να φανταστώ τι με ήθελες

Σε είδα χαρούμενο και ευτυχισμένο και κάτι

Σαν έσπασε μέσα.

Δεν ξέρω γιατί συνέβει αυτό.

Μου είπες σ’ αγαπώ πολύ αλλά

Δε μπορούμε να είμαστε πια μαζί.

Σε κοιτούσα σα να μη μπορούσα να καταλάβω τι μου έλεγες

Δεν ήθελα να πιστέψω πως είχες πάψει να μ’ αγαπάς

Δε μπορούσα να το πιστέψω.