Αλλιώς …

loveds.jpg
Όποιος και να σου πει Σ’ αγαπώ

Μη τον πιστέψεις

Αγάπη είναι να νοιάζεσαι για τον άλλον

Να θέλεις να μαθαίνεις νέα του

Να τον ακούς όταν έχει ένα πρόβλημα

Και να προσπαθείς να τον βοηθήσεις

Να νιώθεις τη καρδιά σου να χτυπάει

Τόσο δυνατά που να νομίζεις πως θα σπάσει

Να βρίσκεσαι συνέχεια μαζί του

Και ένα λεπτό να είναι μακριά σου

Να σου λείπει

Να είσαι ευτυχισμένη όταν τον βλέπεις

Να ζωγραφίζεις καρδούλες

Βάζοντας τα ονόματα σας

Να γράφείς ποιήματα γι’ αυτόν

Να του αφιερώνεις τραγούδια

Να τον αγγίζεις και να λιώνεις

Να σε παίρνει αγκαλιά

Και να νομίζεις πως είσαι στον παράδεισο

Αν δεν αισθάνεται όλα αυτά

Δε σε αγαπάει.

Advertisement

Αλλιώς …

loveds.jpg
Όποιος και να σου πει Σ’ αγαπώ

Μη τον πιστέψεις

Αγάπη είναι να νοιάζεσαι για τον άλλον

Να θέλεις να μαθαίνεις νέα του

Να τον ακούς όταν έχει ένα πρόβλημα

Και να προσπαθείς να τον βοηθήσεις

Να νιώθεις τη καρδιά σου να χτυπάει

Τόσο δυνατά που να νομίζεις πως θα σπάσει

Να βρίσκεσαι συνέχεια μαζί του

Και ένα λεπτό να είναι μακριά σου

Να σου λείπει

Να είσαι ευτυχισμένη όταν τον βλέπεις

Να ζωγραφίζεις καρδούλες

Βάζοντας τα ονόματα σας

Να γράφείς ποιήματα γι’ αυτόν

Να του αφιερώνεις τραγούδια

Να τον αγγίζεις και να λιώνεις

Να σε παίρνει αγκαλιά

Και να νομίζεις πως είσαι στον παράδεισο

Αν δεν αισθάνεται όλα αυτά

Δε σε αγαπάει.

Αλλιώς …

loveds.jpg
Όποιος και να σου πει Σ’ αγαπώ

Μη τον πιστέψεις

Αγάπη είναι να νοιάζεσαι για τον άλλον

Να θέλεις να μαθαίνεις νέα του

Να τον ακούς όταν έχει ένα πρόβλημα

Και να προσπαθείς να τον βοηθήσεις

Να νιώθεις τη καρδιά σου να χτυπάει

Τόσο δυνατά που να νομίζεις πως θα σπάσει

Να βρίσκεσαι συνέχεια μαζί του

Και ένα λεπτό να είναι μακριά σου

Να σου λείπει

Να είσαι ευτυχισμένη όταν τον βλέπεις

Να ζωγραφίζεις καρδούλες

Βάζοντας τα ονόματα σας

Να γράφείς ποιήματα γι’ αυτόν

Να του αφιερώνεις τραγούδια

Να τον αγγίζεις και να λιώνεις

Να σε παίρνει αγκαλιά

Και να νομίζεις πως είσαι στον παράδεισο

Αν δεν αισθάνεται όλα αυτά

Δε σε αγαπάει.

Αλλιώς …

loveds.jpg
Όποιος και να σου πει Σ’ αγαπώ

Μη τον πιστέψεις

Αγάπη είναι να νοιάζεσαι για τον άλλον

Να θέλεις να μαθαίνεις νέα του

Να τον ακούς όταν έχει ένα πρόβλημα

Και να προσπαθείς να τον βοηθήσεις

Να νιώθεις τη καρδιά σου να χτυπάει

Τόσο δυνατά που να νομίζεις πως θα σπάσει

Να βρίσκεσαι συνέχεια μαζί του

Και ένα λεπτό να είναι μακριά σου

Να σου λείπει

Να είσαι ευτυχισμένη όταν τον βλέπεις

Να ζωγραφίζεις καρδούλες

Βάζοντας τα ονόματα σας

Να γράφείς ποιήματα γι’ αυτόν

Να του αφιερώνεις τραγούδια

Να τον αγγίζεις και να λιώνεις

Να σε παίρνει αγκαλιά

Και να νομίζεις πως είσαι στον παράδεισο

Αν δεν αισθάνεται όλα αυτά

Δε σε αγαπάει.

Αλλιώς …

loveds.jpg
Όποιος και να σου πει Σ’ αγαπώ

Μη τον πιστέψεις

Αγάπη είναι να νοιάζεσαι για τον άλλον

Να θέλεις να μαθαίνεις νέα του

Να τον ακούς όταν έχει ένα πρόβλημα

Και να προσπαθείς να τον βοηθήσεις

Να νιώθεις τη καρδιά σου να χτυπάει

Τόσο δυνατά που να νομίζεις πως θα σπάσει

Να βρίσκεσαι συνέχεια μαζί του

Και ένα λεπτό να είναι μακριά σου

Να σου λείπει

Να είσαι ευτυχισμένη όταν τον βλέπεις

Να ζωγραφίζεις καρδούλες

Βάζοντας τα ονόματα σας

Να γράφείς ποιήματα γι’ αυτόν

Να του αφιερώνεις τραγούδια

Να τον αγγίζεις και να λιώνεις

Να σε παίρνει αγκαλιά

Και να νομίζεις πως είσαι στον παράδεισο

Αν δεν αισθάνεται όλα αυτά

Δε σε αγαπάει.

Αλλιώς …

loveds.jpg
Όποιος και να σου πει Σ’ αγαπώ

Μη τον πιστέψεις

Αγάπη είναι να νοιάζεσαι για τον άλλον

Να θέλεις να μαθαίνεις νέα του

Να τον ακούς όταν έχει ένα πρόβλημα

Και να προσπαθείς να τον βοηθήσεις

Να νιώθεις τη καρδιά σου να χτυπάει

Τόσο δυνατά που να νομίζεις πως θα σπάσει

Να βρίσκεσαι συνέχεια μαζί του

Και ένα λεπτό να είναι μακριά σου

Να σου λείπει

Να είσαι ευτυχισμένη όταν τον βλέπεις

Να ζωγραφίζεις καρδούλες

Βάζοντας τα ονόματα σας

Να γράφείς ποιήματα γι’ αυτόν

Να του αφιερώνεις τραγούδια

Να τον αγγίζεις και να λιώνεις

Να σε παίρνει αγκαλιά

Και να νομίζεις πως είσαι στον παράδεισο

Αν δεν αισθάνεται όλα αυτά

Δε σε αγαπάει.

Αλλιώς …

loveds.jpg
Όποιος και να σου πει Σ’ αγαπώ

Μη τον πιστέψεις

Αγάπη είναι να νοιάζεσαι για τον άλλον

Να θέλεις να μαθαίνεις νέα του

Να τον ακούς όταν έχει ένα πρόβλημα

Και να προσπαθείς να τον βοηθήσεις

Να νιώθεις τη καρδιά σου να χτυπάει

Τόσο δυνατά που να νομίζεις πως θα σπάσει

Να βρίσκεσαι συνέχεια μαζί του

Και ένα λεπτό να είναι μακριά σου

Να σου λείπει

Να είσαι ευτυχισμένη όταν τον βλέπεις

Να ζωγραφίζεις καρδούλες

Βάζοντας τα ονόματα σας

Να γράφείς ποιήματα γι’ αυτόν

Να του αφιερώνεις τραγούδια

Να τον αγγίζεις και να λιώνεις

Να σε παίρνει αγκαλιά

Και να νομίζεις πως είσαι στον παράδεισο

Αν δεν αισθάνεται όλα αυτά

Δε σε αγαπάει.

Αλλιώς …

loveds.jpg
Όποιος και να σου πει Σ’ αγαπώ

Μη τον πιστέψεις

Αγάπη είναι να νοιάζεσαι για τον άλλον

Να θέλεις να μαθαίνεις νέα του

Να τον ακούς όταν έχει ένα πρόβλημα

Και να προσπαθείς να τον βοηθήσεις

Να νιώθεις τη καρδιά σου να χτυπάει

Τόσο δυνατά που να νομίζεις πως θα σπάσει

Να βρίσκεσαι συνέχεια μαζί του

Και ένα λεπτό να είναι μακριά σου

Να σου λείπει

Να είσαι ευτυχισμένη όταν τον βλέπεις

Να ζωγραφίζεις καρδούλες

Βάζοντας τα ονόματα σας

Να γράφείς ποιήματα γι’ αυτόν

Να του αφιερώνεις τραγούδια

Να τον αγγίζεις και να λιώνεις

Να σε παίρνει αγκαλιά

Και να νομίζεις πως είσαι στον παράδεισο

Αν δεν αισθάνεται όλα αυτά

Δε σε αγαπάει.

Αλλιώς …

loveds.jpg
Όποιος και να σου πει Σ’ αγαπώ

Μη τον πιστέψεις

Αγάπη είναι να νοιάζεσαι για τον άλλον

Να θέλεις να μαθαίνεις νέα του

Να τον ακούς όταν έχει ένα πρόβλημα

Και να προσπαθείς να τον βοηθήσεις

Να νιώθεις τη καρδιά σου να χτυπάει

Τόσο δυνατά που να νομίζεις πως θα σπάσει

Να βρίσκεσαι συνέχεια μαζί του

Και ένα λεπτό να είναι μακριά σου

Να σου λείπει

Να είσαι ευτυχισμένη όταν τον βλέπεις

Να ζωγραφίζεις καρδούλες

Βάζοντας τα ονόματα σας

Να γράφείς ποιήματα γι’ αυτόν

Να του αφιερώνεις τραγούδια

Να τον αγγίζεις και να λιώνεις

Να σε παίρνει αγκαλιά

Και να νομίζεις πως είσαι στον παράδεισο

Αν δεν αισθάνεται όλα αυτά

Δε σε αγαπάει.

Αλλιώς …

loveds.jpg
Όποιος και να σου πει Σ’ αγαπώ

Μη τον πιστέψεις

Αγάπη είναι να νοιάζεσαι για τον άλλον

Να θέλεις να μαθαίνεις νέα του

Να τον ακούς όταν έχει ένα πρόβλημα

Και να προσπαθείς να τον βοηθήσεις

Να νιώθεις τη καρδιά σου να χτυπάει

Τόσο δυνατά που να νομίζεις πως θα σπάσει

Να βρίσκεσαι συνέχεια μαζί του

Και ένα λεπτό να είναι μακριά σου

Να σου λείπει

Να είσαι ευτυχισμένη όταν τον βλέπεις

Να ζωγραφίζεις καρδούλες

Βάζοντας τα ονόματα σας

Να γράφείς ποιήματα γι’ αυτόν

Να του αφιερώνεις τραγούδια

Να τον αγγίζεις και να λιώνεις

Να σε παίρνει αγκαλιά

Και να νομίζεις πως είσαι στον παράδεισο

Αν δεν αισθάνεται όλα αυτά

Δε σε αγαπάει.