Στη Μήλο …

IMGP0344.jpg

Παρόλο που βρίσκομαι λίγες ώρες εδώ

Μου λείπει η Μήλος και το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα

Που είδα όσο βρισκόμουν εκεί

Αυτό το μωβ χρώμα που έγινε ένα με τη θάλασσα

Δεν είναι το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα που έχετε δει;

Σας καληνυχτώ νωρίς νωρίς

Advertisement

Στη Μήλο …

IMGP0344.jpg

Παρόλο που βρίσκομαι λίγες ώρες εδώ

Μου λείπει η Μήλος και το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα

Που είδα όσο βρισκόμουν εκεί

Αυτό το μωβ χρώμα που έγινε ένα με τη θάλασσα

Δεν είναι το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα που έχετε δει;

Σας καληνυχτώ νωρίς νωρίς

Στη Μήλο …

IMGP0344.jpg

Παρόλο που βρίσκομαι λίγες ώρες εδώ

Μου λείπει η Μήλος και το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα

Που είδα όσο βρισκόμουν εκεί

Αυτό το μωβ χρώμα που έγινε ένα με τη θάλασσα

Δεν είναι το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα που έχετε δει;

Σας καληνυχτώ νωρίς νωρίς

Στη Μήλο …

IMGP0344.jpg

Παρόλο που βρίσκομαι λίγες ώρες εδώ

Μου λείπει η Μήλος και το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα

Που είδα όσο βρισκόμουν εκεί

Αυτό το μωβ χρώμα που έγινε ένα με τη θάλασσα

Δεν είναι το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα που έχετε δει;

Σας καληνυχτώ νωρίς νωρίς

Στη Μήλο …

IMGP0344.jpg

Παρόλο που βρίσκομαι λίγες ώρες εδώ

Μου λείπει η Μήλος και το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα

Που είδα όσο βρισκόμουν εκεί

Αυτό το μωβ χρώμα που έγινε ένα με τη θάλασσα

Δεν είναι το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα που έχετε δει;

Σας καληνυχτώ νωρίς νωρίς

Στη Μήλο …

IMGP0344.jpg

Παρόλο που βρίσκομαι λίγες ώρες εδώ

Μου λείπει η Μήλος και το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα

Που είδα όσο βρισκόμουν εκεί

Αυτό το μωβ χρώμα που έγινε ένα με τη θάλασσα

Δεν είναι το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα που έχετε δει;

Σας καληνυχτώ νωρίς νωρίς

Στη Μήλο …

IMGP0344.jpg

Παρόλο που βρίσκομαι λίγες ώρες εδώ

Μου λείπει η Μήλος και το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα

Που είδα όσο βρισκόμουν εκεί

Αυτό το μωβ χρώμα που έγινε ένα με τη θάλασσα

Δεν είναι το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα που έχετε δει;

Σας καληνυχτώ νωρίς νωρίς

Στη Μήλο …

IMGP0344.jpg

Παρόλο που βρίσκομαι λίγες ώρες εδώ

Μου λείπει η Μήλος και το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα

Που είδα όσο βρισκόμουν εκεί

Αυτό το μωβ χρώμα που έγινε ένα με τη θάλασσα

Δεν είναι το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα που έχετε δει;

Σας καληνυχτώ νωρίς νωρίς

Στη Μήλο …

IMGP0344.jpg

Παρόλο που βρίσκομαι λίγες ώρες εδώ

Μου λείπει η Μήλος και το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα

Που είδα όσο βρισκόμουν εκεί

Αυτό το μωβ χρώμα που έγινε ένα με τη θάλασσα

Δεν είναι το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα που έχετε δει;

Σας καληνυχτώ νωρίς νωρίς

Στη Μήλο …

IMGP0344.jpg

Παρόλο που βρίσκομαι λίγες ώρες εδώ

Μου λείπει η Μήλος και το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα

Που είδα όσο βρισκόμουν εκεί

Αυτό το μωβ χρώμα που έγινε ένα με τη θάλασσα

Δεν είναι το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα που έχετε δει;

Σας καληνυχτώ νωρίς νωρίς