Μαζί με τα κουβαδάκια μας …

IMGP0680.JPG

Μια βόλτα θέλω να κάνω σήμερα

Σε μονοπάτια γνώριμα

Κάπου που να μη σε θυμάμαι

Να πάψω να σε αγαπώ

Να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου

Μαζί με την Μαρκέλλα

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

Να ακούσω αυτό που λέει

Και με ξετρελαίνει τελευταία

ΜΑΜΑ ΠΑΠΑΩ ΠΟΛΥ.

Δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα άλλο

Η Μαρκέλλα και εγώ λοιπόν

Θα πάρουμε τα κουβαδάκια μας

Και θα πάμε για μια βόλτα

Στην ομορφότερη περιοχή του Πειραιά

Advertisement

Μαζί με τα κουβαδάκια μας …

IMGP0680.JPG

Μια βόλτα θέλω να κάνω σήμερα

Σε μονοπάτια γνώριμα

Κάπου που να μη σε θυμάμαι

Να πάψω να σε αγαπώ

Να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου

Μαζί με την Μαρκέλλα

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

Να ακούσω αυτό που λέει

Και με ξετρελαίνει τελευταία

ΜΑΜΑ ΠΑΠΑΩ ΠΟΛΥ.

Δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα άλλο

Η Μαρκέλλα και εγώ λοιπόν

Θα πάρουμε τα κουβαδάκια μας

Και θα πάμε για μια βόλτα

Στην ομορφότερη περιοχή του Πειραιά

Μαζί με τα κουβαδάκια μας …

IMGP0680.JPG

Μια βόλτα θέλω να κάνω σήμερα

Σε μονοπάτια γνώριμα

Κάπου που να μη σε θυμάμαι

Να πάψω να σε αγαπώ

Να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου

Μαζί με την Μαρκέλλα

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

Να ακούσω αυτό που λέει

Και με ξετρελαίνει τελευταία

ΜΑΜΑ ΠΑΠΑΩ ΠΟΛΥ.

Δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα άλλο

Η Μαρκέλλα και εγώ λοιπόν

Θα πάρουμε τα κουβαδάκια μας

Και θα πάμε για μια βόλτα

Στην ομορφότερη περιοχή του Πειραιά

Μαζί με τα κουβαδάκια μας …

IMGP0680.JPG

Μια βόλτα θέλω να κάνω σήμερα

Σε μονοπάτια γνώριμα

Κάπου που να μη σε θυμάμαι

Να πάψω να σε αγαπώ

Να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου

Μαζί με την Μαρκέλλα

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

Να ακούσω αυτό που λέει

Και με ξετρελαίνει τελευταία

ΜΑΜΑ ΠΑΠΑΩ ΠΟΛΥ.

Δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα άλλο

Η Μαρκέλλα και εγώ λοιπόν

Θα πάρουμε τα κουβαδάκια μας

Και θα πάμε για μια βόλτα

Στην ομορφότερη περιοχή του Πειραιά

Μαζί με τα κουβαδάκια μας …

IMGP0680.JPG

Μια βόλτα θέλω να κάνω σήμερα

Σε μονοπάτια γνώριμα

Κάπου που να μη σε θυμάμαι

Να πάψω να σε αγαπώ

Να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου

Μαζί με την Μαρκέλλα

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

Να ακούσω αυτό που λέει

Και με ξετρελαίνει τελευταία

ΜΑΜΑ ΠΑΠΑΩ ΠΟΛΥ.

Δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα άλλο

Η Μαρκέλλα και εγώ λοιπόν

Θα πάρουμε τα κουβαδάκια μας

Και θα πάμε για μια βόλτα

Στην ομορφότερη περιοχή του Πειραιά

Μαζί με τα κουβαδάκια μας …

IMGP0680.JPG

Μια βόλτα θέλω να κάνω σήμερα

Σε μονοπάτια γνώριμα

Κάπου που να μη σε θυμάμαι

Να πάψω να σε αγαπώ

Να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου

Μαζί με την Μαρκέλλα

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

Να ακούσω αυτό που λέει

Και με ξετρελαίνει τελευταία

ΜΑΜΑ ΠΑΠΑΩ ΠΟΛΥ.

Δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα άλλο

Η Μαρκέλλα και εγώ λοιπόν

Θα πάρουμε τα κουβαδάκια μας

Και θα πάμε για μια βόλτα

Στην ομορφότερη περιοχή του Πειραιά

Μαζί με τα κουβαδάκια μας …

IMGP0680.JPG

Μια βόλτα θέλω να κάνω σήμερα

Σε μονοπάτια γνώριμα

Κάπου που να μη σε θυμάμαι

Να πάψω να σε αγαπώ

Να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου

Μαζί με την Μαρκέλλα

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

Να ακούσω αυτό που λέει

Και με ξετρελαίνει τελευταία

ΜΑΜΑ ΠΑΠΑΩ ΠΟΛΥ.

Δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα άλλο

Η Μαρκέλλα και εγώ λοιπόν

Θα πάρουμε τα κουβαδάκια μας

Και θα πάμε για μια βόλτα

Στην ομορφότερη περιοχή του Πειραιά

Μαζί με τα κουβαδάκια μας …

IMGP0680.JPG

Μια βόλτα θέλω να κάνω σήμερα

Σε μονοπάτια γνώριμα

Κάπου που να μη σε θυμάμαι

Να πάψω να σε αγαπώ

Να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου

Μαζί με την Μαρκέλλα

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

Να ακούσω αυτό που λέει

Και με ξετρελαίνει τελευταία

ΜΑΜΑ ΠΑΠΑΩ ΠΟΛΥ.

Δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα άλλο

Η Μαρκέλλα και εγώ λοιπόν

Θα πάρουμε τα κουβαδάκια μας

Και θα πάμε για μια βόλτα

Στην ομορφότερη περιοχή του Πειραιά

Μαζί με τα κουβαδάκια μας …

IMGP0680.JPG

Μια βόλτα θέλω να κάνω σήμερα

Σε μονοπάτια γνώριμα

Κάπου που να μη σε θυμάμαι

Να πάψω να σε αγαπώ

Να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου

Μαζί με την Μαρκέλλα

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

Να ακούσω αυτό που λέει

Και με ξετρελαίνει τελευταία

ΜΑΜΑ ΠΑΠΑΩ ΠΟΛΥ.

Δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα άλλο

Η Μαρκέλλα και εγώ λοιπόν

Θα πάρουμε τα κουβαδάκια μας

Και θα πάμε για μια βόλτα

Στην ομορφότερη περιοχή του Πειραιά

Μαζί με τα κουβαδάκια μας …

IMGP0680.JPG

Μια βόλτα θέλω να κάνω σήμερα

Σε μονοπάτια γνώριμα

Κάπου που να μη σε θυμάμαι

Να πάψω να σε αγαπώ

Να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου

Μαζί με την Μαρκέλλα

Να αισθανθώ λίγο όμορφα

Να ακούσω αυτό που λέει

Και με ξετρελαίνει τελευταία

ΜΑΜΑ ΠΑΠΑΩ ΠΟΛΥ.

Δεν θέλω να σκεφτώ τίποτα άλλο

Η Μαρκέλλα και εγώ λοιπόν

Θα πάρουμε τα κουβαδάκια μας

Και θα πάμε για μια βόλτα

Στην ομορφότερη περιοχή του Πειραιά