Ορκίζομαι …

VALEN077.JPG
Μου λείπεις και ας χορεύεις

κάθε βράδυ στα όνειρά μου!

Κι όσο και να προσπαθώ μόνο η αγάπη σου μπορεί

να σβήσει τη δίψα της καρδιάς μου…

Τι και αν σ’ αυτό τον κόσμο

αλλάζουνε τα πάντα,

όσο υπάρχω και θα ζω

ορκίζομαι να σ’ αγαπώ για πάντα…

Advertisement

Ορκίζομαι …

VALEN077.JPG
Μου λείπεις και ας χορεύεις

κάθε βράδυ στα όνειρά μου!

Κι όσο και να προσπαθώ μόνο η αγάπη σου μπορεί

να σβήσει τη δίψα της καρδιάς μου…

Τι και αν σ’ αυτό τον κόσμο

αλλάζουνε τα πάντα,

όσο υπάρχω και θα ζω

ορκίζομαι να σ’ αγαπώ για πάντα…

Ορκίζομαι …

VALEN077.JPG
Μου λείπεις και ας χορεύεις

κάθε βράδυ στα όνειρά μου!

Κι όσο και να προσπαθώ μόνο η αγάπη σου μπορεί

να σβήσει τη δίψα της καρδιάς μου…

Τι και αν σ’ αυτό τον κόσμο

αλλάζουνε τα πάντα,

όσο υπάρχω και θα ζω

ορκίζομαι να σ’ αγαπώ για πάντα…

Ορκίζομαι …

VALEN077.JPG
Μου λείπεις και ας χορεύεις

κάθε βράδυ στα όνειρά μου!

Κι όσο και να προσπαθώ μόνο η αγάπη σου μπορεί

να σβήσει τη δίψα της καρδιάς μου…

Τι και αν σ’ αυτό τον κόσμο

αλλάζουνε τα πάντα,

όσο υπάρχω και θα ζω

ορκίζομαι να σ’ αγαπώ για πάντα…

Ορκίζομαι …

VALEN077.JPG
Μου λείπεις και ας χορεύεις

κάθε βράδυ στα όνειρά μου!

Κι όσο και να προσπαθώ μόνο η αγάπη σου μπορεί

να σβήσει τη δίψα της καρδιάς μου…

Τι και αν σ’ αυτό τον κόσμο

αλλάζουνε τα πάντα,

όσο υπάρχω και θα ζω

ορκίζομαι να σ’ αγαπώ για πάντα…

Ορκίζομαι …

VALEN077.JPG
Μου λείπεις και ας χορεύεις

κάθε βράδυ στα όνειρά μου!

Κι όσο και να προσπαθώ μόνο η αγάπη σου μπορεί

να σβήσει τη δίψα της καρδιάς μου…

Τι και αν σ’ αυτό τον κόσμο

αλλάζουνε τα πάντα,

όσο υπάρχω και θα ζω

ορκίζομαι να σ’ αγαπώ για πάντα…

Ορκίζομαι …

VALEN077.JPG
Μου λείπεις και ας χορεύεις

κάθε βράδυ στα όνειρά μου!

Κι όσο και να προσπαθώ μόνο η αγάπη σου μπορεί

να σβήσει τη δίψα της καρδιάς μου…

Τι και αν σ’ αυτό τον κόσμο

αλλάζουνε τα πάντα,

όσο υπάρχω και θα ζω

ορκίζομαι να σ’ αγαπώ για πάντα…

Ορκίζομαι …

VALEN077.JPG
Μου λείπεις και ας χορεύεις

κάθε βράδυ στα όνειρά μου!

Κι όσο και να προσπαθώ μόνο η αγάπη σου μπορεί

να σβήσει τη δίψα της καρδιάς μου…

Τι και αν σ’ αυτό τον κόσμο

αλλάζουνε τα πάντα,

όσο υπάρχω και θα ζω

ορκίζομαι να σ’ αγαπώ για πάντα…

Ορκίζομαι …

VALEN077.JPG
Μου λείπεις και ας χορεύεις

κάθε βράδυ στα όνειρά μου!

Κι όσο και να προσπαθώ μόνο η αγάπη σου μπορεί

να σβήσει τη δίψα της καρδιάς μου…

Τι και αν σ’ αυτό τον κόσμο

αλλάζουνε τα πάντα,

όσο υπάρχω και θα ζω

ορκίζομαι να σ’ αγαπώ για πάντα…

Ορκίζομαι …

VALEN077.JPG
Μου λείπεις και ας χορεύεις

κάθε βράδυ στα όνειρά μου!

Κι όσο και να προσπαθώ μόνο η αγάπη σου μπορεί

να σβήσει τη δίψα της καρδιάς μου…

Τι και αν σ’ αυτό τον κόσμο

αλλάζουνε τα πάντα,

όσο υπάρχω και θα ζω

ορκίζομαι να σ’ αγαπώ για πάντα…