Δεν θα συνεχίσω να είμαι …

Μερικές φορές διαβάζεις κάτι και οι αντιδράσεις σου είναι τόσο ανεξέλεκτες. Θέλεις να φωνάξεις, να βρίσεις και δεν ξέρεις γιατί. Η παρακάτω αντίδραση είναι διαβάζοντας ένα ποιήμα. Δεν θέλω να πω ποιο είναι και ούτε ποιος είναι ο δημιουργός του.Μπορεί και να με διαβάσει και να θικτεί.

Ξέρεις κάτι δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις για μένα.

΄Εγώ ξέρω πως αυτά που κάνω είναι πολύ σημαντικά για μένα.

Δεν πρόκειται να τα αφήσω ότι και να γίνει.

Στο κάτω κάτω εσύ δεν ήσουν που μου είπες ν’ ακολουθήσω τα ονειρά μου και εσύ θα είσαι δίπλα μου.

Δεν το βλέπω να είσαι.

Έπαψες να είσαι όταν κατάλαβες πόσο σημαντικός είσαι στην ζωή μου.

Ίσως να φοβήθηκες δεν ξέρω.

Δε σε κατηγορώ γιατί ξέρω πως δεν είμαι εύκολος άνθρωπος.

Συνέχισε τη ζωή σου και εγώ θα συνεχίσω τη δική μου.

Οταν αποφασίσει πως θέλεις εμένα όπως είμαι με τα ελαττωματά μου αλλά και τα προτερηματά μου πάρε με τηλέφωνο να βρεθούμε.

Αλλιώς συνέχισε επευθημείς τις φίλες σου.

Εμένα ξεχασέ με δεν θα συνεχίσω να είμαι το σκυλάκι σου.

Advertisement

Δεν θα συνεχίσω να είμαι …

Μερικές φορές διαβάζεις κάτι και οι αντιδράσεις σου είναι τόσο ανεξέλεκτες. Θέλεις να φωνάξεις, να βρίσεις και δεν ξέρεις γιατί. Η παρακάτω αντίδραση είναι διαβάζοντας ένα ποιήμα. Δεν θέλω να πω ποιο είναι και ούτε ποιος είναι ο δημιουργός του.Μπορεί και να με διαβάσει και να θικτεί.

Ξέρεις κάτι δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις για μένα.

΄Εγώ ξέρω πως αυτά που κάνω είναι πολύ σημαντικά για μένα.

Δεν πρόκειται να τα αφήσω ότι και να γίνει.

Στο κάτω κάτω εσύ δεν ήσουν που μου είπες ν’ ακολουθήσω τα ονειρά μου και εσύ θα είσαι δίπλα μου.

Δεν το βλέπω να είσαι.

Έπαψες να είσαι όταν κατάλαβες πόσο σημαντικός είσαι στην ζωή μου.

Ίσως να φοβήθηκες δεν ξέρω.

Δε σε κατηγορώ γιατί ξέρω πως δεν είμαι εύκολος άνθρωπος.

Συνέχισε τη ζωή σου και εγώ θα συνεχίσω τη δική μου.

Οταν αποφασίσει πως θέλεις εμένα όπως είμαι με τα ελαττωματά μου αλλά και τα προτερηματά μου πάρε με τηλέφωνο να βρεθούμε.

Αλλιώς συνέχισε επευθημείς τις φίλες σου.

Εμένα ξεχασέ με δεν θα συνεχίσω να είμαι το σκυλάκι σου.

Δεν θα συνεχίσω να είμαι …

Μερικές φορές διαβάζεις κάτι και οι αντιδράσεις σου είναι τόσο ανεξέλεκτες. Θέλεις να φωνάξεις, να βρίσεις και δεν ξέρεις γιατί. Η παρακάτω αντίδραση είναι διαβάζοντας ένα ποιήμα. Δεν θέλω να πω ποιο είναι και ούτε ποιος είναι ο δημιουργός του.Μπορεί και να με διαβάσει και να θικτεί.

Ξέρεις κάτι δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις για μένα.

΄Εγώ ξέρω πως αυτά που κάνω είναι πολύ σημαντικά για μένα.

Δεν πρόκειται να τα αφήσω ότι και να γίνει.

Στο κάτω κάτω εσύ δεν ήσουν που μου είπες ν’ ακολουθήσω τα ονειρά μου και εσύ θα είσαι δίπλα μου.

Δεν το βλέπω να είσαι.

Έπαψες να είσαι όταν κατάλαβες πόσο σημαντικός είσαι στην ζωή μου.

Ίσως να φοβήθηκες δεν ξέρω.

Δε σε κατηγορώ γιατί ξέρω πως δεν είμαι εύκολος άνθρωπος.

Συνέχισε τη ζωή σου και εγώ θα συνεχίσω τη δική μου.

Οταν αποφασίσει πως θέλεις εμένα όπως είμαι με τα ελαττωματά μου αλλά και τα προτερηματά μου πάρε με τηλέφωνο να βρεθούμε.

Αλλιώς συνέχισε επευθημείς τις φίλες σου.

Εμένα ξεχασέ με δεν θα συνεχίσω να είμαι το σκυλάκι σου.

Δεν θα συνεχίσω να είμαι …

Μερικές φορές διαβάζεις κάτι και οι αντιδράσεις σου είναι τόσο ανεξέλεκτες. Θέλεις να φωνάξεις, να βρίσεις και δεν ξέρεις γιατί. Η παρακάτω αντίδραση είναι διαβάζοντας ένα ποιήμα. Δεν θέλω να πω ποιο είναι και ούτε ποιος είναι ο δημιουργός του.Μπορεί και να με διαβάσει και να θικτεί.

Ξέρεις κάτι δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις για μένα.

΄Εγώ ξέρω πως αυτά που κάνω είναι πολύ σημαντικά για μένα.

Δεν πρόκειται να τα αφήσω ότι και να γίνει.

Στο κάτω κάτω εσύ δεν ήσουν που μου είπες ν’ ακολουθήσω τα ονειρά μου και εσύ θα είσαι δίπλα μου.

Δεν το βλέπω να είσαι.

Έπαψες να είσαι όταν κατάλαβες πόσο σημαντικός είσαι στην ζωή μου.

Ίσως να φοβήθηκες δεν ξέρω.

Δε σε κατηγορώ γιατί ξέρω πως δεν είμαι εύκολος άνθρωπος.

Συνέχισε τη ζωή σου και εγώ θα συνεχίσω τη δική μου.

Οταν αποφασίσει πως θέλεις εμένα όπως είμαι με τα ελαττωματά μου αλλά και τα προτερηματά μου πάρε με τηλέφωνο να βρεθούμε.

Αλλιώς συνέχισε επευθημείς τις φίλες σου.

Εμένα ξεχασέ με δεν θα συνεχίσω να είμαι το σκυλάκι σου.

Δεν θα συνεχίσω να είμαι …

Μερικές φορές διαβάζεις κάτι και οι αντιδράσεις σου είναι τόσο ανεξέλεκτες. Θέλεις να φωνάξεις, να βρίσεις και δεν ξέρεις γιατί. Η παρακάτω αντίδραση είναι διαβάζοντας ένα ποιήμα. Δεν θέλω να πω ποιο είναι και ούτε ποιος είναι ο δημιουργός του.Μπορεί και να με διαβάσει και να θικτεί.

Ξέρεις κάτι δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις για μένα.

΄Εγώ ξέρω πως αυτά που κάνω είναι πολύ σημαντικά για μένα.

Δεν πρόκειται να τα αφήσω ότι και να γίνει.

Στο κάτω κάτω εσύ δεν ήσουν που μου είπες ν’ ακολουθήσω τα ονειρά μου και εσύ θα είσαι δίπλα μου.

Δεν το βλέπω να είσαι.

Έπαψες να είσαι όταν κατάλαβες πόσο σημαντικός είσαι στην ζωή μου.

Ίσως να φοβήθηκες δεν ξέρω.

Δε σε κατηγορώ γιατί ξέρω πως δεν είμαι εύκολος άνθρωπος.

Συνέχισε τη ζωή σου και εγώ θα συνεχίσω τη δική μου.

Οταν αποφασίσει πως θέλεις εμένα όπως είμαι με τα ελαττωματά μου αλλά και τα προτερηματά μου πάρε με τηλέφωνο να βρεθούμε.

Αλλιώς συνέχισε επευθημείς τις φίλες σου.

Εμένα ξεχασέ με δεν θα συνεχίσω να είμαι το σκυλάκι σου.

Δεν θα συνεχίσω να είμαι …

Μερικές φορές διαβάζεις κάτι και οι αντιδράσεις σου είναι τόσο ανεξέλεκτες. Θέλεις να φωνάξεις, να βρίσεις και δεν ξέρεις γιατί. Η παρακάτω αντίδραση είναι διαβάζοντας ένα ποιήμα. Δεν θέλω να πω ποιο είναι και ούτε ποιος είναι ο δημιουργός του.Μπορεί και να με διαβάσει και να θικτεί.

Ξέρεις κάτι δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις για μένα.

΄Εγώ ξέρω πως αυτά που κάνω είναι πολύ σημαντικά για μένα.

Δεν πρόκειται να τα αφήσω ότι και να γίνει.

Στο κάτω κάτω εσύ δεν ήσουν που μου είπες ν’ ακολουθήσω τα ονειρά μου και εσύ θα είσαι δίπλα μου.

Δεν το βλέπω να είσαι.

Έπαψες να είσαι όταν κατάλαβες πόσο σημαντικός είσαι στην ζωή μου.

Ίσως να φοβήθηκες δεν ξέρω.

Δε σε κατηγορώ γιατί ξέρω πως δεν είμαι εύκολος άνθρωπος.

Συνέχισε τη ζωή σου και εγώ θα συνεχίσω τη δική μου.

Οταν αποφασίσει πως θέλεις εμένα όπως είμαι με τα ελαττωματά μου αλλά και τα προτερηματά μου πάρε με τηλέφωνο να βρεθούμε.

Αλλιώς συνέχισε επευθημείς τις φίλες σου.

Εμένα ξεχασέ με δεν θα συνεχίσω να είμαι το σκυλάκι σου.

Δεν θα συνεχίσω να είμαι …

Μερικές φορές διαβάζεις κάτι και οι αντιδράσεις σου είναι τόσο ανεξέλεκτες. Θέλεις να φωνάξεις, να βρίσεις και δεν ξέρεις γιατί. Η παρακάτω αντίδραση είναι διαβάζοντας ένα ποιήμα. Δεν θέλω να πω ποιο είναι και ούτε ποιος είναι ο δημιουργός του.Μπορεί και να με διαβάσει και να θικτεί.

Ξέρεις κάτι δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις για μένα.

΄Εγώ ξέρω πως αυτά που κάνω είναι πολύ σημαντικά για μένα.

Δεν πρόκειται να τα αφήσω ότι και να γίνει.

Στο κάτω κάτω εσύ δεν ήσουν που μου είπες ν’ ακολουθήσω τα ονειρά μου και εσύ θα είσαι δίπλα μου.

Δεν το βλέπω να είσαι.

Έπαψες να είσαι όταν κατάλαβες πόσο σημαντικός είσαι στην ζωή μου.

Ίσως να φοβήθηκες δεν ξέρω.

Δε σε κατηγορώ γιατί ξέρω πως δεν είμαι εύκολος άνθρωπος.

Συνέχισε τη ζωή σου και εγώ θα συνεχίσω τη δική μου.

Οταν αποφασίσει πως θέλεις εμένα όπως είμαι με τα ελαττωματά μου αλλά και τα προτερηματά μου πάρε με τηλέφωνο να βρεθούμε.

Αλλιώς συνέχισε επευθημείς τις φίλες σου.

Εμένα ξεχασέ με δεν θα συνεχίσω να είμαι το σκυλάκι σου.

Δεν θα συνεχίσω να είμαι …

Μερικές φορές διαβάζεις κάτι και οι αντιδράσεις σου είναι τόσο ανεξέλεκτες. Θέλεις να φωνάξεις, να βρίσεις και δεν ξέρεις γιατί. Η παρακάτω αντίδραση είναι διαβάζοντας ένα ποιήμα. Δεν θέλω να πω ποιο είναι και ούτε ποιος είναι ο δημιουργός του.Μπορεί και να με διαβάσει και να θικτεί.

Ξέρεις κάτι δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις για μένα.

΄Εγώ ξέρω πως αυτά που κάνω είναι πολύ σημαντικά για μένα.

Δεν πρόκειται να τα αφήσω ότι και να γίνει.

Στο κάτω κάτω εσύ δεν ήσουν που μου είπες ν’ ακολουθήσω τα ονειρά μου και εσύ θα είσαι δίπλα μου.

Δεν το βλέπω να είσαι.

Έπαψες να είσαι όταν κατάλαβες πόσο σημαντικός είσαι στην ζωή μου.

Ίσως να φοβήθηκες δεν ξέρω.

Δε σε κατηγορώ γιατί ξέρω πως δεν είμαι εύκολος άνθρωπος.

Συνέχισε τη ζωή σου και εγώ θα συνεχίσω τη δική μου.

Οταν αποφασίσει πως θέλεις εμένα όπως είμαι με τα ελαττωματά μου αλλά και τα προτερηματά μου πάρε με τηλέφωνο να βρεθούμε.

Αλλιώς συνέχισε επευθημείς τις φίλες σου.

Εμένα ξεχασέ με δεν θα συνεχίσω να είμαι το σκυλάκι σου.

Δεν θα συνεχίσω να είμαι …

Μερικές φορές διαβάζεις κάτι και οι αντιδράσεις σου είναι τόσο ανεξέλεκτες. Θέλεις να φωνάξεις, να βρίσεις και δεν ξέρεις γιατί. Η παρακάτω αντίδραση είναι διαβάζοντας ένα ποιήμα. Δεν θέλω να πω ποιο είναι και ούτε ποιος είναι ο δημιουργός του.Μπορεί και να με διαβάσει και να θικτεί.

Ξέρεις κάτι δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις για μένα.

΄Εγώ ξέρω πως αυτά που κάνω είναι πολύ σημαντικά για μένα.

Δεν πρόκειται να τα αφήσω ότι και να γίνει.

Στο κάτω κάτω εσύ δεν ήσουν που μου είπες ν’ ακολουθήσω τα ονειρά μου και εσύ θα είσαι δίπλα μου.

Δεν το βλέπω να είσαι.

Έπαψες να είσαι όταν κατάλαβες πόσο σημαντικός είσαι στην ζωή μου.

Ίσως να φοβήθηκες δεν ξέρω.

Δε σε κατηγορώ γιατί ξέρω πως δεν είμαι εύκολος άνθρωπος.

Συνέχισε τη ζωή σου και εγώ θα συνεχίσω τη δική μου.

Οταν αποφασίσει πως θέλεις εμένα όπως είμαι με τα ελαττωματά μου αλλά και τα προτερηματά μου πάρε με τηλέφωνο να βρεθούμε.

Αλλιώς συνέχισε επευθημείς τις φίλες σου.

Εμένα ξεχασέ με δεν θα συνεχίσω να είμαι το σκυλάκι σου.

Δεν θα συνεχίσω να είμαι …

Μερικές φορές διαβάζεις κάτι και οι αντιδράσεις σου είναι τόσο ανεξέλεκτες. Θέλεις να φωνάξεις, να βρίσεις και δεν ξέρεις γιατί. Η παρακάτω αντίδραση είναι διαβάζοντας ένα ποιήμα. Δεν θέλω να πω ποιο είναι και ούτε ποιος είναι ο δημιουργός του.Μπορεί και να με διαβάσει και να θικτεί.

Ξέρεις κάτι δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις για μένα.

΄Εγώ ξέρω πως αυτά που κάνω είναι πολύ σημαντικά για μένα.

Δεν πρόκειται να τα αφήσω ότι και να γίνει.

Στο κάτω κάτω εσύ δεν ήσουν που μου είπες ν’ ακολουθήσω τα ονειρά μου και εσύ θα είσαι δίπλα μου.

Δεν το βλέπω να είσαι.

Έπαψες να είσαι όταν κατάλαβες πόσο σημαντικός είσαι στην ζωή μου.

Ίσως να φοβήθηκες δεν ξέρω.

Δε σε κατηγορώ γιατί ξέρω πως δεν είμαι εύκολος άνθρωπος.

Συνέχισε τη ζωή σου και εγώ θα συνεχίσω τη δική μου.

Οταν αποφασίσει πως θέλεις εμένα όπως είμαι με τα ελαττωματά μου αλλά και τα προτερηματά μου πάρε με τηλέφωνο να βρεθούμε.

Αλλιώς συνέχισε επευθημείς τις φίλες σου.

Εμένα ξεχασέ με δεν θα συνεχίσω να είμαι το σκυλάκι σου.