ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

loveffgdfd.jpg

Ναι αισθάνομαι χάλια αλλά ξέρω πως είναι για το καλό μου

Δεν μπορώ να μείνω σε κάτι που αισθάνομαι πως έχει πεθάνει

Θέλω να ακούω συνέχεια το Σ’ αγαπώ σου

Δεν αντέχω άλλο αυτή την σιωπή

Θέλω να αισθάνομαι το αγιγμά σου και

Να θέλεις όλα αυτά να μου τα προσφέρεις απλόχερα

Όχι επειδή στο λέω ΕΓΩ

Αλλά επειδή θα τα αισθάνεσαι

Θα θυμάμαι τις όμορφες στιγμές μας

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

Advertisement

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

loveffgdfd.jpg

Ναι αισθάνομαι χάλια αλλά ξέρω πως είναι για το καλό μου

Δεν μπορώ να μείνω σε κάτι που αισθάνομαι πως έχει πεθάνει

Θέλω να ακούω συνέχεια το Σ’ αγαπώ σου

Δεν αντέχω άλλο αυτή την σιωπή

Θέλω να αισθάνομαι το αγιγμά σου και

Να θέλεις όλα αυτά να μου τα προσφέρεις απλόχερα

Όχι επειδή στο λέω ΕΓΩ

Αλλά επειδή θα τα αισθάνεσαι

Θα θυμάμαι τις όμορφες στιγμές μας

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

loveffgdfd.jpg

Ναι αισθάνομαι χάλια αλλά ξέρω πως είναι για το καλό μου

Δεν μπορώ να μείνω σε κάτι που αισθάνομαι πως έχει πεθάνει

Θέλω να ακούω συνέχεια το Σ’ αγαπώ σου

Δεν αντέχω άλλο αυτή την σιωπή

Θέλω να αισθάνομαι το αγιγμά σου και

Να θέλεις όλα αυτά να μου τα προσφέρεις απλόχερα

Όχι επειδή στο λέω ΕΓΩ

Αλλά επειδή θα τα αισθάνεσαι

Θα θυμάμαι τις όμορφες στιγμές μας

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

loveffgdfd.jpg

Ναι αισθάνομαι χάλια αλλά ξέρω πως είναι για το καλό μου

Δεν μπορώ να μείνω σε κάτι που αισθάνομαι πως έχει πεθάνει

Θέλω να ακούω συνέχεια το Σ’ αγαπώ σου

Δεν αντέχω άλλο αυτή την σιωπή

Θέλω να αισθάνομαι το αγιγμά σου και

Να θέλεις όλα αυτά να μου τα προσφέρεις απλόχερα

Όχι επειδή στο λέω ΕΓΩ

Αλλά επειδή θα τα αισθάνεσαι

Θα θυμάμαι τις όμορφες στιγμές μας

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

loveffgdfd.jpg

Ναι αισθάνομαι χάλια αλλά ξέρω πως είναι για το καλό μου

Δεν μπορώ να μείνω σε κάτι που αισθάνομαι πως έχει πεθάνει

Θέλω να ακούω συνέχεια το Σ’ αγαπώ σου

Δεν αντέχω άλλο αυτή την σιωπή

Θέλω να αισθάνομαι το αγιγμά σου και

Να θέλεις όλα αυτά να μου τα προσφέρεις απλόχερα

Όχι επειδή στο λέω ΕΓΩ

Αλλά επειδή θα τα αισθάνεσαι

Θα θυμάμαι τις όμορφες στιγμές μας

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

loveffgdfd.jpg

Ναι αισθάνομαι χάλια αλλά ξέρω πως είναι για το καλό μου

Δεν μπορώ να μείνω σε κάτι που αισθάνομαι πως έχει πεθάνει

Θέλω να ακούω συνέχεια το Σ’ αγαπώ σου

Δεν αντέχω άλλο αυτή την σιωπή

Θέλω να αισθάνομαι το αγιγμά σου και

Να θέλεις όλα αυτά να μου τα προσφέρεις απλόχερα

Όχι επειδή στο λέω ΕΓΩ

Αλλά επειδή θα τα αισθάνεσαι

Θα θυμάμαι τις όμορφες στιγμές μας

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

loveffgdfd.jpg

Ναι αισθάνομαι χάλια αλλά ξέρω πως είναι για το καλό μου

Δεν μπορώ να μείνω σε κάτι που αισθάνομαι πως έχει πεθάνει

Θέλω να ακούω συνέχεια το Σ’ αγαπώ σου

Δεν αντέχω άλλο αυτή την σιωπή

Θέλω να αισθάνομαι το αγιγμά σου και

Να θέλεις όλα αυτά να μου τα προσφέρεις απλόχερα

Όχι επειδή στο λέω ΕΓΩ

Αλλά επειδή θα τα αισθάνεσαι

Θα θυμάμαι τις όμορφες στιγμές μας

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

loveffgdfd.jpg

Ναι αισθάνομαι χάλια αλλά ξέρω πως είναι για το καλό μου

Δεν μπορώ να μείνω σε κάτι που αισθάνομαι πως έχει πεθάνει

Θέλω να ακούω συνέχεια το Σ’ αγαπώ σου

Δεν αντέχω άλλο αυτή την σιωπή

Θέλω να αισθάνομαι το αγιγμά σου και

Να θέλεις όλα αυτά να μου τα προσφέρεις απλόχερα

Όχι επειδή στο λέω ΕΓΩ

Αλλά επειδή θα τα αισθάνεσαι

Θα θυμάμαι τις όμορφες στιγμές μας

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

loveffgdfd.jpg

Ναι αισθάνομαι χάλια αλλά ξέρω πως είναι για το καλό μου

Δεν μπορώ να μείνω σε κάτι που αισθάνομαι πως έχει πεθάνει

Θέλω να ακούω συνέχεια το Σ’ αγαπώ σου

Δεν αντέχω άλλο αυτή την σιωπή

Θέλω να αισθάνομαι το αγιγμά σου και

Να θέλεις όλα αυτά να μου τα προσφέρεις απλόχερα

Όχι επειδή στο λέω ΕΓΩ

Αλλά επειδή θα τα αισθάνεσαι

Θα θυμάμαι τις όμορφες στιγμές μας

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …

loveffgdfd.jpg

Ναι αισθάνομαι χάλια αλλά ξέρω πως είναι για το καλό μου

Δεν μπορώ να μείνω σε κάτι που αισθάνομαι πως έχει πεθάνει

Θέλω να ακούω συνέχεια το Σ’ αγαπώ σου

Δεν αντέχω άλλο αυτή την σιωπή

Θέλω να αισθάνομαι το αγιγμά σου και

Να θέλεις όλα αυτά να μου τα προσφέρεις απλόχερα

Όχι επειδή στο λέω ΕΓΩ

Αλλά επειδή θα τα αισθάνεσαι

Θα θυμάμαι τις όμορφες στιγμές μας

ΑΝΤΙΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ …