Φωτιά μου ΕΓΩ …

 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου

Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Ελευθερία Αρβανιτάκη

Τώρα πες μου αλήθεια τι ζητάς

τι μου συζητάς, τι μ’ αναζητάς

τι μου λες γι’ αγάπη κι αρρωσταίνω.

Τώρα που με δάκρυα συμφωνείς

δε γυρνά κανείς, δε θέλω πια.

Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ

στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.

Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ

παλιά μου εγώ, παντοτεινά.

Τώρα κοίτα η ώρα της ζωής

πόσο πάει μπροστά πίσω πάμε εμείς

τι μ’ επιθυμείς και τι μ’ αγγίζεις.

Τώρα που με δάκρυα μου γελάς

τι με ξεγελάς αφού το ξέρω πια.

Advertisement

Φωτιά μου ΕΓΩ …

 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου

Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Ελευθερία Αρβανιτάκη

Τώρα πες μου αλήθεια τι ζητάς

τι μου συζητάς, τι μ’ αναζητάς

τι μου λες γι’ αγάπη κι αρρωσταίνω.

Τώρα που με δάκρυα συμφωνείς

δε γυρνά κανείς, δε θέλω πια.

Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ

στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.

Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ

παλιά μου εγώ, παντοτεινά.

Τώρα κοίτα η ώρα της ζωής

πόσο πάει μπροστά πίσω πάμε εμείς

τι μ’ επιθυμείς και τι μ’ αγγίζεις.

Τώρα που με δάκρυα μου γελάς

τι με ξεγελάς αφού το ξέρω πια.

Φωτιά μου ΕΓΩ …

 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου

Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Ελευθερία Αρβανιτάκη

Τώρα πες μου αλήθεια τι ζητάς

τι μου συζητάς, τι μ’ αναζητάς

τι μου λες γι’ αγάπη κι αρρωσταίνω.

Τώρα που με δάκρυα συμφωνείς

δε γυρνά κανείς, δε θέλω πια.

Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ

στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.

Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ

παλιά μου εγώ, παντοτεινά.

Τώρα κοίτα η ώρα της ζωής

πόσο πάει μπροστά πίσω πάμε εμείς

τι μ’ επιθυμείς και τι μ’ αγγίζεις.

Τώρα που με δάκρυα μου γελάς

τι με ξεγελάς αφού το ξέρω πια.

Φωτιά μου ΕΓΩ …

 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου

Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Ελευθερία Αρβανιτάκη

Τώρα πες μου αλήθεια τι ζητάς

τι μου συζητάς, τι μ’ αναζητάς

τι μου λες γι’ αγάπη κι αρρωσταίνω.

Τώρα που με δάκρυα συμφωνείς

δε γυρνά κανείς, δε θέλω πια.

Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ

στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.

Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ

παλιά μου εγώ, παντοτεινά.

Τώρα κοίτα η ώρα της ζωής

πόσο πάει μπροστά πίσω πάμε εμείς

τι μ’ επιθυμείς και τι μ’ αγγίζεις.

Τώρα που με δάκρυα μου γελάς

τι με ξεγελάς αφού το ξέρω πια.

Φωτιά μου ΕΓΩ …

 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου

Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Ελευθερία Αρβανιτάκη

Τώρα πες μου αλήθεια τι ζητάς

τι μου συζητάς, τι μ’ αναζητάς

τι μου λες γι’ αγάπη κι αρρωσταίνω.

Τώρα που με δάκρυα συμφωνείς

δε γυρνά κανείς, δε θέλω πια.

Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ

στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.

Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ

παλιά μου εγώ, παντοτεινά.

Τώρα κοίτα η ώρα της ζωής

πόσο πάει μπροστά πίσω πάμε εμείς

τι μ’ επιθυμείς και τι μ’ αγγίζεις.

Τώρα που με δάκρυα μου γελάς

τι με ξεγελάς αφού το ξέρω πια.

Φωτιά μου ΕΓΩ …

 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου

Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Ελευθερία Αρβανιτάκη

Τώρα πες μου αλήθεια τι ζητάς

τι μου συζητάς, τι μ’ αναζητάς

τι μου λες γι’ αγάπη κι αρρωσταίνω.

Τώρα που με δάκρυα συμφωνείς

δε γυρνά κανείς, δε θέλω πια.

Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ

στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.

Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ

παλιά μου εγώ, παντοτεινά.

Τώρα κοίτα η ώρα της ζωής

πόσο πάει μπροστά πίσω πάμε εμείς

τι μ’ επιθυμείς και τι μ’ αγγίζεις.

Τώρα που με δάκρυα μου γελάς

τι με ξεγελάς αφού το ξέρω πια.

Φωτιά μου ΕΓΩ …

 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου

Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Ελευθερία Αρβανιτάκη

Τώρα πες μου αλήθεια τι ζητάς

τι μου συζητάς, τι μ’ αναζητάς

τι μου λες γι’ αγάπη κι αρρωσταίνω.

Τώρα που με δάκρυα συμφωνείς

δε γυρνά κανείς, δε θέλω πια.

Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ

στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.

Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ

παλιά μου εγώ, παντοτεινά.

Τώρα κοίτα η ώρα της ζωής

πόσο πάει μπροστά πίσω πάμε εμείς

τι μ’ επιθυμείς και τι μ’ αγγίζεις.

Τώρα που με δάκρυα μου γελάς

τι με ξεγελάς αφού το ξέρω πια.

Φωτιά μου ΕΓΩ …

 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου

Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Ελευθερία Αρβανιτάκη

Τώρα πες μου αλήθεια τι ζητάς

τι μου συζητάς, τι μ’ αναζητάς

τι μου λες γι’ αγάπη κι αρρωσταίνω.

Τώρα που με δάκρυα συμφωνείς

δε γυρνά κανείς, δε θέλω πια.

Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ

στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.

Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ

παλιά μου εγώ, παντοτεινά.

Τώρα κοίτα η ώρα της ζωής

πόσο πάει μπροστά πίσω πάμε εμείς

τι μ’ επιθυμείς και τι μ’ αγγίζεις.

Τώρα που με δάκρυα μου γελάς

τι με ξεγελάς αφού το ξέρω πια.

Φωτιά μου ΕΓΩ …

 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου

Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Ελευθερία Αρβανιτάκη

Τώρα πες μου αλήθεια τι ζητάς

τι μου συζητάς, τι μ’ αναζητάς

τι μου λες γι’ αγάπη κι αρρωσταίνω.

Τώρα που με δάκρυα συμφωνείς

δε γυρνά κανείς, δε θέλω πια.

Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ

στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.

Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ

παλιά μου εγώ, παντοτεινά.

Τώρα κοίτα η ώρα της ζωής

πόσο πάει μπροστά πίσω πάμε εμείς

τι μ’ επιθυμείς και τι μ’ αγγίζεις.

Τώρα που με δάκρυα μου γελάς

τι με ξεγελάς αφού το ξέρω πια.

Φωτιά μου ΕΓΩ …

 

Στίχοι: Λίνα Νικολακοπούλου

Μουσική: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρώτη εκτέλεση: Ελευθερία Αρβανιτάκη

Τώρα πες μου αλήθεια τι ζητάς

τι μου συζητάς, τι μ’ αναζητάς

τι μου λες γι’ αγάπη κι αρρωσταίνω.

Τώρα που με δάκρυα συμφωνείς

δε γυρνά κανείς, δε θέλω πια.

Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ

στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.

Φιλιά μου εγώ, σταλιά μου εγώ

παλιά μου εγώ, παντοτεινά.

Τώρα κοίτα η ώρα της ζωής

πόσο πάει μπροστά πίσω πάμε εμείς

τι μ’ επιθυμείς και τι μ’ αγγίζεις.

Τώρα που με δάκρυα μου γελάς

τι με ξεγελάς αφού το ξέρω πια.