Εσείς τι πιστεύεται γι’ αυτό;

like_a_spice.jpg

Μου είπαν πως θα μπορούσα να γράψω για όποιο θέμα ήθελα

Εγώ διάλεξα τρία θέμματα που για μένα είναι πολύ σημαντικά.

Η ΑΓΑΠΗ, ο ΈΡΩΤΑΣ και η ΦΙΛΙΑ.

Δεν έχω καμία σχέση μεταξύ τους

Είναι τρία συανιασθήματα που όποιος τα έχει και τα τρία είνα πολύ πλούσιος

Όμως ποιος μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η φιλία σε μια σχέση;

Πόσο διαφορετική είναι η Αγάπη απ΄τον Έρωτα;

Για μένα σημαντικά συναισθήματα είναι και τα τρία

Εσείς τι πιστεύεται μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς αγάπη και φιλία;

Advertisement

Εσείς τι πιστεύεται γι’ αυτό;

like_a_spice.jpg

Μου είπαν πως θα μπορούσα να γράψω για όποιο θέμα ήθελα

Εγώ διάλεξα τρία θέμματα που για μένα είναι πολύ σημαντικά.

Η ΑΓΑΠΗ, ο ΈΡΩΤΑΣ και η ΦΙΛΙΑ.

Δεν έχω καμία σχέση μεταξύ τους

Είναι τρία συανιασθήματα που όποιος τα έχει και τα τρία είνα πολύ πλούσιος

Όμως ποιος μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η φιλία σε μια σχέση;

Πόσο διαφορετική είναι η Αγάπη απ΄τον Έρωτα;

Για μένα σημαντικά συναισθήματα είναι και τα τρία

Εσείς τι πιστεύεται μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς αγάπη και φιλία;

Εσείς τι πιστεύεται γι’ αυτό;

like_a_spice.jpg

Μου είπαν πως θα μπορούσα να γράψω για όποιο θέμα ήθελα

Εγώ διάλεξα τρία θέμματα που για μένα είναι πολύ σημαντικά.

Η ΑΓΑΠΗ, ο ΈΡΩΤΑΣ και η ΦΙΛΙΑ.

Δεν έχω καμία σχέση μεταξύ τους

Είναι τρία συανιασθήματα που όποιος τα έχει και τα τρία είνα πολύ πλούσιος

Όμως ποιος μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η φιλία σε μια σχέση;

Πόσο διαφορετική είναι η Αγάπη απ΄τον Έρωτα;

Για μένα σημαντικά συναισθήματα είναι και τα τρία

Εσείς τι πιστεύεται μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς αγάπη και φιλία;

Εσείς τι πιστεύεται γι’ αυτό;

like_a_spice.jpg

Μου είπαν πως θα μπορούσα να γράψω για όποιο θέμα ήθελα

Εγώ διάλεξα τρία θέμματα που για μένα είναι πολύ σημαντικά.

Η ΑΓΑΠΗ, ο ΈΡΩΤΑΣ και η ΦΙΛΙΑ.

Δεν έχω καμία σχέση μεταξύ τους

Είναι τρία συανιασθήματα που όποιος τα έχει και τα τρία είνα πολύ πλούσιος

Όμως ποιος μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η φιλία σε μια σχέση;

Πόσο διαφορετική είναι η Αγάπη απ΄τον Έρωτα;

Για μένα σημαντικά συναισθήματα είναι και τα τρία

Εσείς τι πιστεύεται μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς αγάπη και φιλία;

Εσείς τι πιστεύεται γι’ αυτό;

like_a_spice.jpg

Μου είπαν πως θα μπορούσα να γράψω για όποιο θέμα ήθελα

Εγώ διάλεξα τρία θέμματα που για μένα είναι πολύ σημαντικά.

Η ΑΓΑΠΗ, ο ΈΡΩΤΑΣ και η ΦΙΛΙΑ.

Δεν έχω καμία σχέση μεταξύ τους

Είναι τρία συανιασθήματα που όποιος τα έχει και τα τρία είνα πολύ πλούσιος

Όμως ποιος μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η φιλία σε μια σχέση;

Πόσο διαφορετική είναι η Αγάπη απ΄τον Έρωτα;

Για μένα σημαντικά συναισθήματα είναι και τα τρία

Εσείς τι πιστεύεται μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς αγάπη και φιλία;

Εσείς τι πιστεύεται γι’ αυτό;

like_a_spice.jpg

Μου είπαν πως θα μπορούσα να γράψω για όποιο θέμα ήθελα

Εγώ διάλεξα τρία θέμματα που για μένα είναι πολύ σημαντικά.

Η ΑΓΑΠΗ, ο ΈΡΩΤΑΣ και η ΦΙΛΙΑ.

Δεν έχω καμία σχέση μεταξύ τους

Είναι τρία συανιασθήματα που όποιος τα έχει και τα τρία είνα πολύ πλούσιος

Όμως ποιος μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η φιλία σε μια σχέση;

Πόσο διαφορετική είναι η Αγάπη απ΄τον Έρωτα;

Για μένα σημαντικά συναισθήματα είναι και τα τρία

Εσείς τι πιστεύεται μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς αγάπη και φιλία;

Εσείς τι πιστεύεται γι’ αυτό;

like_a_spice.jpg

Μου είπαν πως θα μπορούσα να γράψω για όποιο θέμα ήθελα

Εγώ διάλεξα τρία θέμματα που για μένα είναι πολύ σημαντικά.

Η ΑΓΑΠΗ, ο ΈΡΩΤΑΣ και η ΦΙΛΙΑ.

Δεν έχω καμία σχέση μεταξύ τους

Είναι τρία συανιασθήματα που όποιος τα έχει και τα τρία είνα πολύ πλούσιος

Όμως ποιος μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η φιλία σε μια σχέση;

Πόσο διαφορετική είναι η Αγάπη απ΄τον Έρωτα;

Για μένα σημαντικά συναισθήματα είναι και τα τρία

Εσείς τι πιστεύεται μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς αγάπη και φιλία;

Εσείς τι πιστεύεται γι’ αυτό;

like_a_spice.jpg

Μου είπαν πως θα μπορούσα να γράψω για όποιο θέμα ήθελα

Εγώ διάλεξα τρία θέμματα που για μένα είναι πολύ σημαντικά.

Η ΑΓΑΠΗ, ο ΈΡΩΤΑΣ και η ΦΙΛΙΑ.

Δεν έχω καμία σχέση μεταξύ τους

Είναι τρία συανιασθήματα που όποιος τα έχει και τα τρία είνα πολύ πλούσιος

Όμως ποιος μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η φιλία σε μια σχέση;

Πόσο διαφορετική είναι η Αγάπη απ΄τον Έρωτα;

Για μένα σημαντικά συναισθήματα είναι και τα τρία

Εσείς τι πιστεύεται μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς αγάπη και φιλία;

Εσείς τι πιστεύεται γι’ αυτό;

like_a_spice.jpg

Μου είπαν πως θα μπορούσα να γράψω για όποιο θέμα ήθελα

Εγώ διάλεξα τρία θέμματα που για μένα είναι πολύ σημαντικά.

Η ΑΓΑΠΗ, ο ΈΡΩΤΑΣ και η ΦΙΛΙΑ.

Δεν έχω καμία σχέση μεταξύ τους

Είναι τρία συανιασθήματα που όποιος τα έχει και τα τρία είνα πολύ πλούσιος

Όμως ποιος μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η φιλία σε μια σχέση;

Πόσο διαφορετική είναι η Αγάπη απ΄τον Έρωτα;

Για μένα σημαντικά συναισθήματα είναι και τα τρία

Εσείς τι πιστεύεται μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς αγάπη και φιλία;

Εσείς τι πιστεύεται γι’ αυτό;

like_a_spice.jpg

Μου είπαν πως θα μπορούσα να γράψω για όποιο θέμα ήθελα

Εγώ διάλεξα τρία θέμματα που για μένα είναι πολύ σημαντικά.

Η ΑΓΑΠΗ, ο ΈΡΩΤΑΣ και η ΦΙΛΙΑ.

Δεν έχω καμία σχέση μεταξύ τους

Είναι τρία συανιασθήματα που όποιος τα έχει και τα τρία είνα πολύ πλούσιος

Όμως ποιος μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η φιλία σε μια σχέση;

Πόσο διαφορετική είναι η Αγάπη απ΄τον Έρωτα;

Για μένα σημαντικά συναισθήματα είναι και τα τρία

Εσείς τι πιστεύεται μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς αγάπη και φιλία;