Μια καλημέρα σε όλους σας …


Στίχοι: Δημήτρης Χριστοδούλου

Μουσική: Μάνος Λοΐζος

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Στο μονοπάτι σαν θα βγεις,

Μιας ανοιξιάτικης αυγής,

Να μη ξεχάσεις να της πεις

Μια καλημέρα της ζωής

Μια καλημέρα είν’ αυτή

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Παλάτια χτίζουν οι θεοί

κι εμείς πάνω στην άμμο

κι εμείς πάνω στην άμμο

Με τα χαράματα σαν βγεις

Από την πόρτα της ζωής

Μια καλημέρα να της πεις

Κι ας είσαι μόνος μες στη γη

Μια καλημέρα είν’ αυτή …

Advertisement

Μια καλημέρα σε όλους σας …


Στίχοι: Δημήτρης Χριστοδούλου

Μουσική: Μάνος Λοΐζος

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Στο μονοπάτι σαν θα βγεις,

Μιας ανοιξιάτικης αυγής,

Να μη ξεχάσεις να της πεις

Μια καλημέρα της ζωής

Μια καλημέρα είν’ αυτή

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Παλάτια χτίζουν οι θεοί

κι εμείς πάνω στην άμμο

κι εμείς πάνω στην άμμο

Με τα χαράματα σαν βγεις

Από την πόρτα της ζωής

Μια καλημέρα να της πεις

Κι ας είσαι μόνος μες στη γη

Μια καλημέρα είν’ αυτή …

Μια καλημέρα σε όλους σας …


Στίχοι: Δημήτρης Χριστοδούλου

Μουσική: Μάνος Λοΐζος

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Στο μονοπάτι σαν θα βγεις,

Μιας ανοιξιάτικης αυγής,

Να μη ξεχάσεις να της πεις

Μια καλημέρα της ζωής

Μια καλημέρα είν’ αυτή

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Παλάτια χτίζουν οι θεοί

κι εμείς πάνω στην άμμο

κι εμείς πάνω στην άμμο

Με τα χαράματα σαν βγεις

Από την πόρτα της ζωής

Μια καλημέρα να της πεις

Κι ας είσαι μόνος μες στη γη

Μια καλημέρα είν’ αυτή …

Μια καλημέρα σε όλους σας …


Στίχοι: Δημήτρης Χριστοδούλου

Μουσική: Μάνος Λοΐζος

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Στο μονοπάτι σαν θα βγεις,

Μιας ανοιξιάτικης αυγής,

Να μη ξεχάσεις να της πεις

Μια καλημέρα της ζωής

Μια καλημέρα είν’ αυτή

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Παλάτια χτίζουν οι θεοί

κι εμείς πάνω στην άμμο

κι εμείς πάνω στην άμμο

Με τα χαράματα σαν βγεις

Από την πόρτα της ζωής

Μια καλημέρα να της πεις

Κι ας είσαι μόνος μες στη γη

Μια καλημέρα είν’ αυτή …

Μια καλημέρα σε όλους σας …


Στίχοι: Δημήτρης Χριστοδούλου

Μουσική: Μάνος Λοΐζος

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Στο μονοπάτι σαν θα βγεις,

Μιας ανοιξιάτικης αυγής,

Να μη ξεχάσεις να της πεις

Μια καλημέρα της ζωής

Μια καλημέρα είν’ αυτή

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Παλάτια χτίζουν οι θεοί

κι εμείς πάνω στην άμμο

κι εμείς πάνω στην άμμο

Με τα χαράματα σαν βγεις

Από την πόρτα της ζωής

Μια καλημέρα να της πεις

Κι ας είσαι μόνος μες στη γη

Μια καλημέρα είν’ αυτή …

Μια καλημέρα σε όλους σας …


Στίχοι: Δημήτρης Χριστοδούλου

Μουσική: Μάνος Λοΐζος

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Στο μονοπάτι σαν θα βγεις,

Μιας ανοιξιάτικης αυγής,

Να μη ξεχάσεις να της πεις

Μια καλημέρα της ζωής

Μια καλημέρα είν’ αυτή

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Παλάτια χτίζουν οι θεοί

κι εμείς πάνω στην άμμο

κι εμείς πάνω στην άμμο

Με τα χαράματα σαν βγεις

Από την πόρτα της ζωής

Μια καλημέρα να της πεις

Κι ας είσαι μόνος μες στη γη

Μια καλημέρα είν’ αυτή …

Μια καλημέρα σε όλους σας …


Στίχοι: Δημήτρης Χριστοδούλου

Μουσική: Μάνος Λοΐζος

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Στο μονοπάτι σαν θα βγεις,

Μιας ανοιξιάτικης αυγής,

Να μη ξεχάσεις να της πεις

Μια καλημέρα της ζωής

Μια καλημέρα είν’ αυτή

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Παλάτια χτίζουν οι θεοί

κι εμείς πάνω στην άμμο

κι εμείς πάνω στην άμμο

Με τα χαράματα σαν βγεις

Από την πόρτα της ζωής

Μια καλημέρα να της πεις

Κι ας είσαι μόνος μες στη γη

Μια καλημέρα είν’ αυτή …

Μια καλημέρα σε όλους σας …


Στίχοι: Δημήτρης Χριστοδούλου

Μουσική: Μάνος Λοΐζος

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Στο μονοπάτι σαν θα βγεις,

Μιας ανοιξιάτικης αυγής,

Να μη ξεχάσεις να της πεις

Μια καλημέρα της ζωής

Μια καλημέρα είν’ αυτή

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Παλάτια χτίζουν οι θεοί

κι εμείς πάνω στην άμμο

κι εμείς πάνω στην άμμο

Με τα χαράματα σαν βγεις

Από την πόρτα της ζωής

Μια καλημέρα να της πεις

Κι ας είσαι μόνος μες στη γη

Μια καλημέρα είν’ αυτή …

Μια καλημέρα σε όλους σας …


Στίχοι: Δημήτρης Χριστοδούλου

Μουσική: Μάνος Λοΐζος

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Στο μονοπάτι σαν θα βγεις,

Μιας ανοιξιάτικης αυγής,

Να μη ξεχάσεις να της πεις

Μια καλημέρα της ζωής

Μια καλημέρα είν’ αυτή

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Παλάτια χτίζουν οι θεοί

κι εμείς πάνω στην άμμο

κι εμείς πάνω στην άμμο

Με τα χαράματα σαν βγεις

Από την πόρτα της ζωής

Μια καλημέρα να της πεις

Κι ας είσαι μόνος μες στη γη

Μια καλημέρα είν’ αυτή …

Μια καλημέρα σε όλους σας …


Στίχοι: Δημήτρης Χριστοδούλου

Μουσική: Μάνος Λοΐζος

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Στο μονοπάτι σαν θα βγεις,

Μιας ανοιξιάτικης αυγής,

Να μη ξεχάσεις να της πεις

Μια καλημέρα της ζωής

Μια καλημέρα είν’ αυτή

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Πες τη κι ας πέσει χάμω

Παλάτια χτίζουν οι θεοί

κι εμείς πάνω στην άμμο

κι εμείς πάνω στην άμμο

Με τα χαράματα σαν βγεις

Από την πόρτα της ζωής

Μια καλημέρα να της πεις

Κι ας είσαι μόνος μες στη γη

Μια καλημέρα είν’ αυτή …