Δυο τριαντάφυλλα ακόμα …

roses2.gif

Μερικές φορές νομίζω πως γίνομαι πολύ γραφική.

Η Μαρκέλλα είναι λόκληρη η ζωή μου αλλά

Λατρεύω και να γράφω ιστορίες και παραμυθάκια.

Σήμερα που εγώ έχω τα γενεθλιά μου και

Η Μαρκέλλα γίνεται 23 μηνών έγραψα ακόμα ένα

Το παραμυθάκι λέγεται «Η Αγάπη και η Ελπίδα»

Και μπορείτε να το απολαύσετε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Η Αγάπη και η Ελπίδα

Ελπίζω να σας αρέσει και να το αγαπήσετε.

Για άλλη μια φορά χρόνια μας πολλά

Και όσοι μας αγαπάτε να μας χαίρεστε.

Φιλάκια …

Advertisement

Δυο τριαντάφυλλα ακόμα …

roses2.gif

Μερικές φορές νομίζω πως γίνομαι πολύ γραφική.

Η Μαρκέλλα είναι λόκληρη η ζωή μου αλλά

Λατρεύω και να γράφω ιστορίες και παραμυθάκια.

Σήμερα που εγώ έχω τα γενεθλιά μου και

Η Μαρκέλλα γίνεται 23 μηνών έγραψα ακόμα ένα

Το παραμυθάκι λέγεται «Η Αγάπη και η Ελπίδα»

Και μπορείτε να το απολαύσετε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Η Αγάπη και η Ελπίδα

Ελπίζω να σας αρέσει και να το αγαπήσετε.

Για άλλη μια φορά χρόνια μας πολλά

Και όσοι μας αγαπάτε να μας χαίρεστε.

Φιλάκια …

Δυο τριαντάφυλλα ακόμα …

roses2.gif

Μερικές φορές νομίζω πως γίνομαι πολύ γραφική.

Η Μαρκέλλα είναι λόκληρη η ζωή μου αλλά

Λατρεύω και να γράφω ιστορίες και παραμυθάκια.

Σήμερα που εγώ έχω τα γενεθλιά μου και

Η Μαρκέλλα γίνεται 23 μηνών έγραψα ακόμα ένα

Το παραμυθάκι λέγεται «Η Αγάπη και η Ελπίδα»

Και μπορείτε να το απολαύσετε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Η Αγάπη και η Ελπίδα

Ελπίζω να σας αρέσει και να το αγαπήσετε.

Για άλλη μια φορά χρόνια μας πολλά

Και όσοι μας αγαπάτε να μας χαίρεστε.

Φιλάκια …

Δυο τριαντάφυλλα ακόμα …

roses2.gif

Μερικές φορές νομίζω πως γίνομαι πολύ γραφική.

Η Μαρκέλλα είναι λόκληρη η ζωή μου αλλά

Λατρεύω και να γράφω ιστορίες και παραμυθάκια.

Σήμερα που εγώ έχω τα γενεθλιά μου και

Η Μαρκέλλα γίνεται 23 μηνών έγραψα ακόμα ένα

Το παραμυθάκι λέγεται «Η Αγάπη και η Ελπίδα»

Και μπορείτε να το απολαύσετε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Η Αγάπη και η Ελπίδα

Ελπίζω να σας αρέσει και να το αγαπήσετε.

Για άλλη μια φορά χρόνια μας πολλά

Και όσοι μας αγαπάτε να μας χαίρεστε.

Φιλάκια …

Δυο τριαντάφυλλα ακόμα …

roses2.gif

Μερικές φορές νομίζω πως γίνομαι πολύ γραφική.

Η Μαρκέλλα είναι λόκληρη η ζωή μου αλλά

Λατρεύω και να γράφω ιστορίες και παραμυθάκια.

Σήμερα που εγώ έχω τα γενεθλιά μου και

Η Μαρκέλλα γίνεται 23 μηνών έγραψα ακόμα ένα

Το παραμυθάκι λέγεται «Η Αγάπη και η Ελπίδα»

Και μπορείτε να το απολαύσετε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Η Αγάπη και η Ελπίδα

Ελπίζω να σας αρέσει και να το αγαπήσετε.

Για άλλη μια φορά χρόνια μας πολλά

Και όσοι μας αγαπάτε να μας χαίρεστε.

Φιλάκια …

Δυο τριαντάφυλλα ακόμα …

roses2.gif

Μερικές φορές νομίζω πως γίνομαι πολύ γραφική.

Η Μαρκέλλα είναι λόκληρη η ζωή μου αλλά

Λατρεύω και να γράφω ιστορίες και παραμυθάκια.

Σήμερα που εγώ έχω τα γενεθλιά μου και

Η Μαρκέλλα γίνεται 23 μηνών έγραψα ακόμα ένα

Το παραμυθάκι λέγεται «Η Αγάπη και η Ελπίδα»

Και μπορείτε να το απολαύσετε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Η Αγάπη και η Ελπίδα

Ελπίζω να σας αρέσει και να το αγαπήσετε.

Για άλλη μια φορά χρόνια μας πολλά

Και όσοι μας αγαπάτε να μας χαίρεστε.

Φιλάκια …

Δυο τριαντάφυλλα ακόμα …

roses2.gif

Μερικές φορές νομίζω πως γίνομαι πολύ γραφική.

Η Μαρκέλλα είναι λόκληρη η ζωή μου αλλά

Λατρεύω και να γράφω ιστορίες και παραμυθάκια.

Σήμερα που εγώ έχω τα γενεθλιά μου και

Η Μαρκέλλα γίνεται 23 μηνών έγραψα ακόμα ένα

Το παραμυθάκι λέγεται «Η Αγάπη και η Ελπίδα»

Και μπορείτε να το απολαύσετε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Η Αγάπη και η Ελπίδα

Ελπίζω να σας αρέσει και να το αγαπήσετε.

Για άλλη μια φορά χρόνια μας πολλά

Και όσοι μας αγαπάτε να μας χαίρεστε.

Φιλάκια …

Δυο τριαντάφυλλα ακόμα …

roses2.gif

Μερικές φορές νομίζω πως γίνομαι πολύ γραφική.

Η Μαρκέλλα είναι λόκληρη η ζωή μου αλλά

Λατρεύω και να γράφω ιστορίες και παραμυθάκια.

Σήμερα που εγώ έχω τα γενεθλιά μου και

Η Μαρκέλλα γίνεται 23 μηνών έγραψα ακόμα ένα

Το παραμυθάκι λέγεται «Η Αγάπη και η Ελπίδα»

Και μπορείτε να το απολαύσετε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Η Αγάπη και η Ελπίδα

Ελπίζω να σας αρέσει και να το αγαπήσετε.

Για άλλη μια φορά χρόνια μας πολλά

Και όσοι μας αγαπάτε να μας χαίρεστε.

Φιλάκια …

Δυο τριαντάφυλλα ακόμα …

roses2.gif

Μερικές φορές νομίζω πως γίνομαι πολύ γραφική.

Η Μαρκέλλα είναι λόκληρη η ζωή μου αλλά

Λατρεύω και να γράφω ιστορίες και παραμυθάκια.

Σήμερα που εγώ έχω τα γενεθλιά μου και

Η Μαρκέλλα γίνεται 23 μηνών έγραψα ακόμα ένα

Το παραμυθάκι λέγεται «Η Αγάπη και η Ελπίδα»

Και μπορείτε να το απολαύσετε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Η Αγάπη και η Ελπίδα

Ελπίζω να σας αρέσει και να το αγαπήσετε.

Για άλλη μια φορά χρόνια μας πολλά

Και όσοι μας αγαπάτε να μας χαίρεστε.

Φιλάκια …

Δυο τριαντάφυλλα ακόμα …

roses2.gif

Μερικές φορές νομίζω πως γίνομαι πολύ γραφική.

Η Μαρκέλλα είναι λόκληρη η ζωή μου αλλά

Λατρεύω και να γράφω ιστορίες και παραμυθάκια.

Σήμερα που εγώ έχω τα γενεθλιά μου και

Η Μαρκέλλα γίνεται 23 μηνών έγραψα ακόμα ένα

Το παραμυθάκι λέγεται «Η Αγάπη και η Ελπίδα»

Και μπορείτε να το απολαύσετε από τον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Η Αγάπη και η Ελπίδα

Ελπίζω να σας αρέσει και να το αγαπήσετε.

Για άλλη μια φορά χρόνια μας πολλά

Και όσοι μας αγαπάτε να μας χαίρεστε.

Φιλάκια …