Λύσε μου την απορία …


Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Αντώνης Ρέμος

Απ’ τη ζωή μου πέρασες

και με ‘κανες κομμάτια

θέλω μονάχα να μου πεις

κοιτώντας με στα μάτια…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε

καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε

μονάχα εγώ τρελάθηκα

για σένα καταστράφηκα

να δεις που όλοι θα πούνε

Στους άλλους λες πως τίποτα

δεν έκανα για σένα

μα θέλω αν τολμάς να πεις

τα ίδια και σε μένα…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε…

Advertisement

Λύσε μου την απορία …


Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Αντώνης Ρέμος

Απ’ τη ζωή μου πέρασες

και με ‘κανες κομμάτια

θέλω μονάχα να μου πεις

κοιτώντας με στα μάτια…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε

καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε

μονάχα εγώ τρελάθηκα

για σένα καταστράφηκα

να δεις που όλοι θα πούνε

Στους άλλους λες πως τίποτα

δεν έκανα για σένα

μα θέλω αν τολμάς να πεις

τα ίδια και σε μένα…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε…

Λύσε μου την απορία …


Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Αντώνης Ρέμος

Απ’ τη ζωή μου πέρασες

και με ‘κανες κομμάτια

θέλω μονάχα να μου πεις

κοιτώντας με στα μάτια…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε

καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε

μονάχα εγώ τρελάθηκα

για σένα καταστράφηκα

να δεις που όλοι θα πούνε

Στους άλλους λες πως τίποτα

δεν έκανα για σένα

μα θέλω αν τολμάς να πεις

τα ίδια και σε μένα…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε…

Λύσε μου την απορία …


Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Αντώνης Ρέμος

Απ’ τη ζωή μου πέρασες

και με ‘κανες κομμάτια

θέλω μονάχα να μου πεις

κοιτώντας με στα μάτια…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε

καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε

μονάχα εγώ τρελάθηκα

για σένα καταστράφηκα

να δεις που όλοι θα πούνε

Στους άλλους λες πως τίποτα

δεν έκανα για σένα

μα θέλω αν τολμάς να πεις

τα ίδια και σε μένα…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε…

Λύσε μου την απορία …


Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Αντώνης Ρέμος

Απ’ τη ζωή μου πέρασες

και με ‘κανες κομμάτια

θέλω μονάχα να μου πεις

κοιτώντας με στα μάτια…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε

καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε

μονάχα εγώ τρελάθηκα

για σένα καταστράφηκα

να δεις που όλοι θα πούνε

Στους άλλους λες πως τίποτα

δεν έκανα για σένα

μα θέλω αν τολμάς να πεις

τα ίδια και σε μένα…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε…

Λύσε μου την απορία …


Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Αντώνης Ρέμος

Απ’ τη ζωή μου πέρασες

και με ‘κανες κομμάτια

θέλω μονάχα να μου πεις

κοιτώντας με στα μάτια…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε

καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε

μονάχα εγώ τρελάθηκα

για σένα καταστράφηκα

να δεις που όλοι θα πούνε

Στους άλλους λες πως τίποτα

δεν έκανα για σένα

μα θέλω αν τολμάς να πεις

τα ίδια και σε μένα…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε…

Λύσε μου την απορία …


Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Αντώνης Ρέμος

Απ’ τη ζωή μου πέρασες

και με ‘κανες κομμάτια

θέλω μονάχα να μου πεις

κοιτώντας με στα μάτια…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε

καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε

μονάχα εγώ τρελάθηκα

για σένα καταστράφηκα

να δεις που όλοι θα πούνε

Στους άλλους λες πως τίποτα

δεν έκανα για σένα

μα θέλω αν τολμάς να πεις

τα ίδια και σε μένα…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε…

Λύσε μου την απορία …


Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Αντώνης Ρέμος

Απ’ τη ζωή μου πέρασες

και με ‘κανες κομμάτια

θέλω μονάχα να μου πεις

κοιτώντας με στα μάτια…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε

καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε

μονάχα εγώ τρελάθηκα

για σένα καταστράφηκα

να δεις που όλοι θα πούνε

Στους άλλους λες πως τίποτα

δεν έκανα για σένα

μα θέλω αν τολμάς να πεις

τα ίδια και σε μένα…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε…

Λύσε μου την απορία …


Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Αντώνης Ρέμος

Απ’ τη ζωή μου πέρασες

και με ‘κανες κομμάτια

θέλω μονάχα να μου πεις

κοιτώντας με στα μάτια…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε

καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε

μονάχα εγώ τρελάθηκα

για σένα καταστράφηκα

να δεις που όλοι θα πούνε

Στους άλλους λες πως τίποτα

δεν έκανα για σένα

μα θέλω αν τολμάς να πεις

τα ίδια και σε μένα…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε…

Λύσε μου την απορία …


Στίχοι: Φοίβος

Μουσική: Φοίβος

Πρώτη εκτέλεση: Αντώνης Ρέμος

Απ’ τη ζωή μου πέρασες

και με ‘κανες κομμάτια

θέλω μονάχα να μου πεις

κοιτώντας με στα μάτια…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε

καιρός λοιπόν για να λογαριαστούμε

μονάχα εγώ τρελάθηκα

για σένα καταστράφηκα

να δεις που όλοι θα πούνε

Στους άλλους λες πως τίποτα

δεν έκανα για σένα

μα θέλω αν τολμάς να πεις

τα ίδια και σε μένα…

Τι ήμουνα για σένανε

τι ήσουνα για μένανε…